Vzteklina – trvalá hrozba všech cestovatelů

Vzteklina – trvalá hrozba všech cestovatelů

Setkání s významně vrčícími psy či agresivními opicemi můžou končit častou a obávanou nemocí všech cestovatelů – vzteklinou. Naštěstí je možné se proti ní preventivně očkovat.

Vzteklina (anglicky: rabies) je jednou z nejnebezpečnějších a nejzávaznějších infekcí. I v 21. století představuje tato nemoc významný zdravotnický problém, na který umírají na světě desetitisíce lidí, často děti a mladí lidé. Nejvyšší úmrtnost na vzteklinu je v Asii a Africe. Virus vztekliny byl prokázán u zvířat téměř na celém světě. Po nástupu klinických příznaků onemocnění je průběh nezvratný a končí úmrtím postižené osoby. Celosvětově zemře na toto onemocnění 30-50 tisíc lidí za rok, nejvíce v Indii.

Po kousnutí infikovaným zvířetem je očkováno přibližně 15 milionů lidí ročně. Důslednou vakcinací domácích i divoce žijících zvířat byla v některých evropských zemích vzteklina eliminována a tyto země byly označeny za „Rabies free country“ tj. bez endemického výskytu vztekliny – například Švýcarsko, Belgie, Lucembursko, Island, Skandinávie, Španělsko, Německo a v roce 2004 i Česká republika.

export_hs_gallery

Nejen vztekliny se cestovatelé velmi obávají. Rozhodně největším zabijákem je malárie, na kterou se navíc nelze preventivně očkovat. Při cestování do rizikovějších zemí není radno zapomenout ani na očkování proti virové hepatitidě A či břišnímu tyfu. Před jakoukoli cestou pečlivě nastudujte naše rady a doporučení v sekci zdraví. Dozvíte se, co patří do cestovní lékárničky, jak čistit vodu na cestách nebo kdy je potřeba dát pozor na výškovou nemoc.

Jak je to s historií vztekliny?

Na území Čech a Moravy byly v 19. století zdokumentovány případy vztekliny u koček, psů a dalších zvířat. Ve dvacátých letech minulého století bylo ročně na našem území laboratorně potvrzeno kolem 500 případů vztekliny, z toho více než 3/4 připadalo na psy. Po skončení 2. světové války se situace u nás podstatně změnila a těžiště vztekliny se přesunulo do volné přírody. Přispělo k tomu i povinné očkování psů od roku 1953.

V osmdesátých letech 20. století došlo k výraznému rozšíření vztekliny u lišek po celé zemi. Od roku 1989 byla v ČR zavedena orální (ústní) vakcinace lišek, která postupně vedla k výraznému snížení vztekliny u těchto zvířat. V roce 2001 bylo u nás registrováno již jen 35 případů a v roce 2002 pouze 3 případy vztekliny u lišek. Od té doby nebyla již vzteklina u zvířat na našem území diagnostikována.

Vzteklina patří k nemocem, které byly popisovány u lidí již ve starověku. Zmínku o této nemoci lze nalézt na egyptských papyrech, ve spisech Aristotela či Demokrita. Řecký název nemoci pochází ze slova rabhas, což znamená činit násilí, latinský název lyssa znamená šílenství. V roce 1885 provedl Luis Pasteur první úspěšné očkování u 10letého chlapce pokousaného vzteklým psem. Samotný virus byl však spatřen až v roce 1962 pod elektronovým mikroskopem.

Přenos původce nemoci

Virus je vylučován téměř výhradně slinami, ve kterých se objevuje již 3-5 dní před prvními klinickými příznaky onemocnění. K infekci dochází nejčastěji poraněnou kůží – především pokousáním, možný je však i přenos poslintáním rány. Inkubační doba se velmi liší dle rozsahu a místa poranění a je v průměru 30 až 90 dnů (minimum 5 dní, maximum až 19 let). U dětí je kratší než u dospělých. Virus vztekliny je pro většinu zvířat, které vzteklinu na člověka přenáší, smrtelný.

Celosvětově jsou z 54 % zdrojem psi, ze 42 % divoká zvířata a v 4 % netopýři. V Evropě jsou hlavními rezervoárovými zvířaty lišky a netopýři, méně již pak psi, kočky či další zvířata, v Asii především psi, dále lišky, vlci a šakali. V Africe a Americe je nejvíce vztekliny mezi divoce žijícími zvířaty (Afrika: promyka, hyena, šakal a antilopa kudu, Amerika: skunk, mýval, kojot, netopýr a další).

V jihoamerických jeskyních byl zaznamenán i přenos viru vztekliny vzdušnou cestou z trusu infikovaných netopýrů. Přenos z člověka na člověka pokousáním nebyl prokázán, ale vyskytl se přenos po transplantaci orgánů (rohovka, ledvina). Virus vztekliny je inaktivován při teplotě nad 60°C, kyselinami, UV-zářením, běžnými dezinfekční prostředky, ale vydrží mráz (až do -70°C) a dlouho si zachovává aktivitu v mrtvých tělech zvířat. V běžném vnějším prostředí vydrží až 3 dny.

Příznaky vztekliny

V místě vniknutí se virus pomnoží v svalových vláknech a následně se šíří nervovými drahami do centrálního nervového systému. Změny v mozku zemřelých osob jsou minimální a neodpovídají svým rozsahem závažnosti projevů nemoci. Toto závažné onemocnění začíná u člověka nenápadnými příznaky jako např. únava, nechutenství, bolesti hlavy a horečka. Objevuje se bolest v okolí rány, deprese, podráždění a nespavost. Tyto obtíže jsou během několika dnů vystřídány symptomy postižení centrálního nervového systému a poruchou tzv. vegetativních funkcí (slinění, pocení), zvýšeným napětím svalů a nástupem křečí (hydrofobie, křeče polykacích svalů).

U zvířat se vzteklina projevuje odmítáním potravy a změnou chování, které může být agresivní, ale i apatické. Obrny se projevují slabostí končetin, pokleslou čelistí a obtížemi při zvukových projevech a dýchání. Zvíře během několika dnů hyne.

Prevence

V současné době neexistuje účinná léčba rozvinutého onemocnění. Podávání antirabického séra ani jiná imunoterapie u nemocných vzteklinou není účinná.Zásadní význam v záchraně života postižené osoby má tedy prevence očkováním.

Preventivní (preexpoziční) vakcinace je vhodná pro osoby se zvýšeným rizikem nákazy, např. veterináře, lovce, lesní dělníky, osoby pečující o zvířata, zoology sčítající netopýry apod. Významnou skupinou jsou cestovatelé nebo turisté plánující pobyt v oblastech se zvýšeným rizikem přenosu vztekliny, u nichž je možné předvídat nebo předpokládat kontakt s divokými nebo domácími zvířaty, např. návštěva venkova, pobyt v přírodě, jízda na kole nebo motorce, dlouhodobý pobyt apod. Pro pracovníky laboratoří, kde se pracuje s nebezpečnými kmeny viru vztekliny, je toto očkování povinné.

Preventivní očkování je možné aplikovat od 2 měsíců života. Registrované jsou dvě vakcíny – Verorab a Rabipur. Vakcína má být podána do svalu, dospělým osobám do ramena, dětem do stehna. Nedoporučuje se očkovat do sedacího svalu. Preventivní očkování se provádí podáním tří dávek vakcíny ve schématu 0-7-21 nebo 28 dní. První posilující dávka se podává po roce od dokončení primární vakcinace a další dávky vždy jednou dávkou co 5 let. Kontraindikací preventivní vakcinace jsou těžké alergické reakce na některou ze složek vakcíny, těhotenství, těžká porucha imunity a vybraná nádorová onemocnění. Dočasnou relativní kontraindikací je akutní horečnaté onemocnění.

Co dělat po kousnutí?

Postexpoziční profylaxe po incidentu se zvířetem se zahajuje po potvrzené nebo suspektní expozici. Očkují se všechny věkové skupiny. Kontraindikace v této situaci neexistují. Vakcinace by měla být zahájena co nejdříve po rizikovém kontaktu se zvířetem, nejpozději do 3. dne. Na území ČR se vzhledem k možné příhraniční migraci zvířat doporučuje postexpoziční očkování při pokousání člověka rizikovým zvířetem do 50 km od hranic s Polskem a Slovenskem. V případě pokousání zvířetem, které se chová atypicky, doporučujeme konzultovat vždy specializované antirabické centrum.

Velmi důležité je správné ošetření rány. Má být provedeno okamžitě po kousnutí zvířetem. Nejprve se doporučuje omytí rány mýdlem nebo detergentem s velkým množstvím čisté vody a poté ránu desinfikovat 70 % alkoholem nebo jodovou tinkturou (v ráně nesmí zůstat žádné stopy mýdla, protože tyto látky se vzájemně neutralizují.Postexpoziční aplikace vakcíny by měla být prováděna nejlépe v antirabickém centru.

Schéma očkování po expozici viru se liší podle toho, zda se jedná o osobu preventivně očkovanou proti vzteklině či nikoliv. U neočkovaných osob se podává standardně pět dávek. V některých evropských státech se podává i šestá dávka v 90. den. Při rozsáhlém poranění a při poranění v blízkosti hlavy se doporučuje použití Záhřebského schématu s aplikací dvou dávek vakcíny najednou.Byla-li poraněná osoba očkovaná preventivně, řídí se další postup dobou, která od vakcinace uplynula. Pokud je interval kratší než 5 let, očkuje se pouze dvěma dávkami v den 0. a 3. Pokud uplynula delší doba, doporučuje se postupovat jako u neočkovaného.

Co je třeba ještě vědět?

Vyšší cena vakcín je omezujícím faktorem pro její používání v rozvojových zemích. Proto se tam využívá aplikace vakcíny do kůže s menším objemem. Z jedné vakcíny je tak možno podat více dávek a ochránit více lidí. Používá se např. v Indii, Srí Lance, Filipínách a Thajsku.

V případě vysokého rizika nákazy se podává i antirabické sérum (imunoglobulin). Kombinace očkování a séra působí synergicky a tak výrazněji podporuje imunitní systém. Antirabické sérum je připraveno z lidské plazmy imunizovaných dárců. Lze použít i koňský imunoglobulin. Samostatné poexpoziční podání specifického séra není dostatečně účinné.

Vakcínu proti vzteklině lze preventivně podat současně s jinými očkovacími látkami, vždy je nutné volit jiné místo vpichu (druhé rameno) a samostatnou aplikaci jinou stříkačkou.V rámci prevence nemoci je dále potřebné nevyhledávat úzký kontakt s neznámými zvířaty, jejich hlazení, krmení či mazlení. Cestovatelé a pracovníci s delším pobytem v oblastech se zvýšeným rizikem by měli zvážit preventivní očkování proti vzteklině, které každoročně zachrání miliony lidských životů.

AvenierDocent MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D. se specializuje v oborech epidemiologie, prevence a kontrola infekčních nemocí, cestovní a tropická medicína. Je vedoucím lékařem Očkovacího centra v Ostravě-Hrabůvce a odborným garantem největší sítě očkovacích center (jenž jsou současně i ambulancemi cestovní medicíny) v České republice. Od roku 2004 vede neziskovou mezinárodní humanitární organizaci International Humanity a o dva roky později byl zvolen prezidentem Fóra infekční, tropické a cestovní medicíny. Je autorem více než 350 vědeckých a odborných publikací, včetně vysokoškolských učebnic a skript. Je aktivním cestovatelem, navštívil 70 zemí na všech kontinentech s výjimkou Antarktidy. Je také autorem 10 cestopisů publikovaných v časopisech Cestovatel, Diastyl a Cestopisy.

Zkušenosti čtenářů

Petr Vlček

Dobrý den
Hrozí mi potenciální riziko nákazy vzteklinou na Madagaskaru pokud opomenu tamní zdivočelé domestikované psy ?
s pozdravem Petr Vlček

Roman

Dobry den pane doktore . Chystame se do Indie a nejsme ockovani na vsteklinu.Chtel bych se zeptat jak by mel clovek postupovat pri nejakem kousnuti na Indickem subkontinente a jestli tam vubec maji nejakou vakcinu ktera muze pomoci.Dale pak kolik ma clovek casu po kousnuti na vyhledani doktora . Pri ockovani na zloutenky a tyfus nam pani doktorka rikala,ze kdyz si nedavame ockovani na vsteklinu ,tak mame hned po nejakem treba jen poskrabani od opice utikat k lekari.Tady jsem se ale docetl,ze vsteklina se siri pouze slinami takze pouhe poskrabani by nemelo byt nebetpecne.Tak kde je tedy pravda? Dekuji Roman

Mrauk

Zase další článek ve formě skryté reklamy. Preventivní vakcinace má přínos pouze v tom, že dá člověku nějaké 2-3 dny více na zahájení vakcinace po kousnutí. Pokud tedy nejedete na trek či výpravu do neobydleného či nepřístupného vnitrozemí, kde se do tří dnů do nemocnice není člověk schopen dostat, tak to má smysl, jinak je to jen velmi drahé a ne zrovna tělu šetrné „placebo“. Běžně na všech cestách JV-Asie,Indie, Stř. a J Amerika byla dosažitelnost nemocnice ve velkém měste do dvou dnů.

Tomáš

Dobrý den pane doktore. Před týdnem jsem se vrátil z Thajska, kde jsem pobýval s přítelkyní v oblastech kde se hojně vyskytovali divoký pes a opice. Já ani přítelkyně jsme nebyli pokousáni ale zajímalo by mě zda je možné se nakazit příkladem. Byli jsme na opičím ostrově, kde se po pláži hojně pohybovali opice. Jak já tak přítelkyně jsme měli poraněnou nohu o korály. Je možné aby jsme se nakazili třeba tak, že opice močí na pláž a po nějaké době aniž bychom si toho všimli na toto místo šlápneme a na noze máme poranění? Jedna z opic na přítelkyni skočila ale nekousla ji jen jí vysela na tričku? Je nějaké riziko? Děkuji za odpověď. Tomáš Podlispký

pavel

dobry den jsem nyni v thajsku a kousla me mala opice patrici nejake pani co ji ma na foceni slidmi mel jsem jen miniaturni oderku opravdu malou.Ukazala mi hned ockovaci prukaz ale nevyznal jsem se v nem upne perfektne volal jsem i na cislo ktere tam bylo a rekli mi ze opice je ockovana,ale stejne jsem sel do nemocnice a pichli mi postexpozicni vakcinu mam 87kilo a davaji mi 0.5ml nevim nazev vakciny a rekli mi ze mi daji tri a at se zajedu po 10dnech podivat na opici jestli je v poradku hlavne jestli vubec zije prej tak ze staci ty tri vakciny jinak prej pet.Chtel bych se zeptat jestli mi nedavaji malo ml te latky jelikoz sem na internetu cetl ze se ma davat 1ml a jestli mi staci ty tri vakciny pokud zvire bude zive a v pohode coz si myslim ze asi bude kdyz se foti slidmi ale stejne radeji se ptam dekuji za odpoved deiky moc

Pavlína

Dobrý den, podstupuji nyní očkování proti vzteklině, mám za sebou druhou dávku, třetí mě čeká za 14 dní. Již od první dávky pozoruji mírnou bolest hlavy a téměř permanentní „hučení“ v hlavě, lehkou únavu. Bez teplot či jiných příznaků. Je taková reakce běžná, nebo je zde nějaké riziko? Děkuji, Pavlína.

Miroslava

Dobrý den, před pár dny jsme v lese našli kočku. Dcera si ji chtěla pohladit a kočka jí poškrábala a utekla. Chtěla jsem se zeptat, jestli je možné přenos vztekliny i škrábnutím a zda se v poslední době vzteklina vyskytla na území ČR? Děkuji Mirka

Jiřina Krutilová

Já si myslí že vzteklina není moc nebezpečná ale možná jo . A taky máte navíběr buť to smrt a nebo poranění .

Jiřina Krutilová

Já si myslí že vzteklina není moc nebezpečná ale možná jo . A taky máte navíběr buť to smrt a nebo poranění .

:-)

přihlouplé dotazy naivních rádoby cestovatelů na které jim stejně nikdo neodpoví, bavím se 😀

sisi

Já se nebavím
Byla jsem pokousána a očkována v ČR s dlouhodobými následky
Přes problémy s imunitou jsem imunoglobin nedostala.
Odpovím za vás, pane Maďar:
Pavlíno – ano
Mrauk – souhlasím, že si člověk vykoleduje dvojitou dávku i následky. Zdravím sisi

Bohumila

Dobrý den, kousla mě opice do hlavy v opicim pralese na Bali, ale nic na hlavě nemám, krev netekla a ani nepoznám kam mě kousla. Jsem očkovaná a chci se zeptat zda je nutné jít do nemocnice  na vakcínu, když kousnutí nenípatrné.Děkuji moc

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: