Vratislav II.

Vratislav II.

(* asi 1033, † 14. 1. 1092) – český panovník a vojevůdce

Oni (Češi) to prý zvláště byli, kteří v touze po lupu a kořisti nečinili rozdílu mezi chlévem a kostelem, i v kostelích znásilňovali ženy, nebo je odváděli do zajetí, pálili, loupili, plenili.“Touto charakteristikou tlumočil historik Václav Novotný mínění středověkých německých kronikářů o chování obávaných českých vojáků v jihoněmeckém Švábsku roku 1077. Ovšem čeští bojovníci se nijak zvlášť nevymykali dobovým zvyklostem.

Život Vratislava II.

Vratislav II. nebyl prvním českým panovníkem, který bojoval za hranicemi své země: například jeho otec Břetislav I. roku 1039 přivezl ostatky sv.Vojtěcha, kterých se během své výpravy zmocnil v polském Hnězdně. Vratislav ale vytvořil z Českého knížectví sílu, s kterou bylo třeba počítat takřka v celoevropském měřítku.

Byl druhorozeným synem knížete Břetislava I. († 1055), na trůn nastoupil po smrti staršího bratra Spytihněva II. roku 1061. Zpočátku se soustředil na vnitřní politiku, zejména (od roku 1067) na spory s vlastním bratrem Jaromírem, pražským biskupem. Teprve od 70. let 11. století slyšíme o aktivní Vratislavově účasti na bojích v říši. Prvním velkým úspěchem bylo vítězství nad vzbouřenými německými knížaty v bitvě nad Unstrutou v Durynsku, kde čeští vojáci pod Vratislavovým velením vydatně pomohli císaři Jindřichovi IV.

Bitvy a dobývání

Vratislav a jeho udatní bojovníci císaři pomohli ještě mnohokrát: roku 1076 v Míšeňsku, roku 1077 ve Švábsku, tamtéž v příštím roce, roku 1079 Vratislav znovu dobýval Míšeňsko, které mu Jindřich udělil v léno, v roce 1082 zdolal u Mailbergu rakouského vévodu Leopolda… Vratislav se z hlavních tažení neúčastnil jen římské jízdy k císařské korunovaci Jindřichově. Tam byl vypraven početný český oddíl v čele s Vratislavovým synem Bořivojem (pozdějším neúspěšným knížetem Bořivojem II., který vládl 1101–07 a 1117–20). Češi se vyznamenali zvláště při dobytí Říma 3. 6. 1083.

Vratislav králem

V roce 1085 se Vratislav dočkal odměny za své úsilí, když mu Jindřich IV., jako prvnímu českému panovníkovi, udělil královský titul. O několik let později, v lednu 1092, Vratislav II. zemřel na následky pádu z koně. Jeho hrob se nachází v kostele sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Novotný V.: České dějiny I/2, Praha 1913; Fiala Z.: Přemyslovské Čechy, Český stát a společnost 995–1310, Praha 1965

Encyklopedii českých cestovatelů vydalo nakladatelství Libri

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: