Valletta (City of Valletta)

Valletta (City of Valletta)

hlavní město Maltské republiky

Hlavní město Malty je historicky propojeno s vojenským a charitativním řádem Johanitů (Řád rytířů sv. Jana Jeruzalémského). Město postupně ovládali Féničané, Řekové, Kartáginci, Římané, Byzantinci a posléze rytíři řádu sv. Jana. Na území o rozloze 55 ha se nachází asi 320 památek, což z Valletty činí místo s jednou z největších koncentrací památek na světě.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: