Hele podívej, estébácká banka!

Hele podívej, estébácká banka!

„Po cestě Tuniskem jsme zjistili, kam bývalí estébáci ulejvaj svoje vytunelovaný peníze …“

V Midounu jsem už fotografoval třetí mešitu, jednu malebnější nežli druhou, s hranatými věžemi minaretu, nejsou velké ale útulné, když se najednou odněkud vyhrnulo mnoho dětí různého věku. Větší děvčata s uvázanými černými šátky na hlavách tiše kráčela v hloučcích, ale zato kluci, někteří černí jako uhel po svých černošských předcích se honili po chodníku a ti odvážnější nebo snad rozpustilejší na mne pokřikovali to klasické – Ca va!, všelijak se pitvořili, ale nebyli nijak zvlášť dotěrní. Jen z nich viditelně tryskala radost, že už mají konečně volno.

Vyučování již skončilo

Podíval jsem se na hodinky, jasně, skončilo vyučování a mládež stejně jako v Česku se už nemůže dočkat svých odpoledních radovánek. Podobně jako u nás je zde školní docházka povinná, ale ve srovnání jen šestiletá. Prvňáčci začínají chodit do školy od šesti let. Ovšem necelá polovina dětí do školy vůbec nechodí. Důvodů je mnoho, mimo jiného i nedostupnost v odlehlých oblastech, ale i tradiční způsob života a tak negramotnost je v Tunisku docela značným problémem, který se bude v budoucnosti stále obtížněji řešit.

Jazykový koktejl

Povinným vyučovacím jazykem je arabština a od třetí třídy francouzština. Spisovná arabština je pochopitelně i oficiálním úředním jazykem, kterým je napsaný pověstný posvátný Korán. Podle znalců tohoto semitského jazyka, který se někdy v sedmém století rozšířil po řadě dnes islámských zemí včetně severní Afriky, se prý značně liší od běžné hovorové tuniské arabštiny, navíc je obohacený o mnoho nových výrazů, ale je blízký a srozumitelný hovorovému jazyku užívanému v Maroku a sousedním Alžírsku. Tuniskou arabštinu, jazyk dávných dobyvatelů, obohatili původní obyvatelé o četné berberské výrazy, později se značně projevil vliv francouzštiny, ale je v ní i mnoho slov italského a španělského původu. Arabské písmo, stejně jako mnohá další exotická písma je pro laika naprosto nesrozumitelné a domnívám se i značně těžké pro zapamatování. Abeceda má celkem 28 znaků, ale je velice komplikovaná množstvím kaligrafický prvků písma naschi a písma kúfského. Reforma psané tuniské arabštiny byla v roce 1970 a tak například se místo – dj – píše jen – j – a proto se místo Djerba píše Jerba. S těmito variantami ale i jinými přepisy jména ostrova se můžeme setkat v různých průvodcích, mapách i v literatuře. Druhým oficiálním jazykem je velice rozšířená francouzština, kterou se můžeme domluvit téměř v celé zemi. Ulice, značky jsou psané dvojjazyčně právě arabsky a francouzsky, což každému neznalému arabštiny dokonale usnadňuje orientaci ve městě a na rozcestích v daleké poušti. Ve francouzštině se vydávají noviny, používá se na úřadech, v rozhlase, televizi, v Tuniském internetu a mluví jí snad všichni Tunisané bez rozdílu, zda chodili do školy nebo ne..

Možnosti studia

Na základní školu navazují učňovské střední odborné školy, lycea se zaměřením na všeobecný, technický či ekonomický směr. Dál jsou potom možnosti studia na vysokých školách různých směrů v zemi, ale velice oblíbené jsou univerzity ve Francii. Setkali jsme se dvěma absolventy naší Karlovy univerzity. Oba hovořili perfektně česky a moc rádi vzpomínali nejen na samotnou Prahu, ale i na veselý studentský život. Překvapivě jmenovali řadu pražských hospod a podle náhlého lesku v očích tam zažili zřejmě spoustu veselých chvilek. V současné době si mimo vlastního zaměstnání přivydělávají díky znalosti češtiny jako průvodci jedné české cestovní kanceláře.

Nejširší nabídku průvodců a map Tuniska (turistických, cyklistických, horolezeckých a jiných) najdete v prodejně a na eshopu KnihyNaHory.cz

KNH

Taxíkem po ostrově

Cesta vedoucí z města byla rozkopaná. Chvíli jsme pozoroval dělníky, jak se pomalu a téměř bez zájmu snaží opravovat ve výkopu prasklou kanalizaci. Čtyři seděli ve stínu na špinavém kusu koberce a kouřili, dva postávali a jeden, viditelně nejstarší vezl plně naložené kolečko s nějakými cihlami. Podle tempa práce odhaduji, že kanalizaci budou opravovat ještě příští rok. Trochu mně to připomínalo naše „dávné časy“ před sametovou revolucí. Mezi hromadami písku a cihel parkují a kličkují žlutá auta s nápisem TAXI, kterých je po celém ostrově jako hub po dešti. Asi podesáté odpovídám, že nechci nikam jet, až později, ale to už volají na někoho jiného. Jezdit taxíkem po ostrově je nejen velice příjemné, rychlé, ale také levné. Navíc taxíka zastavíte kdykoliv a kdekoliv. Nestalo se, že bych musel někde čekat víc jak deset minut, aniž by nějaký nejel kolem. Stačilo jen zamávat.

Chuť na lenošení

Pod velkou starou datlovou palmou za policejní stanicí je natažený drát a na něm jsou rozvěšené nádherné koberce. Desítky dalších jsou srolované a opřené o bílou zeď. Na jednom z koberců, rozloženým ve stínu leží mladý prodavač, vedle něj stojí velká, parádně vyzdobená, ale už notně omšelá vodní dýmka, dříve se v nich kouřila směs s hašišem, odtud upravený název šíša, a dlouhou hadičkou vychutnává voňavý jablečný dým. Je po poledni, kdo by v tuto dobu kupoval koberce a vůbec byl na tržišti! Je přece čas na polední siestu, načerpat sil na podvečerní nápor turistů. Ohlížím se po nějaké kavárničce s úmyslem nevybočovat z místních příjemných zvyklostí odpoledního odpočinku, mám nejen žízeň ale i chuť na kávu a lenošení …

Estébáci v Tunisu

„Hele vole, estébácká banka, podívej“, ozvalo se najednou kousek za mnou s typickým brněnským přízvukem a mládenec v krátkých kalhotách s pobaveným výrazem pokračoval obrácený ke svému kolegovi: „Vidíš, kámo, tady ulejvají estébáci své peníze vole a vůbec se nijak neskrývají. Ještě si dají metrový nápis na barák. Sem se tunelujou prachy od nás, no to je jasný, vole!“ Chvilku to vypadalo, že mluví vážně, ale potom se oba hlasitě rozesmáli. Pobaveně jsem se podíval směrem, kterým mládenec ukazoval. A opravdu na průčelí nevysokého bílého domu s masivními ale ozdobnými kovovými mřížemi v oknech natřených na modro, kousek od policejní stanice stál velký nápis: STB Bank

Samozřejmě, je to zkratka francouzského názvu Société Tunisienne de Banque, ale to možná mladí Brňáci ani netušili. Ale „estébácká banka“ zní pro naše uši přece jenom trochu jinak.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář:

Články v okolí