Däpung

Däpung

Klášter Däpung se nachází asi osm kilometrů západně od Lhasy a kdysi byl domovem 10 000 mnichů, dnes jich tu najdeme pouze několik stovek.

Co do rozlohy se jedná asi o nejrozsáhlejší tibetský klášter, jenž svými uličkami připomíná spíše malé městečko. Klášter má tradiční rozdělení na několik na studijních kolejí a ústřední shromažďovací síň, kde se  mniši setkávali ke společným modlitbám.

Podobně jako kolem většiny tibetských klášterů zde najdeme množství toulavých psů, kteří se sem stahují za potravou, kterou jim přinášejí místní mniši a poutníci.

Zpracováno ve spolupráci s China Tours.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: