Jéronimo Lobo – první Evropan v jižním Somálsku

Jéronimo Lobo – první Evropan v jižním Somálsku

Portugalec Lobo cestoval po Africe. Mapoval například jižní Somálsko, Etiopii a oblast pramenů Nilu. Jeho cestopisy získaly v Evropě obrovskou oblibu a byly pželoženy do mnoha jazyků.

LOBO Jéronimo (* 1595, Lisabon, Portugalsko, † 29. 1. 1687, São Roque, Portugalsko) – portugalský jezuita a cestovatel

Stejně jako P. Paez, i Jeronimo Lobo byl původně členem jezuitské koleje v Indii. Roku 1624 byl vyslán do východní Afriky, aby nalezl cestu z přístavu Malindi (na pobřeží dnešní Keni) do Etiopie. To se mu nezdařilo, ale zato zmapoval dosud neznámou část východoafrického pobřeží od města Lamu (2° 30’ jižní šířky) až po ústí Džuby, ležící téměř na rovníku. Jako první Evropan tak poznal část jižního Somálska.

Když se Lobovi nezdařilo proniknout do Etiopie z jihu, obeplul nejvýchodnější část Afriky a dostal se do Bejlúlu na pobřeží Eritreje; odtud zamířil k západu a přes Danakilskou proláklinu, které se jeho předchůdci vyhnuli, se roku 1625 dostal do Etiopie. Zde působil osm let a ověřil řadu zpráv, mj. Paezovo tvrzení o poloze pramenů Nilu. Kromě jiného jako první zapsal domorodé pojmenování Modrého Nilu, totiž Abaj (ač ve zkomolené podobě Abawi) a objevil vodopády Tis-Abaj na jeho toku.

Roku 1633 byli všichni katolíci z etiopského císařství vykázáni, Lobo se tedy vrátil do Indie a nakonec do Evropy. Informace ze svých cest soustředil v knize Historia de Etiopia, vydané v Coimbře roku 1654 a záhy přeložené do řady evropských jazyků.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: