Cesta okouzlujícími bulharskými kláštery

Cesta okouzlujícími bulharskými kláštery

Bulharsko je námi vnímáno coby levná destinace s písečnými černomořskými plážemi a mírným teplým mořem. Jenže Bulharsko nabízí víc než jen plážové pobyty v sezóně.

Jedno léto jsem si s kamarády půjčil v Bulharsku vůz a projeli jsme tuto balkánskou zemi opravdu křížem krážem. Velkou výhodu jsme měli v tom, že Filip, jeden z nás, je ze smíšeného česko-bulharského manželství a do jinošského věku tam pobýval. Takže nám ukázal tak trochu jiné Bulharsko.

Proměny Rilského kláštera

Psát o malebnosti bulharských hor nechci, neboť už i v našem podvědomí jsou pojmy Rodopy či Rila známé. Mou touhou je vám přiblížit dobou socialismu, kterým si Bulharsko taktéž prošlo, opomíjené stavby, a to kláštery. Země skýtá mnoho pravoslavných klášterů. Věřte mi, že jich je daleko víc než ten nejznámější Rilský.

Jenže právě Rilský klášter je ten nejnavštěvovanější, a proto i já začnu svou Monastery Tour právě zde. Rilský klášter jsem za své nesčetné pobyty v Bulharsku navštívil téměř pokaždé a mohl jsem tak sledovat jeho proměnu. Na začátku nového tisíciletí byl klášter poměrně tichým místem, kde jsem se setkal s pár mnichy, parkoviště před klášterem zelo prázdnotou a já si mohl bez jakéhokoliv omezení prohlédnout téměř všechna zákoutí kláštera.

Ke klášteru se mi váže jedna intimní záležitost. V jeho kostele jsem se před lety setkal s Bohem, a proto jsem i na začátku naší cesty požádal o dohled a boží přízeň nad naším měsíčním putováním.

Za klášterem se nachází příjemná restaurace, kde vřele doporučuji k obědu místního klášterního pstruha. Jelikož pstruh je ryba, jedná se o postní jídlo, ale vězte, že si pochutnáte.

Za dva roky

O dva roky později se klášter změnil, přibylo turistů, více upomínkových předmětů a hlavně omezujících cedulek a provazů. Přesto považuji téměř za povinnost tento klášter navštívit.

Druhým klášterem, který vám chci představit, je klášter Roženský. Nachází se nedaleko města Melnik. Roženský klášter se nachází na vyvýšené planině a je do velikosti menší než klášter Rilský, o to víc však působí přívětivým dojmem. Až tady si uvědomuji, že mniši při stavbě svých sídel si vybírali opravdu malebné kouty, které stojí stranou hlavních cest, aby mohli v klidu rozjímat.

Klášter u silnice

Tím, že vám představím Trojanský klášter, popřu předchozí větu. Tento klášter leží hned u hlavní silnice a ztrácí tak pel odlehlosti. Jeho kostelní loubí je krásně vymalované freskami, přesto tu na mne čiší podivné prázdno. Postrádám zde náboženské vytržení z každodenního koloritu života, které se mi tak příjemně zjevovalo a zhmotňovalo v jiných církevních stavbách.

Nocleh v Sokolském klášteře

Naštěstí přijíždíme následně k Sokolskému klášteru, který se nachází nedaleko města Gabrovo. Představená tohoto kláštera pochopil realitu materiálního světa a skloubil ji s potřebami poutníků. V tomto klášteře nabízejí za pár leva možnost přespat znavenému poutníkovi. Takže kdo z vás má touhu zažít noc v klášteře, může tuto svou touhu zde naplnit.

Sokolský klášter na mne zapůsobil nejvíce, neboť jeho kostel je pod úrovní kláštera a „cesta k Bohu“ je tu tedy podmíněna hledáním. Ale jak to tak bývá, není to plané a nemožné, hledání své ovoce přináší. Možná je to způsobeno i tím, že tento klášter je ženský.

Klášter v krasu

Drjanovský klášter, který je dalším v pořadí, se vyznačuje skromností a jistou dávkou malebnosti. Je zasazen do malebné přírody s krasovým útvarem. Nad klášterem je vstup do jeskyně Bačo Kiro. Jeskyně si návštěvu zaslouží a doporučuji vyzkoušet i ekologickou značenou trasu roklinou potoka.

Rilský Klášter v Bulharsku

Další tři klášterní perly

Naši klášterní pouť zakončujeme u trojice klášterů, které leží od sebe nedaleko. Jedná se o klášter: Kilifarevský, Kapinovský a Plakovský.

Všechny tři kláštery se vyznačují tím, že jsou naprosto opomíjené jakýmikoliv turisty. Kilifarevský klášter zaujme nově zrestaurovaným portálem, který je nadmíru zdobný. A z této trojice je nejnavštěvovanější, to znamená, že sem občas nějaký poutník zavítá.

Ke Kapinovskému klášteru vede prašná cesta a na první pohled je nezajímavý. Stojí však za alespoň krátkou návštěvu, neboť má zajímavě řešený vnitřní dvůr.

Plakovský klášter je obývaný, přesto působí chátrajícím dojmem. Na nádvoří se setkáváme s mnichem, ale je na první pohled jasné, že hlavní slovo tu má nevelké stádo koz v čele s majestátním kozlem.

Zdaleka jsme nenavštívili všechny kláštery Bulharska, přesto si oprávněně myslím, že k Bulharsku pravoslaví patří stejně jako Černé moře, zmíněná pohoří či pečené papriky a jiné dobroty, které balkánské kuchyně ušlým poutníkům nabízí.

O AUTOROVI:

Autor Jan Podaný učí na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Díky učitelskému povolání má relativně dost času na uskutečňování některých svých snů. A proč cestuje? K cestování ho prý přivedla láska k vlasti, neboť není nic krásnějšího, než se vracet domů.

Poleťte na dovolenou do Bulharska s námi! Travelportal.cz je transparentní a spolehlivý porovnávač zájezdů, který aktualizuje termíny a ceny každých 30 minut. Svou dovolenou snadněji prostě nevyberete.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář:

Články v okolí