Bádámí

Bádámí

(26 000 obyv., stát Karnátaka)

Vátapí, nyní zvané Bádámí, bylo hlavním městem říše Čálukjovců. Dynastie Čálukjovců byla významný jihoindický vládnoucí rod, který po několik staletí aspiroval na roli hegemona poloostrovní Indie. Čálukjovci byl rozvětvený rod, který vládl z Vátapí, jeho další větev vládla z města Véngí a vládcové obnovené čálukjovské říše vládli z města Kaljání. Původní rod Čálukjovců vládl ve 4.–8. století. Tato dynastie podporovala šivaistické a višnuistické kulty a proslavila se stavbou mohutných chrámů, které jsou vybudovány ve zvláštním dakšinském stylu čálukjovské architektury. Vátapí bylo založeno kolem r. 540 a hlavním městem zůstalo do r. 757, kdy čálukjovská říše podlehla rychle se rozpínající říše Ráštrakútovců z Malkhédy.

Skalní jeskynní chrámy v Bádámí

Bádámí proslavily čtyři jeskyně, v nichž jsou vytesány chrámy. První jeskyněje zasvěcena bohu Šivovi a byla vytesána asi v 6. století. Je nejstarší v Bádámí. Šiva je v jeskyni zobrazen jako Natarádža, král tance, a Ardhaníšvara (zpola Šiva, zpola Párvatí). Ve středu jeskyně se nachází socha Šivova býka Nandina. Další dvě jeskyně jsou zasvěceny bohu Višnuovi, zatímco poslední jeskyněnení hinduistická, ale džinistická a je zasvěcena Ádináthovi, prvnímu džinistickému tírthankarovi. Byla vytesána v 7.–8. století.

Nádrž Agastjatírtha

Vodní nádrž, vedle které se nachází Bhútnáthův chrám a také malé archeologické muzeum.

Zpracováno ve spolupráci s China Tours

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: