Konžské ekonomické dny v Praze

Konžské ekonomické dny v Praze

Ve dnech 5. – 7.5.2010 proběhly v Praze „Konžské ekonomické dny“. Jaký byl jejich průběh?

Iniciátorem byl zastupitelský úřad Republiky Kongo (Brazzaville) v Berlíně a organizátorem a koordinátorem byly společně Hospodářská komora České republiky a Smíšená obchodní komora Česká republika – Subsaharská Afrika za účinné pomoci sdružení konžských občanů v ČR „FAMICO“.

Hlavní událostí této akce byl seminář, kterého se v konferenčním sále Hospodářské komory ČR zúčastnilo 13 hostů z Republiky Kongo, asi 5 konžských podnikatelů v ČR, více jak 25 českých podnikatelů a další hosté.

Přítomné na semináři uvítal a další průběh monitoroval ing. D. Füllsack, ředitel odboru pro zahraniční vztahy Hospodářské komory ČR.  Na úvod promluvili také ředitelka odboru MZV pro země subsaharské Afriky ing. B. Fajkusová, PhD.,  zástupce ředitele odboru neevropských zemí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ing. J. Zeman a prezidentka Smíšené obchodní komory Česká republika-Subsaharská Afrika ing. J. Čiháková. Za konžskou delegaci pozdravil přítomné Chargé d´Affaires konžského velvyslanectví v Berlíně pan Henri Dimi a prezident Obchodní komory v Point-Noire pan Didier Mavouenzela.

Všichni přednášející konstatovali, že oboustranný potenciál pro vzájemnou obchodní výměnu není zdaleka využit. Čeští podnikatelé by měli být aktivnější, jinak zatím se naskýtající obchodní a investiční příležitosti v Kongu využijí jiní dodavatelé např. Číňané. Prezident Obchodní komory v Pointe-Noire informoval o své zemi formou power-pointové prezentace a vyzval české účastníky k investicím v různých oborech.

Po úvodních projevech se uskutečnilo individuální představení konžských a českých účastníků semináře. Po tomto představení byly zahájeny dvoustranné rozhovory členů konžské delegace s jejich českými partnery.

Rozhovory se týkaly nejrůznějších oborů jako např.
–          velká a malá zemědělská technika,
–          úpravny vod,
–          výroba pícnin pro chov dobytka,
–          zařízení pro velkokapacitní restaurace,
–          stavebnictví a stavební stroje,
–          benzinové a naftové motory s využitím pro zemědělství,
–          solární energie
–          dovoz ovoce a zeleniny,
–          obráběcí stroje
–          poradenské služby  aj.

Závěrem všichni účastníci vyjádřili spokojenost s uskutečněným seminářem.

zapsal I. Korčák

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: