Zvuky ráje

Zvuky ráje

Keňa a Tanzánie jsou rájem, ze kterého vzešel člověk rozumný. Nahrajeme tam hlasy zvířat i lidí a vytvoříme z nich on-line atlas. Cestovatelé budou mít pomůcku k určení, co v „ráji“ slyšeli; milovníci kultury uslyší jazyky khoisanské skupiny.  Z vědeckého hlediska bude hlavní přínos v srovnání dialektů druhů vyskytujících se na velkém území.

TERMÍN NEBO HARMONOGRAM KONÁNÍ

Odlet 15. 10. 2010, přílet 15. 11. 2010.  V tomto rozmezí budou navštíveny národní parky a vesnice v Keni a Tanzánii, kde budou pořizovány nahrávky.  Do konce roku 2010 bude vytvořen základní internetový atlas hlasů, a to jak v češtině, tak angličtině. Do 31. 3. 2011 bude na webu kompletní zvuková stopáž, včetně dialektů jednotlivých druhů. Na základě srovnání těchto dialektů bude rozhodnuto, jak dále naložit s vědeckým zpracováním dat.

POPIS PROJEKTU

Bioakustika je moderní vědecký obor, který se zabývá nejrůznějšími aspekty akustické komunikace živočichů včetně člověka. Jeho výsledky nacházejí uplatnění v širokém spektru lidských činností – v kriminalistice, ochraně přírody, komunikačních technologiích, medicíně, atd.
Pro zoology jsou hlasové záznamy mimo jiné důležité pro identifikaci zvířat v přírodě. Mnoho z nich totiž není snadné spatřit, ale jde slyšet jejich vzájemnou komunikaci. Nejtypičtější ukázkou jsou ptáci. Pro bezpečné rozpoznání je potřeba nejprve se ty hlasy naučit. Kdysi to znamenalo vyrazit do terénu a dohlédávat ozývající se jedince, což bylo hodně časově náročné.  A navíc tato zkušenost byla špatně předatelná dalším lidem, i když vznikala spousta lepších či horších průpovídek (např. strnad obecný zpívá: „kdyby jsi sedláčku chcííííp). To už v dnešní době neplatí. Existují nahrávky hlasů zvířat v různých situacích, které je možné poslechnout si na CD nebo na internetu, a srovnat je s tím, co jsme slyšeli v přírodě. V Čechách je to například populární program Hlas pro tento den Českého rozhlasu (http://www.rozhlas.cz/hlas/portal).
Problém je ale se zvířaty z exotičtějších destinací. Nejenom vědec, ale i milovník přírody by rád věděl, zda zvuk, který slyší v africké savaně je pářící se nosorožec nebo naštvaný zoborožec, ovšem to nejsou zvuky, které se na netu snadno hledají. Pro mnohé oblasti už existují specializované CD s nahrávkami zvuků, které lze koupit např. přes amazon.com, ovšem je to zdlouhavé, drahé a ne vždy jsou ty nahrávky spolehlivě určené. Pro rychlé zorientování, případně jen tak ze zájmu, je pro exotické oblasti na webu málo zdrojů. Rády bychom proto připravily český a anglický internetový atlas zvuků z naší zájmové oblasti – Keni a Tanzánie.
Tyto země jsme si vybraly ze dvou důvodů. Jsou to oblíbené destinace vědců i turistů, protože patří mezi relativně stabilní africké země, tedy internetový atlas bude k užitku mnoha lidem. A druhým důvodem je, že je to ráj na zemi – čili místo, kde vznikli lidé rozumní (Homo sapiens). Dlouhou dobu se myslelo, že tento „ráj“ leží někde v Etiopii. Nové výzkumy ukázali, že je to jižněji, zhruba v oblasti Tanzánie. Kromě genetických důkazů proto svědčí i místní jazyky, které patří do nejprimitivnější khoisanské velkorodiny, která je typická používáním mlaskavek (ty se pak přepisují jako vykřičníky či jiné divné značky ve slově). Jen v Tanzánii se mluví 126 jazyky, i když jsou z části překryty vlivem řeči pravých černochů, Bantu, kteří do této oblasti invadovali. A ač jsou z hlediska evoluce lidské řeči velmi důležité, málokdo je zná, natož aby je někdy slyšel. Většina lidí si ještě tak dokáže představit, že „křováčtinou“ měli mluvit domorodci ve filmech Bohové musí být šílení I a II. Ovšem kde si je jenom pro zajímavost poslechnout?
Kromě sestavení atlasu zvuků zvířat a ukázek khoisanských jazyků bychom se rády v našem projektu zaměřily ještě na dialekty zvířat. Mnoho druhů se totiž liší region od regionu v používaných hlasech, a to platí jak pro ptáky, tak pro savce. Podrobná zvuková analýza pomůže tyto rozdíly kvantifikovat a pomoci rozhodnout, zda jsou produktem prostředí (v různých prostředích se různé zvuky různě nesou), náhodnými lokálními aberacemi (tradice, stejné jako pražština a valašštína) či snad za sebou skrývají dva druhy, které jsou si pro člověka hodně vzhledově podobné, takže je zatím lidská věda nerozlišila (tzv. kryptické druhy). Zvířata těch druhů se ale rozpoznat schopny jsou – např. právě díky různým hlasům. K přesné identifikaci kryptických druhů je potřeba většinou genetických důkazů, ale hlasy mnohdy upozorní na to, kam je potřeba zaměřit pozornost. Tímto způsobem bylo třeba i v Evropě zjištěno, že pod známým druhem netopýra hnízdavého (Pipistrellus pipistrellus) se ve skutečnosti skrývají druhy dva – netopýr hvízdavý echolokující na hladině 45 kHz a netopýr nejmenší (Pipistrellus pygmaeus) s 55 kHz.
Potřebné vybavení pro záznam bude zapůjčeno z Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – mikrofony Sennheiser ME 67 a Sennheiser ME62, rekordér Marantz PMD 620, sluchátka Sennheiser HD 215 a windshield Rycote Softie.

INFORMACE O ŽADATELCE

Jméno: Bc. Petra Tumová
Kvalifikace nebo zkušenosti ve vztahu k projektu: Studuje magisterský obor zoologie obratlovců na PřF JU, zabývá se kognitivními schopnosti ptáků. Spolu s níže zmíněnými (Simona Poláková, Pavel Linhart) se účastnila měsíční expedice Biriky na Madagaskaru (2008), která se zabývala právě zvukovým obrazem ostrova (www.madagaskar.707.cz).

ÚDAJE O OSTATNÍCH ÚČASTNÍCÍCH PROJEKTU

Jméno: Mgr. Simona Poláková
Kvalifikace nebo zkušenosti ve vztahu k projektu: Vystudovala zoologii na PřF JU, nyní se v rámci doktorského studia zabývá kognitivními schopnostmi ptáků. Již jednou  „skoro“ Afriku za účelem získání hlasových záznamů navštívila. Jednalo se o měsíční pobyt na  Madagaskaru v rámce expedice Biriky v roce 2008. O jejím průběhu a výsledcích se můžete blíže informovat na www.madagaskar.707.cz. Dále se věnuje konvergenci varovných hlasů syslů a bělořitů v místech jejich sympatrického výskytu, jako je například pohoří Altaj. Od roku 2006 je zaměstancem PřF JU a PřF UK.

POŽADOVANÁ PODPORA

Finanční podpora ve výši: 20 000,-
Zboží značky HUMI: oblečení
Filtr vody značky Katadyn: Micropur Forte MF 1T
Mediální podpora: ano

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝSTUPY PROJEKTU

Přednášky – 10 (Kolem světa, JU, Science café, atd.)
Výstavy – 10           
Webové stránky:ano
Články v tisku: ve kterých médiích: Koktejl,Lidé a země, Zpravodaj JU
Film – ano
Jiné: internetový atlas zvuků v češtině i angličtině.
Jeden z našich kolegů z výpravy za zvuky Madagaskaru, Pavel Linhart, požádal o grant ČEZ zaměřený na přípravu multimediální putovní výstavy zaměřené právě na kulturu a přírodu Madagaskaru. Pokud jeho projekt vyjde, rády bychom připravily i alternativu z druhé strany Mozambického průlivu, tedy o Keni a Tanzánii.

loga EF

HedvabnouStezku.cz založili cestovatelé pro cestovatele, o velkých horách píšeme na Velehory.cz. Své zážitky cest můžete sdílet s přáteli také v Klubech cestovatelů. Nejlepší outdoorové filmy pak uvidíte na festivalu Expediční kamera možná i ve vašem městě. Nejširší výběr map a knih najdete v našem eshopu. Z příjmů z těchto aktivit podporujeme Expediční fond – i vy můžete přihlásit svůj projekt.

Zkušenosti čtenářů

Veronika

Moc se mi Váš nápad líbí a držím pěsti, aby se Vám to povedlo. Už se těším na vaši přednášku až se vrátíte..

Šárka

Držím pěsti a doufám, že to celé dopadne bez nehod s nejlepšími výsledky, i když Simona je dost velká záruka kvality. Těším se na poutavé vyprávění.

Věra

A to by mohlo být dost dobrý….

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: