Khadžuráho

Khadžuráho

Khadžuráho bylo hlavním městem Bundélkhandu (území kolem dnešního Džhánsí), v němž vládl rádžpútský klan Čandélů. Tento klan odvozoval svůj původ od měsíce (čánd – měsíc).

Zakladatelem dynastie byl Nannuka, který vládl v první čtvrtině 9. stol. jako vazal dynastie Pratihárů. Koncem 10. stol. panovník Jašóvarman skoncoval s cizí nadvládou a rozšířil území svého panství až po jižní břehy řeky Jamuny. On a jeho nástupce Dhanga se proslavili jako velcí stavebníci. Jen v hlavním městě Khadžuráhu postavili 85 chrámů, jichž se do dnešní doby zachovalo 25. Kvůli muslimským vpádům afghánského válečníka Mahmúda z Ghazny přesunuli Čandélové hlavní město do pevnosti Káliňdžar. Khadžuráho zůstalo pouze náboženským centrem. Chrámy se zde stavěly do 12. stol. Poslední čandélský panovník zemřel r. 1315 a říše byla pohlcena dillíským sultanátem.

Chrámy v Khadžuráhu jsou uspořádány do tří skupin. Všechny byly postaveny mezi l. 950–1050. Proslavily se zpodobněním erotických výjevů na svých stěnách (mithuna – erotická scéna). Chrámy jsou typické svými věžemi, zvanými šikhara, vstupní brána se nazývá tórana, za ní je ardhamandapa a síň mandapa a vlastní svatyně s božstvem garbhagriha.

Západní skupina chrámů (mandirů)

Lakšmana Mandir

Byl zasvěcen bohu Višnuovi. Řadí se mezi nejstarší chrámy, byl postaven mezi l. 930–950. Je hojně zdobený postavami apsar (nebeských víl) a na jeho stěnách lze shlédnout erotické plastiky.

Varáha Mandir

Nachází se v něm socha Višnuova avatára Varáhy (kanec).

Matangéšvara Mandir

Hlavním božstvem je Šiva, uctívaný v podobě 2,5metrového lingamu.

Mandarína Mahádév Mandir

Největší a nejzdobnější z chrámů z l. 1025–50 je vrcholem čandélského umění. Je na něm zpodobněno nejvíce erotických výjevů. Šikhara je vysoká 31 m.

Déví Džagadamba Mandir

Původně byl zasvěcen bohu Višnuovi, potom bohyni Párvatí a na konec bohyni Kálí, zvané také Džagadamba.

Čitragupta Mandir

Je výjimečný tím, že je zasvěcen bohu slunce Súrjovi. Jeho socha, jak jede na slunečním voze, je v centru chrámu.

Čausath Jóginí Mandir

Je asi nejstarší dochovaný, z r. 900, má 64 cel patřících jóginím, které doprovázejí černou bohyni Kálí.

Východní skupina chrámů

Sestává z džinistických chrámů.

Páršvanáth Mandir

Tento džinistický svatostánek je jeden z nejkrásněji zdobených chrámů v Khadžuráhu.

Zpracováno ve spolupráci s China Tours.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: