Henry Kelsey – cestovatel po vnitrozemí Kanady

Henry Kelsey – cestovatel po vnitrozemí Kanady

Vnitrozemí Kanady objevoval Henry Kelsey za účele navázání obchodník kontaktů s Indiány. Jeho výsledky byly veliké, nikdo je však příliš neocenil.

KELSEY Henry (* asi 1667, † asi 1724) – agent Společnosti Hudsonova zálivu, cestovatel po vnitrozemí Kanady

V době, kdy se francouzská expanze šířila z východu Kanady a od velkých jezer na jih, pronikali agenti Společnosti Hudsonova zálivu na západ jen nesměle. Do kanadského vnitrozemí se roku 1690 vydal z pevnosti York (v ústí řeky Hayes) Henry Kelsey. Mířil s obchodní nabídkou k Assinoboinům a využíval obvyklé cesty, které používali Indiáni. Po řekách a jezerech se dostal k severnímu břehu jezera Winnipeg. Po měsíci dospěl k řece Saskatchewan a podle vlastního vyprávění uzavřel s tamními obyvateli dohodu o každoroční dodávce kožešin obchodníkům ve Fort Yorku.

Se skupinou Indiánů se Kelsey vydal na lov na velkou prérii, kde žila početná stáda bizonůmedvědi grizzly, které Kelsey svým básnickým stylem popsal. Zimu přežil u Assinoboinů a v polovině července 1691 se vydal dál na západ po řece Carrot (přítok Saskatchewanu), aby navázal další obchodní kontakty s Indiány.

Prošel stovky mil, přezimoval v různých indiánských osadách v oblastech daleko na západ od jezer střední Kanady a roku 1692 se vrátil k Hudsonovu zálivu. Správci Společnosti nedokázali ocenit objevy, které Kelsey učinil v Kanadě, a nehodlali pokračovat v jeho stopách. Jméno Henryho Kelseye upadalo do zapomnění, a nevíme tak téměř nic o konci jeho života. Snad byl kdesi zabit. Záznamy, které pořídil a v nichž poeticky popsal své dojmy, zůstaly nepovšimnuty až do roku 1926. Teprve po jejich objevení začali historici zařazovat H. Kel­seye mezi přední objevitele vnitrozemí Kanady.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: