Vzhůru za historickými městy a hrady do Německé spolkové země Durynsko

Vzhůru za historickými městy a hrady do Německé spolkové země Durynsko

Vítejte zpátky v čase: během výletu po městech a hradech Durynska lze načerpat spoustu duchovní inspirace.

Tato německá spolková země je nesmírně atraktivní díky kombinaci historie, tradice, kulturní a volnočasové nabídky a moderního i klasického umění a architektury.

V Erfurtu najdete jedno z největších z nejlépe dochovaných středověkých městských center

Erfurt, hlavní město Durynska staré více než 1250 let, nám ukazuje středověk vytesaný do kamene a pyšní se jedním z největších a nejlépe dochovaných středověkých městských center v celém Německu. Člověk by si zde pro začátek neměl nechat ujít úchvatnou kulisu erfurtské katedrály Panny Marie a kostela Sv. Severia a náměstí před katedrálou lemované hrázděnými domy, Kramářský most (Krämerbrücke) zastavěný domy – kompletně dochovaný a nejdelší svého druhu v Evropě, – okázalé měšťanské domy na náměstí Fischmarkt, tradiční zahradnickou výstavu v Egarparku a citadelu Petersberg, což je jen malý výčet památek zemského hlavního města.

Procházka po Kramářském mostě

Procházka přes Kramářský most je opravdovým zážitkem. Původně zde stál most dřevěný, který v roce 1325 nahradil most z kamene, aby propojil osady s tržišti na pravém a levém břehu řeky Gery. Úzkou dlážděnou ulici po obou stranách lemují nepříliš široké obytné domy.

Na tomto mostě po mnoho generací žili a stále ještě žijí obchodníci a řemeslníci. Dnes zde ve svých obchůdcích nabízejí úžasný výběr keramiky, ručně vyráběných šperků, suvenýrů a durynských specialit.

Nejširší nabídku průvodců a map Německa (turistických, cyklistických, horolezeckých a jiných) najdete v prodejně a na eshopu KnihyNaHory.cz

KNH

Celkem 16 památek Výmaru je na seznamu Světového dědictví UNESCO

Ve Výmaru, hlavním městě kultury roku 1999, byste sotva našli ulici, která by nereflektovala fascinující historii tohoto města. Bronzové sochy Johanna Wolfganga von Goethe a Friedricha Schillera před Německým národním divadlem ve Výmaru jsou už několik generací přímo magnetem na turisty. Celkem 16 památek a objektů ve Výmaru, městě klasiky, bylo zapsáno na seznam památek Světového dědictví UNESCO.

V knihovně vévodkyně Anny Amalie se nachází největší sbírka vydání Goethova Fausta na světě (3 900 svazků), významné středověké rukopisy, historické mapy a sbírka Bible a hudebních partitur. Kdo se chce vydat po stopách moderního umění a architektury, ten nesmí ve Výmaru minout památky Bauhausu. V roce 2019 Výmar a Durynsko slaví jubileum „100 let Bauhausu“ mimo jiné otevřením nového Muzea Bauhausu ve Výmaru 6. dubna 2019.

Fascinující dějiny Durynska ztělesněné hrady a zámky

Durynsko je známé také coby země hradů a zámků. Celkem více než 400 středověkých hradů, zřícenin a zámků se majestátně tyčí na vrcholcích hor, kopců a skal či v překrásných údolích Durynska. Místa, která kdysi císaři, králové, lankrabata, hrabata či vévodové vytesali do kamene coby symbol jejich moci, dnes slouží docela jiným účelům.  Co však zůstává, je však příjemné a někdy také děsivé chvění, na něž si člověk chce ponechat vzpomínku, když se prochází hradem či zámkem, který je kamenným svědkem fascinujících dějin Durynska. Zčásti se jedná o zříceniny, ale většina z nich zde stojí v plné kráse a lesku a zvou návštěvníky k tomu, aby se vydali na cestu zpátky v čase a seznámili se s historií této země.

Hrad Wartburg kousek od Eisenachu patří k nejznámějším hradům v Německu a je také jako jediný z nich zapsaný na seznamu Světového dědictví UNESCO. Feudální architektura se od počátku inspirovala nejen okolní přírodou, ale také zdařilými příklady jako je Wartburg. Kromě toho získal tento hrad ale ještě jiný, historicky velmi významný vliv. Právě zde kazatel Martin Luther během svého exilu v roce 1521 přeložil Nový zákon z řečtiny do němčiny. Nejen Lutherova komnata, ale i celý hrad jsou dnes přístupné návštěvníkům.

Kromě Wartburgu, zámku Friedenstein ve městě Gotha, Leuchtenburgu u městečka Kahla nebo zámků v Dornburgu se v Durynsku nachází celá řada dalších romantických zámků a středověkých hradů. Skvělou příležitostí, jak se seznámit s historií Durynska a atmosférou dávných století, jsou pak především historické festivaly, rytířské hry a středověké slavnosti.

Další inspiraci k objevování Durynska najdete na www.visit-thuringia.com

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář:

Články v okolí