Zpozdilo se vám letadlo nebo zrušili let? Žádejte odškodnění!

Zpozdilo se vám letadlo nebo zrušili let? Žádejte odškodnění!

Cestu na vysněnou dovolenou či na prodloužený víkend může výrazně zkomplikovat zpoždění odletu letadla nebo dokonce zrušení letu. Již několik let mají v zemích Evropské unie v mnoha takových případech cestující nárok na odškodnění ze strany letecké společnosti. Povědomí o možnostech získání kompenzací u nás postupně roste, přesto v praxi žádá o odškodnění jen malá část cestujících.

V zemích EU upravuje kompenzace v letecké dopravě Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 261/2004.  Toto nařízení se vztahuje na všechny lety odlétající z členských států EU a přidružených států (Švýcarsko, Norsko a Island). Při letech ze třetích zemí do EU se nařízení vztahuje jen na letecké společnosti ze zemí EU.

Pokud tedy cestujete například asijskou aerolinií do jihovýchodní Asie, nárok na kompenzaci v případě komplikací máte jen při letu z Evropy do Asie. Důležité je také připomenout, že nárok na odškodnění mají cestující jak na pravidelných letech, tak i na charterových letech. Pojďme se podívat podrobněji na různé typy komplikací, kdy je možné žádat o odškodnění.

Odepření nástupu na palubu

Letecké společnosti často provádějí tzv. overbooking, což znamená, že prodají více letenek než je míst v letadle. Vycházejí při tom z praxe, že určité procento cestujících se k odletu z různých důvodů nedostaví. Samozřejmě tento předpoklad nemusí vždy vyjít a k odletu mohou přijít všichni pasažéři. V takovém případě musí zástupci aerolinie najít mezi cestujícími dobrovolníky, kteří se za určitou kompenzaci, která je na vzájemné dohodě, vzdají práva letět a nechají se přebukovat na jiný let.

Pokud se žádní dobrovolníci nenajdou, tak cestující, kteří se nedostanou na palubu, mají podle délky letu nárok na kompenzaci ve výši od 250 do 600 euro (viz tabulka). Pokud je přílet náhradního letu do cílové destinace zpožděn jen o dvě až čtyři hodiny oproti původnímu letovému řádu, cestující má nárok jen na polovinu náhrady. V posledních letech se zejména na evropských linkách praktikování overbookingu výrazně snížilo.

Zrušení letu

Zrušení celého letu je v posledních letech stále častější. Pro posouzení nároku na kompenzaci je důležité, kolik dnů před odletem došlo ke zrušení letu a jaké jsou důvody zrušení. Pokud došlo ke zrušení 14 dnů před plánovaným odletem, má cestující nárok na kompenzaci – pokud let nebyl zrušen z mimořádných důvodů, které jsou mimo moc letecké společnosti. Výše kompenzace se opět odvíjí od délky zrušeného letu.

Pokud je cestujícímu nabídnuto náhradní spojení, které přiletí do cílové destinace nejvíce o čtyři hodiny později (při zrušení letu mezi 14. a 7. dnem před odletem) nebo nejvíce o dvě hodiny později (při zrušení letu méně než 7 dnů před odletem), tak cestující nemá na finanční náhradu nárok.

Výše kompenzací při odepření nástupu na palubu a zrušení letu:

Délka letuVýše kompenzace
lety do 1500km250 euro
Lety od 1500 km do 3500 km400 euro
lety nad 3500 km600 euro

Jak bylo již zmíněno, cestující nemá nárok na kompenzaci při zrušení letů z mimořádných důvodů, kterým nebylo možné ze strany letecké společnosti zabránit. Zde se jedná zejména o zrušení letů z důvodu nepříznivého počasí, ale také například z důvodu stávky personálu. Přestože v těchto případech nemá cestující nárok na kompenzaci, má právo na přesměrování na jiný let či vrácení peněz.

Letecká společnost mu dále musí zajistit bezplatné občerstvení a v případě potřeby i ubytování. Z rozhodnutí evropských soudů vyplynulo, že běžnou technickou závadu není možné považovat za mimořádnou okolnost. Právě technickými závadami letecké společnosti často argumentují při zrušení letu. Důkazní břemeno v prokázání mimořádných okolností nese vždy letecký dopravce.

S rostoucími cenami leteckého paliva aerolinie přísněji posuzují vývoj obsazenosti jednotlivých letů a málo obsazené a tím i nerentabilní lety ruší. Činí tak zejména některé nízkonákladové společnosti, ale v poslední době se tomuto postupu nebrání ani další aerolinie. Klasické síťové aerolinie většinou nabídnou cestujícímu náhradní spojení či přesměrování na let s partnerským dopravce a vzhledem k vysoké frekvenci spojů zpoždění příletu do cílové destinace může být jen v řádu hodin. Nízkonákladové aerolinie ve většině případů nabízejí jen přerezervování letenky na nejbližší let nebo vrácení peněz. Často se však může stát, že nejbližší let do cílové destinace je až za několik dnů.

Zpoždění letu

Poměrně častou situací je v Evropě zpoždění letu oproti udávanému letovému řádu. Statistiky uvádějí, že v rámci EU je zhruba jedna pětina letů zpožděna o více než 15 minut. Příčinou je zejména hustý provoz na některých velkých letištích a také přetížení vzdušného prostoru nad některými státy ve špičkách. Nárok na kompenzace se opět odvíjí od délky a začíná vznikat od dvou hodin zpoždění u letů do 1500 km.

Letecká společnost je povinná nabídnou cestujícím občerstvení a umožnit jim si zdarma zatelefonovat či poslat mail nebo fax. Pokud je odlet posunut na další den, musí letecká společnost cestujícím zajistit ubytování a transfery mezi hotelem a letištěm.

Ačkoliv z nařízení o kompenzacích přímo nevyplývá finanční náhrada pro cestující zpožděných letů, v roce 2009 Evropský soudní dvůr rozhodl, že není možné diskriminovat cestující zpožděných letů a přiznal nárok na kompenzaci pro lety, u kterých je přílet do cílové destinace zpožděn o více než tři hodiny. Výše kompenzace je stejná jako u zrušeného letu (viz tabulka).

Jak o odškodnění žádat?

V případě, že došlo k jedné z výše uvedených situací a domníváte se, že máte nárok na finanční odškodnění, je potřeba zaslat žádost o odškodnění přímo letecké společnosti. K tomu je možné využít typizovaného formuláře, který je ke stažení na stránkách Evropské komise. Letecký dopravce pak má 30 dnů na vyřízení vaší žádosti.  V případě zamítnutí žádosti se může cestující obrátit na dohledový orgán, kterým je u nás Úřad pro civilní letectví ČR.

Je potřeba říci, že některé aerolinie postupují v případě vyřizování kompenzací záměrně komplikovaně, aby cestujícího odradily od vymáhání nároků či účelově se odvolávají například na technické komplikace či nepříznivé počasí. Proto příhodným řešením může být využití služeb specializovaných agentur, které se zaměřují na vymáhání finančních kompenzací u leteckých společností za dohodnutou provizi. Problematikou práv cestujících v letecké dopravě se dále zabývá dále Evropské spotřebitelské centrum ČR.

Odškodnění mimo Evropu

Nárok na finanční kompenzaci mají nově cestující v USA na vnitrostátních linkách v případech odepření nástupu na palubu a zpoždění letu. V ostatních zemích místní legislativa většinou právo na kompenzace nijak neupravuje. Další postup se většinou odvíjí od podmínek přepravy daného dopravce. Větší mimoevropské mezinárodní aerolinie většinou v případě overbookingu, zpoždění či zrušení letu nabídne cestujícímu přesměrování na jiný let či vrácení peněz.

Poskytnutí občerstvení a případného ubytování záleží na interních postupech letecké společnosti. V případě mezinárodních letů může cestující požádat aerolinii o náhradu škody způsobenou zpožděním na základě Montrealské úmluvy. Případné soudní vymáhání náhrad, pokud nedojde k dohodě s leteckou společností, může být velmi komplikované a také nákladné.

Článek byl převzat z www.airways.cz, kde můžete najít další užitečné informace o nových linkách, zrušených letech i jiných zajímavostech.

Zkušenosti čtenářů

Václav Rybař

Tento příspěvek byl redakcí smazán jako spam.

Josef Václavíček

Vážená,
já mám na Webu rozsáhlou cestovatelskou aplikaci, utvořenou z videí Youtube pod názvem Virtual Traveler HD(Tour the World ). Podívejte se na ni a pokud se Vám zalíbí,byl
bych rád, kdybyste ji propagovala jak doma tak i ve světě.
Předem děkuji
Josef Václavíček

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: