Dazu (Ta-cu)

Dazu (Ta-cu)

Důvodem návštěvy Dazu, které leží v provincii Sichuan (S’-čchuan), asi 170 km od města Chongqing (Čchung-čching) a 270 km od města Chengdu (Čcheng-tu), jsou unikátní buddhistické jeskyně.

Jsou řazeny vedle jeskyní v Dunhuangu (Tun-chuang) a Datongu (Ta-tchung) k největším a nejkrásnějším skalním chrámům v Číně. Jejich historie sahá od 9. století, kdy se začalo s výstavbou nejstarší z nich, až do století 13.

Jeskyně Dazu tvoří soubor 40 různých lokalit s celkovým počtem 200 jeskyní a 50 000 skulptur a reliéfů. Nejpropracovanější, nejzdobnější, a tudíž i nejznámější a nejnavštěvovanější částí areálu jsou jeskyně na Severní hoře a na Hoře pokladů, kde můžeme nalézt zhruba deset tisíc buddhistických soch, reliéfů a maleb s buddhistickou tematikou. Nejstarší z nich byly vytesány v r. 892 na Hoře pokladů na přání guvernéra místní prefektury. Postupně jej začali napodobovat místní úředníci a představení buddhistických klášterů, kteří také tvorbu dalších jeskyň financovali. Nejznámější sochou v této části je socha bohyně milosrdenství Ganyin (Kuan-jin), držící v ruce šňůru perel, nebo 31 m dlouhá postava spícího Buddhy.

Zpracováno ve spolupráci s China Tours.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: