Ctibor Votrubec: geograf, který vzdělával lékaře

Ctibor Votrubec: geograf, který vzdělával lékaře

Jednou větou: geograf se širokým polem působnosti.

(* 8. 6. 1925 Vodňany, † 3. 3. 1997 Praha) – český geograf

Odborník na lékařskou geografii

Ctibor Votrubec vystudoval geografii na Přírodovědecké fakultě UK (1950, u J. Pohla-Doberského), krátce po studiích nastoupil do Geografického ústavu ČSAV. Tam pracoval až do roku 1973, kdy přešel do Ústředního ústavu geologického a jako odborník na lékařskou geografii působil od roku 1978 v Ústavu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů.

V Africe, kolébce lidstva

Začínal v oboru regionální geografie (diplomová práce se týkala Geografie okresu Vodňany), později svůj obzor rozšířil na celou socioekonomickou geografii. Zabýval se zejména výzkumem Prahy (Hospodářská geografie Prahy, 1962; Praha – zeměpis velkoměsta, 1965), geografií obyvatelstva (zpracoval populační mapu Československa, 1964) a Afrikou. Jako odborník se účastnil řady projektů OSN na černém kontinentu, konkrétně v Tunisku (analýza rozvoje cestovního ruchu), Keni a Ghaně.

V letech 1967–70 přednášel na univerzitě v Akkře a zpracoval národní atlas Ghany. Své africké zkušenosti pak uplatnil při napsání monografie Afrika (1977), dosud nepřekonané české práce zabývající se černým kontinentem.

Kromě zmíněných děl Votrubec napsal syntézu sídelní geografie (Lidská sídla a jejich typy, 1980) a několik prací z dějin cestovatelství, zabýval se osobnostmi E. S.Vráze a E. Holuba (Jihoafrické cesty Emila Holuba, 1961). Založil také tradici pravidelných afrických sympozií v Africkém muzeu Emila Holuba v Holicích v Čechách.

Encyklopedii českých cestovatelů vydalo nakladatelství Libri

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: