Ladakh na kole: Den odpočinku v Lehu

Ladakh na kole: Den odpočinku v Lehu

Při otevře­ném okně jsme spali dobře a odpočatí procitáme do pondělního rá­na. Kromě řetězového štěkotu psů za svítání nás nic nevyrušilo.

Volný den zahajujeme čajem v hotelové zahradě. Mimo meruňky a jablka ob­je­vuji ještě slívy. Vše pilně sklízím, je to výslovně dovoleno. Pak jdu se Zdeňkem do města.

Ladakh Festival

Podle plánku procházíme blízkou Library Road. Zavedla nás až k Instyle Ger­many Ba­­­kery, oblíbenému místu déle pobývajících cizinců. Tady se dá posedět a pojíst u stolků ve stínu rozložitého stromu. Chutný toast se zapeče­nými rajčaty a sý­rem zapíjím voňa­vým masala čajem. Platím pětatřicet ru­pií.

Čas pokro­čil. Máme v úmyslu se podívat na lido­vé tance. Předsta­ve­ní je součástí tra­dič­­ní­ho čtrnácti­den­ní­ho folklorního Ladakh Festival a koná se od deseti hodin na ná­dvoří pod krá­lov­ským palácem. Zde­něk se vrací do hotelu pro fotoaparát. Já ho mám u sebe, jdu tedy na prů­z­kum. Chvíli bloumám po městě a kupuji si malou tubu zubní pasty, která mi do­chá­zí. Pak obcházím zleva kopec, na němž stojí palác. Posléze po chodníčku vystu­pu­ji k monastýru Namgyal Tsemo Gompa, postavenému nad králov­ským palácem. Je odtud krásný výhled na město. Vidím i do nádvoří, na němž již pro­bíhá představe­ní. Slyším pronikavou doprovodnou hudbu.

Královský palác

Královský pa­­lác na kopci nad městem je jeho vý­raznou dominantou. Pochází ze 17. sto­letí a je považován za miniaturní kopii dalajlámovy Potaly ve Lhase. Po­sled­ní ladácký král jej opus­til v roce 1830, když po obsazení ú­zemí generálem Zo­­ra­wa­rem Sing­hem by­la královská ro­dina vykázána do nedalekého Stocku. V roce 1846 byl Ladakh připojen pod přímou správu mahárádži státu Jammu&Kashmir. V sou­čas­né době probíhají v paláci restaurační práce, ovšem jejich rozsah a tempo nejsou ni­jak přesvědčivé.


Po ostrém skalním žebru zahajuji sestup k paláci. Je tu vyšlapána spleť pěši­nek. Jenže ne lidmi, ale místními psy, jak záhy zjišťuji. Hafanů je tu požeh­na­­ně. Sdru­ženi v malé smečky polehávají ve stínu skal. Stezky jsou stále méně schůd­­­né. Moje trekové sandály také nejsou tou nejvhodnější obuví pro lezení po skále, a tak mi nakonec nezbývá než sestoupit, bývalé královské sídlo obejít spodem a potupně dojít k nádvoří uličkami a scho­dišti z města. Sleduji vystou­pení ně­kolika maskovaných tanečníků, reprezentu­jících vždy některou vesnici. Je to zají­mavé, ale přes­příliš mě to neoslovuje.

Nejširší nabídku průvodců a map Indie (turistických, cyklistických, horolezeckých a jiných) najdete v prodejně v pražském Klubu cestovatelů nebo v eshopu KnihyNaHory.cz

Mazaný pošťák

V poledne se uzoučkými klikatými uličkami vracím dolů do centra. Na tržišti ku­pu­ji ve Wine Shopu za sedmdesát rupií menší láhev whisky. Pak při Coca Cole píšu pozdravy domů a odebírám se na Post Office. Dopisy a pohlednice se tady totiž musí nosit na poštu, poštovní schránka je zde věcí neznámou.


Kam se hrabe pošta z Divokého západu! V suterénu nej­zchá­­tralejšího domu na Main Bazar Road jsou dvě malá o­kénka. Přistupuje se zvenku ze sníženého chodníku, obehnaného dřevěným lešením a drátěným pletivem. Před každým okén­kem se tlačí několik lidí. Uvnitř v tmavém sklepení se rozvážně pohybuje nepočetný personál. Nakonec mi úředník podává poštovní známky. Olizuji je a nalepuji. Poté sipoš­ťák bere ode mne ty dvě pohlednice,důležitě je razítkuje a odkládá na hromádku jiných dopisnic.

Protože mám dost času, vydávám se na nákup suvenýrů. Kupuji ná­hrdelník z přírodního materiálu, ručně dělanou šperkovnici, Tibetský masážní olej a Tibetský bylinko­vý čaj. Poté tvrdošíjně sháním pohlednici s Khardung La anebo Tso Moriri. Nakonec jsem zčásti úspěšný, na jedné pohlednici je pohled zdola ke Khardung La.


To mi pomohlo zabít čas do patnácté hodiny. Nyní sedím v Tibetské restau­ra­ci. Napsal jsem pozdrav do cykloservisu a doplnil deník. Už by mi konečně to mutton momo mohli při­nést, jinak nestihnu poštu, má otevřeno jen do čtyř!

Nakonec jsem přišel včas, ale úředník již nemá známky. Až prý zítra, a tak mu dávám osm rupií za slib, že pohlednici určitě zítra opatří známkou a pošle. Uvěřil jsem, pozdrav nikdy nedošel. Užij si hochu ty peníze ve zdraví!

Do Nubra Valley

V hotelu se věnuji kolu. Čeká ho výlet do Nubra Valley s dvojnásobným pře­jez­­dem známého průsmyku Khardung La, který o hodně převyšuje pět tisíc metrů.

Večeříme společně v poměrně drahé tibetské restauraci. Obsluha je velmi lik­navá a ani jídlo mě kvalitou zrovna neoslnilo. Francouzská cibulačka, vegetable mi­xed salad a so­da s citronem mě dohromady stály devadesát rupií.

Odcházím před desátou hodinou. Chci se v klidu připravit na zítra. Za čtyři dny se vrátíme, takže zbytné věci necháme v hotelu. Těším se na další zážitky.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář:

Články v okolí