Wilhelm Tomaschek: vzor pro současné pedagogy

Wilhelm Tomaschek: vzor pro současné pedagogy

Vystudovaný učitel v kombinaci dějepis a zeměpis došel až na nejvyšší akademickou příčku. Získal titul profesora, byl jedním z odborníků na orientalistiku a historii geografie vůbec.

Kariéra

Rodák z Moravy vystudoval na univerzitě ve Vídni dějepis a zeměpis, ve městě na Dunaji pak zůstal i jako gymnaziální profesor. Roku 1877 byl povolán na univerzitu v Grazu (Štýrském Hradci) jako mimořádný (od roku 1881 řádný) profesor. V roce 1886 pak přešel na vídeňskou univerzitu, kde pak jako první profesor historické geografie v celém mocnářství přednášel až do své smrti.

Publikace

Tomaschek měl značné znalosti z oboru orientalistiky, ovládal několik asijských jazyků, a také se na tuto oblast specializoval. Jeho nejdůležitějším dílem jsou Die topographische Kapitel des ind. Seespiegel Mohit,které vydal ve sborníku věnovaném 400. výročí plavby Vasco da Gamy (1898).

Tomaschek dále napsal desítky drobnějších prací o historické geografii Evropy ze starověku a středověku, jmenujme alespoň Die vorslawische Topographie der Bosna, Herzegovina, Crna-Gora und der angrenzenden Gebiete (1890).

(*26. 5. 1841 Olomouc, † 9. 9. 1901 Vídeň) – historický geograf

Encyklopedii českých cestovatelů vydalo nakladatelství Libri

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: