Harry Hamilton Johnston – Angličan cestuje po Africe

Harry Hamilton Johnston – Angličan cestuje po Africe

O poznání Afriky se zasloužil Angličan Johnston, vedl expedici na Kilimandžáro i na Mount Camroon. Později se stal guvernérem v Ugandě.

JOHNSTON Harry Hamilton (* 12. 6. 1858, Kennington, Anglie, † 31. 8. 1927, Woodsetts House u Workstopu, Anglie) – anglický cestovatel po Africe

Nemoc zavedla v roce 1879 H. Johnstona do Tunisu, odkud se roku 1882 odebral do Angoly a dále do ústí Konga; na jednom z člunů Stanleyovy výpravy se dostal do Léopoldvillu (dnešní Kinshasa) a Bolaba. Při zpáteční cestě strávil několik týdnů na misionářské stanici Mzuata a věnoval se průzkumu ústí řeky Kwa (přítoku Konga). Johnstonova studie o řece Kongu významně doplnila Stanleyovu zprávu.

Britská společnost pro podporu vědy vyslala roku 1884 Johnstona na Kilimandžáro, aby na nejvyšší hoře Afriky zkoumal přírodní poměry a získával rostliny z vysokohorských oblastí černého kontinentu pro významná evropská muzea. Z Mombasy se vydal přes Moshi a Marangu pod Kilimandžáro. Dvakrát se neúspěšně pokusil o zdolání vrcholu a přes­to, že se snažil o důkladné poznání okolí této hory, mapa, kterou zpracoval, je plná nepřesností.

V letech 1885–88 zastával Johnston úřad britského vicekonzula v Kamerunu. Organizoval výstup na Mount Cameroon v období dešťů. Ve svých dalších diplomatických funkcích nepřestával podporovat poznávání Afriky. Byl britským konzulem v Portugalské východní Africe (Mosambiku) a vedl expedici, která v letech 1889–90 dosáhla severního břehu jezera Njasa (Malawi) a přes jezero Rukwa pronikla k jižnímu konci jezera Tanganjika. Od roku 1891 působil jako generální konzul v Britské střední Africe a od roku 1897 byl generálním konzulem v Tunisu. V období 1899–1901 zastával funkci guvernéra v Ugandě.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: