Johann Ludwig Krapf – africký misionář

Johann Ludwig Krapf – africký misionář

Němec Johann Ludwig Krapf se vydal do Afriky zkoumat nová místa. Nakonec se rozhodl založit na černém kontinentu misijní stanici a šířit křesťanství.

KRAPF Johann Ludwig (* 11. 1. 1810, Derendingen u Stuttgartu, Německo, † 26. 11. 1881, Kornthal u Stuttgartu) – německý misionář a cestovatel

J. L. Krapf pocházel z württemberského království, protestantského státu na jihu Německa s centrem ve Stuttgartu. Do Afriky, která se mu stala osudem, se ale dostal prostřednictvím anglické Církevní misionářské společnosti. Nejprve působil pět let (1837–42) v Etiopii, od roku 1844 pak ve východní Africe; spolu s Johannem Rebmannem (1820–1876) a Jakobem Erhardtem se výrazně zasloužil o poznání do té doby neprozkoumaných končin.

Krapf nejprve krátce působil na Zanzibaru, ještě v prvním roce své činnosti ale založil misijní stanici na keňském pobřeží poblíž Mombasy. Vedle šíření slova Páně se také zabýval průzkumem okolních oblastí, zejména pobřeží mezi Mombasou a ústím řeky Tana poblíž somálských hranic. V roce 1849 zmapoval oblast podél řeky Tsavo a přitom potvrdil Rebmannovo pozorování vysoké hory se sněhovou „čepicí“ dále na západě. Při dalším postupu (na severozápad) došel Krapf až do vesnice Kitui (asi 120 km na východ od dnešního Nairobi), odkud spatřil – bylo to přesně 3. prosince 1849 – další z afrických velehor, Mount Kenyu (též Kirinyaga, 5 199 metrů). Při cestě zpět do Mombasy ještě zmapoval část povodí řeky Athi až téměř k místu, kde dnes leží keňská metropole. Další, kratší cesty do dnešní východní Keni podnikl německý misionář také v letech 1851 a 1852.

Roku 1853 Krapf opustil Keňu, aniž by prověřil zprávy, které získal od domorodců – že prý ve vnitrozemí je veliké jezero či jezera, a také hory, z nichž vytéká Nil. Krátce ještě působil v Etiopii, odkud se roku 1855 vrátil do Evropy. Své poznatky shrnul v dvojdílné knize Reisen in Ost­afrika ausgefürth in den Jahren 1837–55 (1858), krom toho napsal i řadu lingvistických prací.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: