Historie

Války, mír, objevitelské cesty, vynálezy, záhady a tajemství, to všechno patří k dějinám naší planety. Kudy šla historie, která místa navštívila a co je možné na nich vidět?

TOP 7 lokalit popsaných níže jsme sestavili ve spolupráci s průvodci CK Alvarez, kteří procestovali snad každý myslitelný kus světa.

1) Mexiko: dobývání Nového světa začíná

Rok 1519 je výjimečným nejenom pro historii amerického kontinentu, ale i pro dějiny Evropy. Po několika neúspěšných pokusech o vylodění na mexickém pobřeží v oblasti poloostrova Yucatán, se expedičních sil ujímá Hernán Cortés, tajemník guvernéra na Kubě Diego Velázquez de Cuéllar. Cortés nejdříve založil vůbec první evropské město v Americe, pojmenoval ho Veracruz, a pak zamířil do vnitrozemí v touze po bohatství. Tím začalo několik desítek let vraždění indiánů a plenění jejich říše. Cortés díky své chytrosti i pověrčivosti obyvatelstva dosáhl pro Evropany velkolepých vítězství, pro domorodé indiány to byla brutální porážka.

Jedním z míst spojených s touto výpravou je i městečko La Antigua, nacházející se asi 25 kilometrů od Veracruz. Právě v těchto místech nechal Cortés zapálit lodě flotily, aby zabránil svým druhům v návratu na Kubu. Od té chvíle nebylo cesty zpět.

Více se o historii Mexika dozvíte na některém ze zájezdů CK Alvarez.

2) Indie: britská zlatá žíla

Indický subkontinent byl perlou Britského impéria, a to nikoliv jenom kvůli své kráse, na jeho pokladech vydělávaly snad všechny vrstvy britské společnosti. Největší finanční přínos však přinášel Britské Východoindické společnosti, první a jedné z nemocnějších akciových společností v dějinách. Společnost disponovala vlastními úředníky i armádou a měla větší moc než samotná královská rodina, která v ní samozřejmě měla svoje podíly. Tato soukromá firma si příliš nebrala servítky a svým chováním i důmyslnou politikou vyvolala řadu povstání.

Jedním z nich byl i boj Sultána Tipu, který se snažil vzdorovat britské nadvládě. Jeho naději ukončil výstřel z muškety. Prostý voják zabil sultána a podle legendy se z něj díky vládcovým drahokamům, které měl na oblečení, stal boháč. Psal se rok 1799, skončila čtvrtá anglo-maisúrská válka. Po vzpurném sultánovi zůstala řada památek a to včetně jeho pevnosti.

Do Indie můžete vyrazit s několika zájezdy CK Alvarez.

3) Izrael: stále v pohotovosti

Mnohem mladší příběh vypráví rok 1967 a izraelská šestidenní válka. Izraelští branci tehdy dokázali vzdorovat přesile několika arabských armád a svoji zem ubránit. Obecně lze říci, že Svatá země s Jeruzalémem v čele, jsou vlastně pupkem světa a vše se děje kolem nich. I proto je země přímo posetá mnoha památkami a jména jako Hebron, Abraham, Mohamed, Ježíš, Via Dolorosa a mnohá další nám znějí tak povědomě. Izraelem historie nejenom kráčela, ale stále se tu prochází.

Do Svaté země vás zavede řada zájezdů CK Alvarez.

4) Egypt: poklad v poušti

Když 15. července 1799, během budování opevnění pevnosti Fort Jullien, zakopl francouzský důstojník Pierre-François-Xavier Bouchard, neměl ani ponětí o tom, jak právě změnil svět. Napoleon Bonaparte mířil k vrcholu a čekalo ho ještě mnoho vítězství, přesto toto malé zakopnutí vlastně zastínilo celé jeho tažení do Egypta.

Bouchard totiž objevil tzv. Rosettskou desku, unikátní text napsaný ve třech jazycích a to řečtině, hieroglyfickém a démotickém písmu. Díky tomu byli vědci schopni pochopit význam i smyl obrázkových písem starých Egypťanů, a tím se i přiblížit porozumění starověkého světa. Samotná deska je umístěna v Britském muzeu, ale z jejího objevu čerpá každý návštěvník Egypta při prohlídce tamních památek.

Více se o Egyptě dozvíte na zájezdu CK Alvarez Zemí faraónů.

5) Čína: za zdí je bezpečno

Člověk má představu, že Velká čínská zeď je jednolitou stavbou obklopující Čínu. Není tomu tak, už jenom první údaj napoví, že to bude trošku jinak. Jako její délka se uvádí 2004 kilometrů, ale se všemi zákrutami a odbočkami měří 8759 kilometrů. Větší část této bariéry vznikala od konce 14. do začátku 17. století jako reakce na útoky Mongolů, jenomže různé druhy zdí vznikaly i v minulosti, a jak se měnily hranici říše, tak se přesouvaly i obranné valy, jež je chránily. I proto v dnešní době Velkou čínskou zeď tvoří řada obraných prvků roztroušených po celé Číně.

Do Číny vás zaveze jeden ze zájezdů CK Alvarez.

6) Irán: Alexandr ničitel

Persepolis bylo jedním z největších a nejkrásnějších měst starověkého světa. Stýkali se tu obchodní stezky i učenci ze všech koutů planety. Bylo to místo, jež se rozvíjelo a podporovalo vzdělání, umění i obchod. Dáreius I. město založil jako centrum Perské říše, odtud ostatně pocházelo i jeho jméno. I dnes je možné z ruin vytušit velkolepost a vznešenost tamních staveb, chrámů i paláců. Sídla měla budit úctu a strach z panovníka a jeho úředníků.

Alexandr Veliký na svém divokém tažení Asií Persepolis v roce 330 př. n. l. zničil, a dokonce se říká, že osobně město podpálil jako odplatu za zničení Athén o několik desetiletí dříve.

Krásy Íránu odkrývá několik zájezdů do Íránu do CK Alvarez.

7) Peru: domov civilizace Caral

Přestože si Peru spojujeme především s Machu Picchu a Inky, osídlení tohoto území sahá mnohem hlouběji do historie. Peruánské území ovládala také civilizace Caral, o které se mluví jako o jedné z nejstarších na zemi, byla současnicí dávných civilizací v Číně a Mezopotámii a jako jedna z prvních začala budovat městské státy. V zemi najdete mnoho staveb, které dokládají zručnost dnes již zaniklých civilizací, například pevnost Kuelap uchvátí každého cestovatele a není rozhodně jediná.

Za historií Peru se můžete vydat na jednom ze zájezdů CK Alvarez.

CK Alvarez patří mezi odborníky ve svém oboru. Plánují zájezdy tak, aby program obsahoval vyvážený poměr poznávání místní přírody a kultury, ale také aktivního pobytu v přírodě a nezbytného odpočinku. Pokud chcete relaxovat v tropickém ráji, poznávat hory nebo starověkou kulturu, u CK Alvarez budete vždy správně.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: