Peníze a ceny

Do Indie je nevýhodnější cestovat s dolary v hotovosti a s cestovními šeky. Návštěvníci směřující mimo turisticky frekventované oblasti by si měli dopředu opatřit bankovky menších hodnot. Cestovní šeky vystavené v USD a veškeré mezinárodní platební karty jsou akceptovány většími hotely a některými obchody, některé si účtují přirážku při platbě kartou. Bankomaty jsou pouze v největších městech a nelze na ně spoléhat. Ceny základních potravin jsou nižší než ceny v ČR. U balených potravin jsou státem stanoveny maximální maloobchodní ceny, které se mohou v jednotlivých svazových státech lišit. Maximální cena („Maximum Retail Price“) je vytištěna na obalu.

Celní a devizové předpisy

Cestující musí oznámit dovoz každé hotovosti přesahující hodnotu 5.000,- USD. Dováží-li cestující cestovní šek nebo více šeků s vyplněnou částkou, je povinen oznámit jejich dovoz pouze v případě, že součet hodnot dovážených v hotovosti a na šeku/šecích přesáhne hodnotu 10.000,- USD. Oznámení je potřeba učinit písemně na předepsaném formuláři CDF (tzv. „Currency Declaration Form“), který je možno obdržet u celní kontroly. Dovoz indických rupií do Indie je povolen jen do výše 25000 INR.
Cizí měna může být vyvezena maximálně v té hodnotě, v jaké byla dovezena. Pokud cestující vyváží z Indie hotovost v hodnotě vyšší než 5.000,- USD nebo cestovní šeky, jejichž souhrnná vepsaná hodnota spolu s vyváženou hotovostí činí více než 10.000,- USD, musí prokázat jejich dovoz potvrzeným formulářem CDF. Pro vývoz klenotů ze zlata či stříbra v úhrnné hodnotě přesahující 100.000 INR je nutné získat povolení centrální indické banky „Reserve Bank of India“. Vývoz indické měny je povolen jen do hodnoty 25000 INR.

Indie v závěru roku 2016 prošla tzv. demonetizací, při které zrušila platnost  dvou tehdy nejvyšších bankovek 500 a 1000 INR a stáhla je z oběhu. Bankovky v nominální hodnotě 500 INR byly nahrazeny novými. Na neplatné bankovce 500 INR je zobrazen Mahátma Gándhí na pravé straně, na nové platné bankovce 500 INR (viz http://zip.er.cz/500INR) je na levé straně. Také na neplatné bankovce 1000,- INR je zobrazen Mahátma Gándhí na pravé straně, nové bankovky 1000 INR dosud nebyly vpuštěny do oběhu, takže se nesmí přijímat. Do oběhu byly ale zařazeny nové bankovky 2000 INR (viz http://zip.er.cz/2000INR). Centrální indická banka RBI dne 18. srpna 2017 oznámila uvedení nových bankovek v nominální hodnotě 50,- INR (viz http://zip.er.cz/50INR) s tím, že dosavadní bankovky v téže nominální hodnotě zůstávají i nadále v platnosti. Od 25. srpna 2017 je v oběhu také zcela nová bankovka v nominální hodnotě 200,- INR (viz: http://zip.er.cz/200INR). Bankovky v nominální hodnotě 1000,- INR byly počátkem roku 2017 zcela staženy z oběhu a jsou neplatné, přičemž nové bankovky v této hodnotě nebyly vydány.

Od 1. dubna 2017 je držení zneplatněných bankovek v nominální hodnotě 500 a 1000 INR v počtu přesahujícím 10 kusů (u numismatiků 25 kusů) trestné a je postihováno pokutou ve výši pětinásobku nominální hodnoty zadržovaných bankovek, minimálně však 10000,- INR.

Zakázán je vývoz z Indie nebo dovoz do Indie hotovosti přesahující 25000,- INR na osobu.

Nadále je možný bezhotovostní platební styk. Doporučujeme proto, aby občané cestující do Indie rozhodně byli vybaveni debetní či kreditní kartou umožňující bezhotovostní úhrady. Indie je českou bankou Air Bank zařazena na seznam rizikových zemí, v nichž je od 18. 2. 2019 zablokován výběr hotovosti z bankomatů. Pro odstranění této blokace je třeba, aby se klienti obrátili na banku Air Bank a výslovně o umožnění výběru hotovosti z bankomatů  požádali.“ 

Povinná výměna valut neexistuje. Měnit hotovost mimo banky nebo registrované směnárny je protizákonné. 
Eura,  americké dolary a ostatní světové měny je možné měnit jen ve velkých městech, u všech peněz v hotovosti platí, že jsou často vyžadovány pouze nové bankovky s ochranným proužkem.  Je potřeba uschovat si pečlivě potvrzení o směně, může být v některých případech vyžadováno (např. při zpětné směně).

Dovážet do Indie dron se nedoporučuje, neboť používat jej v Indii mohou pouze občané Indie, kteří jsou držiteli platného povolení, a to pouze na určených místech. V okruhu 30 kilometrů od centra hlavního města Dillí (od ulice Vijay Chowk) je používání dronů, balónů, paragliderů a bezpilotních leteckých systémů přísně zakázáno.

Od 1. 12. 2018 mohou občané ČR provozovat v Indii malý dron, jehož hmotnost nepřesahuje 250 gramů za podmínky, že je provozován do výšky max. 15 metrů nad zemí, jsou zajištěna bezpečnostní opatření podle příslušných předpisů, pozemní řídící jednotka je zajištěna před zneužitím a provozovatel je pojištěn na škodu způsobenou třetím osobám

Beze cla lze do Indie dovézt věci osobní potřeby a dárky včetně jednoho notebooku a šperků, pokud jsou pro osobní potřebu cestujícího a budou z Indie vyvezeny.

Do Indie je povolen bezcelní dovoz maximálně 2 litrů alkoholických nápojů, 100 cigaret, 25 kusů doutníků nebo 125 g tabáku.

V případě, že se jedná o předměty, jež by mohly být předmětem sporu v případě vývozu z Indie, se vyplatí vyplnit formulář TBRE (tzv. „Tourist Baggage Re-Export Form“) a nechat si jej potvrdit celníky. Ostatní věci podléhají clu.
Bez vývozního cla lze z Indie vyvézt všechny věci, jež byly do Indie cestujícím dovezeny jako věci osobní potřeby a dále veškeré nakoupené suvenýry. Zakázán je vývoz zvířecí kůže, slonoviny, loveckých trofejí, zlatých mincí, zlata a drahých kovů v jiné formě než klenoty (na vývoz zmíněného zboží lze získat vývozní povolení od příslušných indických orgánů). Rovněž je zakázán vývoz starožitností starších 100 let, rukopisů a dokumentů starších 75 let.

V zájmu zamezení korupce se po příletu na mezinárodní terminál 3 letiště v Dillí platí případné clo pouze u přepážky Central Bank of India, a to po vydání dokladu „Bank Receipt“ ze strany pracovníka celní kontroly. Pokud by kdokoli vyžadoval úhradu cla jiným způsobem, doporučuje se ověřit si tento postup u non-stop celní služby na telefonu +91 11 256 56 555 nebo +91 11 256 520 88.

Tipy cestovatelů:

Naše zkušenosti s Indií 2007- pozemní cesta přes Pákistán a Írán. http://www.volny.cz/stopem/
Na stránkách je ceník potravin a služeb, návod, co je potřeba na víza, očkování, tipy na stopování, slovníčky.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: