Budou nártouni filipínští více než jen turistická atrakce?

Budou nártouni filipínští více než jen turistická atrakce?

FILIPÍNY: Zůstanou nártouni jen turistickou atrakcí?

Nártouni jsou nejen velmi zajímavá stvoření, ale jsou také důležitou součástí přírody Filipín. Bohužel pro ně v posledních dekádách začali hrát nejdůležitější roli v turistice a také obchodu. Přestože jsou přísně chráněným živočišným druhem Filipín, a přestože velmi těžko přežívají v neodpovídajících podmínkách v zajetí, jsou nártouni nejčastěji viděni podél nejdůležitějších turistických tras v podmínkách velmi vzdálených jejich potřebám pro přežití. Tato zvířata slouží svým majitelům jako nástroj výdělku. Rostoucí požadavky na počet nártounů chovaných v zajetí zvyšují počet nártounů ilegálně odchycených z volné přírody. Nártouni tak pomalu mizí z okolních lesů. Toto je realita. Pokud ochránci životního prostředí brzy nezasáhnou, jednoho dne zjistíme, že v přírodě žádní nártouni nezbývají.

Nejširší nabídku průvodců a map Filipín (turistických, cyklistických, horolezeckých a jiných) najdete v prodejně a na eshopu KnihyNaHory.cz

KNH

Dr. Milada Petrů představila výsledky svého průzkumu jednotlivých zařízení chovajících nártouny jako turistickou atrakci. Podmínky, v jakých jsou zvířata chována, jsou pro ně velmi nedostačující. Zařízení také nemají žádnou hodnotu z hlediska vzdělávání veřejnosti. Následně M. Petrů představila návrhy na změnu založené na svých zkušenostech i na konzultacích z kolegy a distribuovala podklady k chovu nártounů představitelům ochrany přírody na Filipínách (DENR – Department of Environment and Natural Resources) a také současných chovatelům nártounů.

Protože téma jednání bylo velmi citlivé, přednášku následovala velmi intenzivní diskuze mezi zastánci ochrany nártounů a jejich nároků na jedné straně a těch, kteří bojují za uchování svých výdělků pramenících z vystavování nártounů jako turistické atrakce na straně druhé. Jednání byli přítomni představitelé ochrany přírody, turistiky, místního zastupitelstva a také chovatelé nártounů.

Jak řekl guvernér Chatto, „Jednání se uskutečnilo kvůli ochraně tohoto primáta, který je symbolem Boholu a nyní také celé země. Nártouni by neměli být komerčně zneužíváni. Pokud se zahraniční přátelé zajímají o naše nártouny, tím spíš my ostatní je musíme chránit pro nás i příští generace.”

Naděje pro nártouny

Existuje velká naděje pro nártouny filipínské. Jednání, které svedlo dohromady českou zooložku, velvyslance České republiky, zástupce úřadu pro ochranu přírody i místní zastupitele, představuje velkou změnu v oblasti kontroly nártounů chovaných v zajetí a zajistí tak lepší budoucnost tomuto druhu.

Dobrou zprávou pro lepší budoucnost nártounů je, že první kroky v roce 2011 už byly učiněny. DENR přijaly doporučení pro chov nártounů v zajetí sestavených Dr. Miladou Petrů a ty jsou nyní využívány.

Nezbytně nutné je vybudování profesionálního ochranářského centra. Dr. Milada Petrů, velvyslanec České republiky na Filipínách a další odborníci věří, že navrhované centrum brzy získá povolení od úřadu životního prostředí (DENR) a že filipínští představitelé budou velmi přísní v uplatňování pravidel a regulací a budou rozlišovat mezi zařízeními zneužívajícími tento přírodní poklad a navrhovaným profesionálním centrem vedeným odborníky směřujícím k lepší budoucnosti nártouna filipínského.

Matka byla označena vysílačkou, Filipíny

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: