Lidé, zvyky, náboženství

Území bylo odedávna osídleno kmeni skupiny Bantu, asi od 8. století se na pobřeží začali usazovat i arabští obchodníci. Prvními Evropany zde byli koncem 15. století Portugalci, kteří zde obchodovali se zlatem, slonovinou a otroky. V 19. století se země stala portugalskou kolonií. Nezávislost získala teprve v roce 1975.

Dnešní obyvatelstvo sestává z asi 60 kmenů, z nichž největší jsou Makua, Makonde, Sena a Shangaan.

Přibližně 30% obyvatel se hlásí ke křesťanství, 50% je animistů a 20% muslimů.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: