FOTO Z CEST: Vítězné fotografie prvního kola letošního ročníku soutěže – téma zimní kouzlení.

FOTO Z CEST: Vítězné fotografie prvního kola letošního ročníku soutěže – téma zimní kouzlení.

FOTO Z CEST: Vítězné fotografie prvního kola letošního ročníku soutěže – téma zimní kouzlení.

Co je podle vás Štěstí? Podíváme-li se, co si o štěstí myslí nebo mysleli nejrůznější lidé, jsme fascinováni množstvím nejrůznějších názorů, postřehů a vyznání, někdy až diametrálně odlišných. Třeba Li Tai-po odpověděl: „Ptáte se mě, co je vrcholné štěstí? Je to naslouchat písničce mladé dívky, která se od nás vzdaluje, když se nás zeptala na cestu.“ Soutěžní téma „Zimní kouzlení“ se sice „lidskému štěstí“ nemůže rovnat, ale má v sobě také určitý druh výzvy pro naši fantazii a také nám umožňuje, abychom na ně hleděli každý svým vlastním, osobitým pohledem. A k tomu ještě máme volbu pro tvůrčí vyjádření pomocí svých fotografií.

Zima, foto: Tomislav Piveček, 3. místo

Ve vyhlášení prvního tématu letošního ročníku soutěže jsme pro vaši představu a inspiraci zmínili jen několik málo z nepřeberného množství motivů, které vám „Zimní kouzlení“ nabízí ke ztvárnění. Spojení „zimy“ a „kouzlení“ na jedné straně představuje určité omezení v podobě pevně dané hranice, snímky musí spojovat zimní období, zima jako roční období, na straně druhé je ale zima opravdu velmi široký pojem, poskytující neomezené tvůrčí možnosti, jejichž zaměření jsme usměrnili oním „kouzlením“, abychom vás naladili na působivou uměleckou notu. A těšili jsme se, kolik nejrůznějších vyjádření zašlete. Jestli se třeba objeví i tak osobitá a jedinečná, jako je výše citovaný pohled na „Štěstí“.

Pravda, odborná jury vybírala zase podle určitých představ, které se nemohou plně shodovat s jinými představami, které si vytvářejí různí vnímatelé při posuzování zaslaných soutěžních fotografií. A věřte, že to porota měla velmi těžké. Fotografií, které ji tak či jinak zaujaly, bylo tentokrát hodně. Mnohem více než deset, které porota musela vybrat. A celkem posuzovala 544 fotografií. A také se snažila, aby výběr deseti nejlepších alespoň do určité míry vystihoval tu velkou pestrost motivů, které se v tomto soutěžním kole sešly. Tedy od působivých zimních krajinářských snímků po abstraktní výtvarné práce, které jsou výsledkem tvorby dvou umělců, mrazu a člověka, který to mrazivé zimní kouzlení vhodně zachytil na fotografii.

Když vám zamrzne úsměv, foto: Petr Daněk, 2. místo

Na třetí a druhé místo jsme nakonec zařadili dva výtvarně pojaté snímky, „Zima“ Tomislava Pivečky a „Když vám zamrzne úsměv“ Petra Daňka. Snímek na třetím místě zaujme zdánlivou jednoduchostí, s jakou jeho autor využil mrazivého vzoru na okně, když mu „stačilo“ vhodně pracovat s protisvětlem a barevným podáním. A snímek na druhém místě jsme si pracovně nazvali „detail zatím neznámého obrazu od Hieronyma Bosche“. Je to působivý abstraktní obraz, probouzející a jitřící lidskou představivost a fantazii. Zajímavé je, že sám autor název svého snímku rozšířil o poznámku: „Trocha surrealismu – když se smějete, myslete na to, že můžete umrznout, myslete na to, jak pak budete vypadat.“ No není to, jako by si podali ruce Hieronymus Bosch a Edgar Allan Poe? Ovšem jako vítězný nám vyšel snímek Alpy Miroslava Šmatolána, který ukazuje zcela jiné pojetí „zimního kouzelní“. Svou působivostí, celkovým pojetím i zpracováním zaujal všechny členy poroty hned při prvním výběru a také v následujícím složitém výběrovém procesu přesvědčil, že má veškeré atributy vítězného snímku.

Alpy, foto: Miroslav Šmatolán, 1. místo

Miroslavu Šmatolánovi srdečně gratulujeme k vítězství v prvním kole letošního ročníku soutěže. Stejně srdečně blahopřejeme také Petru Daňkovi a Tomislavu Pivečkovi k zisku druhého a třetího místa. Naše gratulace samozřejmě posíláme všem autorům a autorkám deseti nejúspěšnějších soutěžních prací na téma „Zimní kouzlení“. A děkujeme všem, kdo jste poslali své snímky do prvního kola soutěže Foto z cest. Je zřejmé, s jakým zaujetím jste je vytvořili. Vidíme, jakou radost z jejich úspěšného pořízení jste měli. A těší nás, že jste svými snímky vytvořili tento zajímavý soutěžní soubor, jakousi webovou výstavu nebo galerii, a tak jste se o svou fotografickou radost podělili i s námi a se všemi, kteří tyto stránky navštěvují. Přejeme vám, abyste se i nadále mohli svou fotografickou tvorbou příjemně bavit a držíme vám palce, abyste co nejlépe uspěli v následujících soutěžních kolech.

Máte-li chuť se o soutěži dovědět více a přihlásit se do dalšího kola na téma viděno širokoúhlým pohledem přečtěte si dalšínformací v článku FOTO Z CEST: Soutěžte se svými nejlepšími fotografiemi.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: