Člověk v tísni bojuje s podvýživou v Jižním Súdánu zahrádkami, pluhy i podporou trhu

Člověk v tísni bojuje s podvýživou v Jižním Súdánu zahrádkami, pluhy i podporou trhu

Přestože za vznik podvýživy může hned několik faktorů, nelze proti ní účinně bojovat bez zlepšování výživy dětí i dospělých. A právě o to se od loňského září snaží Člověk v tísni spolu s partnerskou organizací z Alliance2015 Cesvi v jihosúdánské provincii Severní Bahr el GHazal v rámci projektu, který financuje Evropská unie.

„V oblasti zlepšujeme potravinovou soběstačnost a výživu šesti tisíc ohrožených rodin, z čehož s tisícem rodin ze čtyřiceti vesnic budeme pracovat až do listopadu příštího roku, abychom tak docílili co největšího dopadu na jejich zdraví,“říká programový koordinátor v Jižním Súdánu Pavel Muroň.

Prohlédněte si další fotografie k článku…

Pěstování zeleniny obohatí jídelníček i rodinnou kasu

Muži, ženy i jejich děti budou postupně zapojováni do celé řady aktivit, jejichž společným jmenovatelem bude výživa. Lidé se díky různým tréninkům naučí, jak zvýšit výnos svých polí, i jaké potraviny pěstovat, aby obohatili jídelníčky svých rodin. Na zdraví dětí do pěti let pak budou zaměřeny školení, při nichž matky zjistí, jak posílit hygienické návyky svých dětí i péči o ně.

Pro vzdělávání drobných pěstitelů, pro něž je zemědělská produkce často jediným zdrojem obživy, bylo v listopadu 2014 založeno pětadvacet farmářských a patnáct pasteveckých škol, v nichž Člověkem v tísni vyškolení pracovníci poskytují tisícovce súdánských rodin praktická školení pokrývající veškeré aspekty rostlinné a živočišné produkce.

„Ve farmářských školách se lidé dozvědí vše potřebné od pěstování zeleniny přes její zpracování až po prodej či konzumaci. V pasteveckých školách se pak místní vzdělávají v chování zvířat, péči o ně i v jejich porcování a tepelné úpravě,“ uvádí Pavel Muroň a dodává, že přínosem pro ty, kteří se vzdělávacích kurzů zúčastní, není jen obohacený jídelníček, ale také vyšší rodinný rozpočet„V současné době ve farmářských školách probíhá sklizeň rajčat, cibule, zelí, dýně, špenátu a dalších plodin. Nejenže zelenina rodinám významně obohatili jinak skrovný jídelníček, ale rovněž významně pozvedla jejich příjem, a to až o dvě stě dolarů, což jsou na místní poměry velké peníze,“ dodává Pavel Muroň.

Školení v orbě pluhem i vybavení pro rybáře

Jednou z nejúspěšnějších aktivit je školení v orbě s pluhy a volským zápřahem. Tuto dříve rozšířenou techniku Súdánci kvůli letům ozbrojených konfliktů zapomněli. „Před válkou byly tažná zvířata k orbě používána běžně, avšak po jejím skončení bylo jen málo lidí, kteří vlastnili pluh a uměli jej používat,“říká vedoucí projektu James Mathiang a dodává, že díky pluhům budou moci lidé obdělat větší plochu půdy než dříve.

Pracovníci Člověka v tísni v orbě doposud vyškolili dvaasedmdesát farmářů, kteří propůjčili voly k výcviku a netrpělivě očekávají dodání svého vlastního pluhu, jenž budou postupně splácet z prostředků vydělaných jeho pronájmem sousedům a dalším zemědělcům. O zdraví nejen tažných, ale také dalších domácích zvířat se stará čtyřicítka pracovníků místní veterinární správy, jíž Člověk v tísni poskytl nejen školení, ale také motorky a kola k usnadnění jejich přepravy v často odlehlých venkovských oblastech Jižního Súdánu.

I díky tomu se v průběhu osmi týdnů těmto pracovníkům podařilo naočkovat třicet tisíc krav a dvacet tisíc koz a ovcí a ošetřit 5500 zvířat s nejrůznějšími problémy. Jak zmiňuje Pavel Muroň, nezapomnělo se ani na rybáře. Třemi stovkám nejchudších dodal Člověk v tísni vybavení, díky němuž jim několikanásobně vzrostly úlovky, a potažmo také výdělky z nich.

Podpora trhu se zemědělskými potřebami

Avšak aktivity dvouletého projektu RAIN (Resilient Agriculture for Improved Nutrition, neboli Zlepšení výživy prostřednictvím udržitelného zemědělství) financovaného Evropskou komisí se neomezují pouze na zemědělce a prvovýrobu. „Našim cílem je také podpořit vytvoření trhu se zemědělským a veterinárním vybavením, a tak usnadnit lidem přístup k potřebnému náčiní a semenům,“ uvádí Muroň.„Proto v současné době vybíráme obchodníky, jež budeme napojovat na velkoobchody s potřebným vybavením. Zároveň zorganizujeme masivní propagační kampaň těmto obchodům,“ dodává.

Na následující měsíce je naplánována řada dalších aktivit. Například se rozběhne program na zlepšení protipovodňové ochrany a vybudování rezervoárů vody, nebo začne kampaň na podporu správných hygienických praktik a péče o dítě.

Jižní Súdán se od svého vzniku v roce 2011 potýká s řadou problémů. Od prosince 2013 navíc nejmladší stát světa sužuje konflikt, který dramaticky zasáhl do života milionů obyvatel. V současnosti v zemi 4,6 milionu lidí, tedy každému druhému obyvateli, hrozí nedostatek jídla a 1 538 484 lidí jsou uprchlíci ve vlastní zemi. Zemi zároveň hrozí epidemie cholery.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář:

Články v okolí