Kouzelný ostrov Mosambik

Kouzelný ostrov Mosambik

Ne větší, nežli zrnko pepře – tak se jeví Mosambik, zakreslený na většině historických map, ale přesto v něm velikáni světové mořeplavby jako Čeng-che či Ibn Mādžíd spatřovali obrovský význam. Nejinak tomu bylo s Vascem da Gamou.

Kormidelník Ali

Hej, dávej  pozor na hlavu, “ zasmál se Alí, když přehazoval trojcípou plachtu  na příznivější vítr. „Moje práce,“ dodal  pyšně  a uvelebil se u kormidla. Zvedl jsem uznale palec. Indický oceán se líně přeléval ze strany na stranu a já na lodi dhau mířil k ostrovu Mosambik.

Když pod jeho velením dopluli k ostrovu portugalské karavely, byl tento šejchát v rukách vládců Músa a M´biki. Jakmile se je podařilo Portugalcům svrhnout a nad dobytým územím získat kontrolu, pojmenovali po nich nejen ostrov, ale posléze i celý kontinentální pás, podél jehož břehů postupovali po historicky přelomovém obeplutí Mysu Dobré naděje (1498).

„Támhle leží Cabeceira Pequena.,“ ukáže Alí do modravé  dáli na poloostrov se zachovalou studnou da Gamy. Od doby, kdy brázdil tyto vody , sice uplynulo mnoho staletí, ale pokud připlouváte k ostrovu Mosambik lodí, zažijete stejně čistou a neředěnou radost z objevování.

Macuti Town, MosambikMacuti Town, Mosambik

Kostel Sv. Antonina, MosambikKostel Sv. Antonina, Mosambik

Musula, MosambikMusula, Mosambik

„Díky za svezení, Alí, “ rozloučím se se svým lodivodem sotva obeplujeme sněhobílý kostel sv. Antonína a přirazíme k rozeklané pevnině. Mé první kroky v portugalských stopách vedou směrem k pevnosti São Sebastião, ozdobené půvabnou manuelskou kaplí Nossa Senhora de Baluarte (1522), která je považována za nejstarší evropskou stavbu na jižní polokouli. Když ji  obejdete a vystoupáte  na vysoké  pevnostní hradby, pochopíte, proč se právě toto místo se stalo hlavním centrem portugalské východní Afriky a tak i součástí územní a ekonomické expanze Západu (1507).

Gaugain, MosambikGaugain, Mosambik

Prokletí Portugalci

Odtud se střežil Mossurilský záliv, místo, kde flotila portugalských karavel v klidu zazimovala a čekala na letní monzunový vítr vanoucí směrem na Dálný Východ. „Zde má král, náš pán, pevnost, takže řečení mouřeníni podléhají jeho vládě a správě, a naše lodě nabírají v tomto přístavu co potřebují“, popsal první roky života na ostrově Duarte Barbosa.

Mezi arabskými obchodníky, kteří v té době měli v Indickém oceánu obchodní monopol, se tak zprávy o dobyvačných křesťanech šířily jako virova nákaza : „Na počátku 10. století hidžry (1495- 1591) bylo mezi strašnými a mimořádnými událostmi té doby zaznamenáno, že „prokletí Portugalci, jedna z národností prokletých Franků, přijeli do Indie.„, stojí zapsáno v jedné z arabských kronik.

V době, kdy  obchod s malabarským pepřem začal upadat a  zájmy Portugalců se obrátily  k  vidině zlata ukrytého v nitru říše Monomotapa, ztrácel ostrov postupně  na svém významu.  V průběhu 18. a 19. století jej však obchod se slonovinou, ale především pak  s otroky, znovu  vynesl na výsluní  námořních obchodních cest spojujících  Brazílií a  francouzské ostrovy ležící v Indickém oceánu.

Ilha (čti: Ilja), jinak tomuto místu místní neřeknou, se nachází cca 3 km od břehů  mosambické provincie Nampula. Je 3,5 km dlouhý a 200-500 metrů široký. Pokud na zeměpisných mapách  připomíná zrnko pepře, pak natolik ostrého, že se vám zadře pod kůži jako domorodá tetuáž.

Tak jako v příběhu  shakespearovské Bouře, v němž si Prospero kouzly  zotročí „původního obyvatele“ Kalibana, vystřídalo se i na  na ostrově mnoho koloniálních kultur, které položily základy  místa, na jehož  křižovatkách se potkávají  staletí.

Macuti Town, MosambikMacuti Town, Mosambik

Projdete- li evropské koloniální město (Cidade de Pedra e Cal) a vydáte se  dále na jih , zjistíte, že  na úrovni špitálu  se Ostrov dělí  a vy se propadnete do čtvrti Cidade de Macuti, tvořené tradičními africkými domy se střechami  z palmových listů. V době, kdy Portugalci zrušili otroctví (1837), se sem spolu s Indy a Araby  znovu nastěhovali i domorodí Makuové. Mozaika jejich kultur a drsná krása zdejších životních forem propůjčuje ostrovu natolik silné charisma, že vás jeho duch nemilosrdně okouzlí na celý život.

Michal Josephy působí jako antropolog na Univerzitě Karlově a zároveň píše reportáže z cest, které doprovází vlastními snímky.

National Geographic

Článek vyšel také v National Geographic Česko: další zajímavé články, krásné fotogalerie a značkový e-shop uspokojí touhu stále něco objevovat i na webu.

National Geographic Česko je nově partnerem cestovatelského portálu HedvabnaStezka.cz a festivalu Expediční Kamera.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář:

Články v okolí