Cesta za „Karpatským snem“

Cesta za „Karpatským snem“

Život bez snů, je jako nebe bez mraků. A proto jej považujeme za jedno velké a nádherné dobrodružství, umožňující poznání a ukojení našich snů. Na cestu za „Karpatským snem“ se vydal i Michal Podoba se Zuzanou Rohovskou.

Jedním z jejich dlouholetých snů, je nejen cestování po pohoří Karpat, které náleží do Alpsko-himalajského systému, ale také cesta na divoký Balkán. Někdo by mohl položit otázku, proč zrovna Karpaty a Balkán? Karpaty patří mezi poslední turisty méně navštěvovaná místa Evropy, kde máte možnost potkat tyto vzácné divoké šelmy jako je mevěd, vlk a při trošce štěstí i rys. Tedy spíše, při velkém štěstí.

Tato fauna, ale i flóra mají své kouzlo a mnoho co nabídnout. Nekonečné lesy a louky, místa, kde se člověku tají dech. Rozmanitost luk a zeleně, vás dostane do klidné harmonie a splynutí člověka s přírodou. Karpaty jsou nejen přitažlivé svou stálosti hor, zurčících potůčků a hlubokých lesů, ale také lidmi s unikátní mentalitou. Lidmi, kteří tady odedávna žijí spolu, ruku v ruce s přírodou. Jejich laskavost, zvyky a kultura je mnohdy čistější než ta naše samotná. Proto, když se mě někdo zeptá, proč zrovna Karpaty, opovím: „Proto že tam může člověk poznat lidskou ryzost, duševní pokoru a úctu k přírodě.“

MapaMapa

Samotný plán cesty: přes hory i doly

Čtyři měsíce dlouhá cesta povede přes Karpaty až na Balkán. První myšlenkou bylo, projít celou trasu pěšky, ale až teprve při plánování narazili na méně zajímavá místa, nebo místa, kde by mohlo hrozit nebezpečí. Také při reálném pohledu na věc, by jim čtyři měsíce na pochod tolika kilometrů ani nestačily. Po dlouhých úvahách a organizacích jsme se tedy shodli, že větší polovinu pošlapeme pěšky, k absolvování zbývající trasy použijeme místní dopravu, či stopování.

Cílem jejich cesty bude zasloužené koupání se ve Středozemním moři v Athénách a také si zamávají z hory Olymp. Cestou chtějí kromě vrcholových přechodů Tater, navštívit i mnoho zajímavých míst. Mezi nejzajímavější z nich patří české vesnice v Rumunsku tzv.Banát, Drákulův hrad nebo se vydat se po stopách Jánošíka, vystoupit na horu Olymp, projít se kolem Prespanského jezera, které rozděluje Makedonii, Albánii a Řecko… První kilometry mají již za sebou. Na cestu se vydali 2. týden v červenci.

Zkušenosti čtenářů

Martin

Ceske vesnice v Rumunsku, tzv. Banat? 😀
Hahah..

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: