Abúbakar II.: král Mali v Americe před Kolumbem?

Abúbakar II.: král Mali v Americe před Kolumbem?

Jednou z výprav podniknutých dávným králem Mali byla plavba do Ameriky. Tedy tak to dnes tvrdí skupina maliských vědců.

ABÚBAKAR II. byl ve 14. století králem říše Mali, cestovatel a mořeplavec.

Mali bylo jednou z nejmocnějších říší v centrální Africe (neplést se současným státem Mali a jeho polohou). Založil ji na sklonku 13. století Sundiata Keita; jeho syn ­Abúbakar (II.) pak v roce 1311 předal vládu svému bratrovi a vydal se na daleké cesty. Jedna z nich vedla do Egypta napříč celou Saharou.

V Americe před Kolumbem

Ta nejzajímavější, podniknutá v roce 1312, byla výpravou námořní. Abúbakarova flotila, tvořená několika pirogami, které poháněla síla mužů i žen, vyrazila od ústí řeky Gambie a prý dopluli až … do Ameriky, skoro 200 let před Kolumbem! Prý je důkazem této plavby pojmenování brazilského státu Pernambuco, které údajně pochází z malinkštiny (jazyk používaný v povodí horního Nigeru) a znamená „zlaté doly“.

Aspoň tak interpretovala svou teorii skupina maliských vědců, která své výsledky publikovala v roce 2000. Hlavní oporou jejich tvrzení má být rozbor ústně předávaných básní, tvořených domorodými pěvci – grioty.

Co myslíte, doplul opravdu Abúbakar do Ameriky?

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: