Ibn Rušd – arabský filozof ze Západu

Ibn Rušd – arabský filozof ze Západu

V době, kdy se na nás běžně z médií valí zkreslené obrazy ztotožňující každého vyznavače islámu s krvelačným teroristou, možná není na škodu připomenout vliv, jaký měla arabsko-islámská kultura na formování evropského myšlení.

Šlo zejména o nezanedbatelný přínos v oblastech lékařství, filozofie, matematiky, astronomie či alchymie. Jedním z velikánů středověké filozofie, díky němuž se mohla Evropa mimo jiné seznámit se zapomenutým učením Aristotela, byl filozof jménem Ibn Rušd.

Největší středověký vzdělanec Averroes

Ibn Rušd, známý také pod latinským ekvivalentem Averroes, se narodil ve španělském městě Córdoba roku 1126. Působil jako osobní lékař córdobského chalífy Abú Ja’kúba, zároveň byl vzdělán v právních vědách a v islámské teologii, nadto se zajímal i o matematiku a astronomii. Ovšem nejvíc času se snažil věnovat právě filozofii. Jeho díla, psaná převážně arabsky, vzbudila velkou vlnu odporu zejména v náboženských kruzích, neboť byla brána jako útok na islám. Toto obvinění nakonec vedlo k tomu, že byl následujícím chalífou Abú Jusúfem vyhoštěn ze země, a zbytek života prožil ve vyhnanství. Zemřel roku 1198 v Marrakéši.

Ve své filozofické činnosti se tento myslitel zabýval třemi oblastmi: jeho „životním posláním“, jak o něm smýšlel, bylo sepsání komentářů a správného výkladu děl antického filozofa Aristotela. Tímto úkolem byl pověřen samotným chalífou Abú Ja’kúbem. Dalším polem jeho působnosti byla polemika s předchůdcem Al-Ghazzálím, na jehož dílo „Vyvrácení filozofů“ reagoval svým spisem „Vyvrácení vyvrácení„, v němž se lynčované filozofie zastal. Třetí velká oblast, kam směřoval své zkoumání, tedy vztah mezi náboženstvím a filozofií, se mu stala osudnou. Jeho myšlenky byly jednoznačně vykládány jako útok na náboženství.

Co se klerikům nelíbilo

V díle „Konečný traktát o harmonii náboženství a filozofie“ došel Ibn Rušd k závěru, že pravda je jen jedna, ale vedou k ní různé cesty – konkrétně jmenoval tři: prostí věřící jdoucí cestou náboženství; teologové zkoumající pravdu, ovšem spokojující se s důkazy pravděpodobnými; a konečně filozofové hledající důkazy, které skutečně něco dokazují. Tyto cesty nejsou v rozporu, ale v hierarchii, což samozřejmě znamená, že filozofie stojí nejvýš a je nadřazena jakémukoli náboženství – to byl právě bod, se kterým se islámská ortodoxie odmítala ztotožnit. Proto bylo nařízeno pálení jeho spisů a jeho učení bylo odsouzeno.

Zavržení jednoho z největších islámských myslitelů středověku znamenalo především konec vrcholného období arabské filozofie, stejně jako konec svobodného duchovního vývoje v islámu. Přestože je vliv Ibn Rušda v islámské filozofii téměř nepatrný, křesťanskou a židovskou filozofii naproti tomu ovlivnil velmi. Zpřístupněním Aristotela Západu, i svými sekulárními postoji, bezpochyby přispěl Ibn Rušd k obohacení a rozvoji evropského myšlení středověku.

Festival arabské kultury v Plzni

Nejen tyto zajímavé informace, ale mnohem více na Vás čeká během Festivalu arabské kultury v Plzni! Již 2. ročník festivalu tentokrát nese podtitul „V tónech loutny a rebabu“ a uskuteční se v době od 1. do 9. dubna 2011. I letos je pro Vás připraven bohatý program v podobě odborných přednášek českých i zahraničních expertů, diskuzí, poetických večerů, koncertů, workshopů, arabských trhů a ochutnávek tradičních pokrmů. Budete si moci například osobně vyzkoušet umění kaligrafie nebo se naučit základům arabského jazyka či orientálního tance. Letošními novinkami jsou závod ve vrchcábech, literární konference a beseda s novináři. Součástí festivalu jsou mimo jiné také výstavy ilustrací a fotografií a různé soutěže trvající po celý duben. Na všechny akce jste srdečně zváni! Podrobný program naleznete na www.arabfest-plzen.cz.

Arabfest

HedvabnouStezku.cz založili cestovatelé pro cestovatele, o velkých horách píšeme na Velehory.cz. Své zážitky cest můžete sdílet s přáteli také v Klubech cestovatelů. Nejlepší outdoorové filmy pak uvidíte na festivalu Expediční kamera možná i ve vašem městě. Nejširší výběr map a knih najdete v našem eshopu. Z příjmů z těchto aktivit podporujeme Expediční fond – i vy můžete přihlásit svůj projekt.

Zkušenosti čtenářů

Jenda

návštěva Cordoby, úryvek z deníčku:
Jdu do Casa Andalusí. Expozice ukazuje život ve 12.st. Je to období muslimské. Je zde krásné nádvoří s květinami a fontánkou. Pak místnost ukazující výrobu papíru. Tento vynález přišel do arabské říše v 8.st. a v r. 900 už se vyráběl i v Andalusii. Zdejší papírny zásobovaly Evropu papírem. Je tu psáno o Ibn Rushdovi, známém i pod jménem Averroes, má po městě několik soch. Byl Žid, narodil se 1125 v Cordóbě, zemřel 1198 v Maroku. Vytvořil pro cordóbského kalifu knihovnu o 500.000 svazcích. Sám psal filozofická, logická, právní, medicínská díla a díla o hudbě. Jeho dílo čítá 20 000 stran. Dům se dá obejít, je asi metr od městských hradeb. Venku jsou krásné knihy, asi korán. Další nádržka na vodu i s květy na vodě. Jdu do sklepa, je tu studna a mozaika, zřejmě římská. Další místnosti ukazují mince od Římanů po poslední vládce muslimské. Je tu popsána historie – Umájovci, pak nezávislý cordóbský emirát, kalifát a dynastie Almoravidů a Almohadů.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: