Antonín Stecker – talentovaný český biolog

Antonín Stecker – talentovaný český biolog

Vystudovaný biolog se rozhodl zaměřit na průzkum v Africe, kde objevil několik jezer. I přes jeho cestovatelské zásluhy A. Stecker nakonec zemřel v chudobě a zapomnění.

STECKER Antonín (* 19. 5. 1855, Kosmonosy u Mladé Boleslavi, † 15. 4. 1888, Mladá Boleslav) – český cestovatel

Stecker pocházel z početné rodiny z Mladoboleslavska a už během svých studií na Karlově univerzitě (u Antonína Friče) byl považován za velký talent české biologie – teprve po letech se přišlo na to, že si část svých entomologických pozorování vymyslel. Nicméně roku 1877 úspěšně dokončil studia a odešel pokračovat do německého Heidelbergu. Tam se přihlásil do výpravy G. Rohlfse s atraktivním cílem: Sahara.

Rohlfsova expedice vyplula v polovině října 1878 z Marseille a po zastávce na Maltě pokračovala do Tripolisu, odkud se chtěl německý badatel vydat do nitra Afriky. Ještě před koncem roku se karavana s Rohlfsem a Steckerem v čele vydala víceméně podél pobřeží do Wádí Dinár a odtud do Benghází, kde se oba marně snažili získat povolení pro cestu do oáz Kufra na jihu Libye. Proto vyšla expedice takříkajíc „na vlastní pěst“ 5. července 1879 z Benghází na jih, po měsíci dosáhla severního okraje kufránských oáz, ale zde je místní Senúsijové přepadli a okradli o téměř všechno vybavení. Rohlfs i jeho doprovod stěží vyvázli životem, a proto neváhali a koncem října 1879 se navrátili do Benghází.

Začátek Steckerových průzkumů

Hned příštího roku se Stecker vypravil do Afriky znovu. I tentokrát doprovázel Rohlfse, ale měl i své vlastní plány na další výzkum. Rohlfs byl totiž pověřen vedením poselstva do Etiopie a Stecker se rozhodl, že půjde v jeho doprovodu první část cesty, při níž zamýšlel prozkoumat neznámé části etiopských hor. V srpnu 1880 se poselstvo vydalo z Káhiry a přes Suez a Džiddu se dostalo do eritrejské Massawy. Z ní vyšli v lednu 1881 k jihu a přes Adwu dosáhli města Debra Tabor, kde se 12. února 1881 Rohlfs setkal s etiopským císařem Johannesem IV. Zatímco Rohlfs se pak vrátil do vlasti, Stecker se s velkým zápalem vrhl do vlastních průzkumů.

První Evropan u jezera Ašangi

Nejprve se vydal k jezeru Tana, na němž v jarních měsících provedl důkladný hydrologický průzkum, přičemž vytvořil první podrobnou a spolehlivou mapu obrysu jezera i rozložení hloubek. Na výzvu císaře pak putoval s dvorem do východních částí Etiopie, jako první Evropan spatřil v létě 1881 jezero Ašangi a zmapoval dosud neznámou oblast kolem města Mekelé. Na druhou větší cestu se pak vydal na jaře 1882: tentokrát procestoval celou provincii Godžam, přičemž se dostal až k řece Gibba, tj. hornímu toku řeky Omo (ve skutečnosti jde o Džubu, jak dokázal Bòttego). Kvůli válce mezi státy Godžam a Šóa se Stecker musel vzdát dalších průzkumů, ale poblíž jezera Čomen byl zajat vojsky panovníka státu Šoa, proslaveného Menelika. Menelik jej nechal deportovat do města Dibdila; cestou ovšem Stecker prošel neprobádanou krajinou, a ač byl stále pod dozorem, objevil několik jezer a také prozkoumal oblast pramenů řeky Awaš. Brzy poté jej v létě 1882, krátce před svou smrtí, osvobodil ze zajetí Antinori.

Propuštěný Stecker se mohl vrátit ke svým výzkumům a prozkoumal horní tok Awaše, nedaleko odtud pak objevil další, dosud neznámé jezero – Suai (Zwáj). Opět se pak dostal k císaři Johannesovi a na jeho pozvání prozkoumal Evropanům dosud neznámou horskou oblast Wollo a jezero Ardibbo. Ještě na jaře 1883 Stecker mapoval na východních svazích Etiopské vysočiny, ale pak se rozhodl pro návrat do Evropy. Přes Debru Tabor, Gondar a Aksúm se v červenci 1883 dostal do Massawy.

Smutný konec nadějného biologa

V říjnu 1883 se Stecker triumfálně vrátil do Čech, zde se ale nedostal k soustavnému zpracování svých cest (něco z jeho poznámek bylo publikováno v Petermanns Geographische Mitteilungen) a nezískal ani místo na některé z německých univerzit, o které tolik stál. Postupně se u něj projevily zdravotní i psychické problémy, které znemožnily úvahy o Steckerově návratu do Afriky. Nakonec Antonín Stecker zemřel v dubnu 1888 v chudobě a zapomenutí.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: