Žena, islám a festival arabské kultury

Žena, islám a festival arabské kultury

Když dnes slyšíme slova žena a islám v jedné větě, už čekáme další ze smutně dlouhé řady zpráv o týrání, diskriminaci, potlačování lidských práv a všeobecně nízkého postavení ženy v muslimských zemích.

Muslimky jsou pro nás ženy, které je třeba vysvobodit ze zajetí náboženství, které je vlastní spíše jejich manželům než jim samotným. Je pro nás nepochopitelné, jak nějaká žena může dobrovolně přistoupit na náboženství, které ji nutí zahalovat tvář a skrývat se za vysokými hradbami vězení, kterému její muž dává název domov.

Prohlédněte si další fotografie k článku…

Muslimka je pro nás slabá a utlačovaná chudinka, kterou je třeba litovat a islám je náboženstvím, které ospravedlňuje muže z mučení a utlačování své ženy. Jak ale vysvětlíme, že u nás přibývá žen, které přestoupí dobrovolně k islámu? A jak je možné, že se muslimské ženy samotné brání tomu, abychom na ně nahlížely jako na méněcenné ubožačky? Jsou skutečně všechny muslimky oběti ponižování? Abychom zodpověděli nastíněné otázky, je bezesporu nutné zjistit, jaké je vlastně postavení ženy v islámu podle Koránu.

Žena a islám

Postavení ženy v islámu je zcela jedinečné, islám ženu uznává za plného a rovnoprávného partnera muže, jak v otázkách sdílení osobních a společenských povinností, tak v právu na vlastní svobodný názor. Její názor má stejnou váhu jako mužův. Co se týče majetku, islám zaručuje ženám práva uzavírat smlouvy, podnikat, vydělávat se a mít oddělené vlastnictví.

Kromě uznání ženy za nezávislou lidskou bytost, přiznává islám ženě i podíl na dědictví – význam ženy dědičky je velmi vysoký, což je patrné z historického pohledu – před islámem byla žena považována za majetek, jenž muži dědili a se kterým obchodovali, ale islám ze ženy majetku učinil ženu dědice a přiznal jí tak lidské vlastnosti.

Žena se dokonce těší některým výsadám, o které jsou muži ochuzeni, například je osvobozena od některých náboženských povinností a od veškerých finančních závazků. Jako matka je pak v očích Božích na vyšším postavení než muž. Protože je žena takto vysoce ceněna, je třeba, aby byla chráněna a zároveň zdobena závojem počestnosti, důstojnosti, čistoty a neporušenosti, tedy burkou. Žena by neměla ukazovat své fyzické půvaby, aby nerozdmýchávala vášeň v jiných mužích, vedle svého manžela. Islám dbá o to, aby žena zachovávala svou morálku, charakter a osobnost, k čemuž jí má pomoci právě závoj.

Muslimské ženy jsou silné osobnosti

Zdá se, že žena je v islámu postavena na roveň muže, který ji má ctít, respektovat a ochraňovat. Jak je tedy možné, že je tak rozšířený názor, že islám ženy diskriminuje? Jedním z důvodů může být to, že Korán lze vykládat různými způsoby a jak je nám známo z přísloví kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde i muslimové, kteří chtějí utlačovat ženy, si najdou ospravedlnění pro své jednání ve své víře. Všeobecně ale nelze říci, že je islám příčinou zlého jednání, spíše je její zástěrkou, výmluvou.

Muslimské ženy tedy nejsou všechny malé, neviditelné a utiskované, naopak, jsou velmi silnými osobnostmi a mnohé z nich se snaží světu ukázat, že je tlustší náš závoj předsudků, skrz který koukáme na arabský svět, než závoj počestnosti muslimky.

Arabfest a žena

Pokud vás zajímá téma žena a arabský svět, určitě nezapomeňte navštívit letošní Festival arabské kultury, který se koná od 10. do 17. dubna v Plzni a od 23. do 25. dubna v Praze. Dozvíte se zde mimo jiné, jak je to se zmiňovaným muslimským šátkem a co vede ženy k tomu, aby ho nosily. Přednáška Evy Al-Abisové upřesní, jaká byla tradiční role muže a ženy v minulosti a co se očekává od mladých děvčat a žen dnes. Na koncertu Shadie Mansour, první dámy arabského hiphopu, se můžete přesvědčit o tom, že lze rapovat třeba i v arabštině.

V průběhu celého festivalu se pak ujistíte o tom, že jsou muslimské ženy krásné a silné za každých podmínek, např. na výstavě fotografky Mayi Hutefeuille či na přednášce Nawal Slemiah, zakladatelky neziskové organizace Women in Hebron. Program věnující se ženám pak bude doplněn již tradičními akcemi, jako je Arabská snídaně, Chutě a vůně syrské a libanonské kuchyně nebo Číše libanonského vína. Novinkou bude projekt Arabové mezi námi, na kterém se podílí střední školy a dvanáct arabských osobností dlouhodobě žijících v ČR.

Festival arabské kultury

Nenechte si ujít tento jedinečný vhled do problematiky ženy v arabských zemích trochu jinýma očima, než nám zprostředkovávají masová média. Pro více informací o programu zavítejte na www.arabfest.cz nebo na facebookový profil Festivalu arabské kultury.

Zkušenosti čtenářů

Lada

nezapomeňte poslat pozvánku i Haně H. a Antonii Ch., jejich osobní zkušenost jak se chovají muslimové k ženám, by mohla být pro účastníky docela zajímavá. A to nemyslím ironicky

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: