UNESCO: Jeskynní chrámy v Ajantě a Elloře

UNESCO: Jeskynní chrámy v Ajantě a Elloře

Jeskynní chrámy Ajanta objevil téměř před dvěmi sty léty anglický voják, který byl v tu dobu na lovu tygrů. Do jednoho sloupu v jeskyni č. 10 vyryl: John Smith, 28. kavalérie, 28. dubna 1819. Tato obrovská jeskyně a čtyři další pocházejí z let 100 př. n. l. – 150 n. l. Byla to doba, kdy buddhismus právě rozkvétal po celé západní Indii.

Jeskynní chrámy Adžanta a Ellora v indickém státě Maháráštra (asi 8 hodin jízdy vlakem na východ od Bombaje) jsou uvedeny v seznamu světového kulturního dědictví Unesco. Nejedná se o přírodní jeskyně typu Macocha, ale do strmé skály precizně vytesané chrámové prostory. V době svého vzniku byly používány jako náboženské svatyně.

Po celé Indii je velké množství zajímavých jeskynních chrámů, ale žádné nepřekypují tak detailní výzdobou a bohatou historií. Jeskyně v Ellóře mají precizní skulpturální výzdobu, v Adžantě pak vyniká zachovalejší malba na stěnách chrámů.

Jeskyně Ellóra

Komplex chrámů v Ellóře je velmi rozsáhlý a na jeho prozkoumání vám padne jistě celý den. Chrámy jsou vytesány do pozvolného skalního srázu a jejich výstavba trvala několika staletí. Proto jsou zde vedle sebe chrámy buddhistické, hinduistické a džinistické. Chrámové komplexy tesali mniši a ve volných chvílích meditovali v přilehlých místnostech. Celkem je zde 34 jeskyní: 12 je buddhistických (z let 600 – 800), 17 je hindských (z let 600 – 900) a 5 džiniostických (z let 800 – 1000).

Vyskytují se zde dva hlavní typy chrámových prostor. Jednou je vihara, což je klášter s ústředním nádvořím nebo síní, kolem níž jsou obytné cely, v kterých pobývali mniši. Na konci této až 30 metrů hluboké a 15 metrů široké síně se obvykle vyskutuje cela s Buddhovou svatyní. Druhu prostorou je chaitya (čaitja, cetija), která sloužila jako svatyně nebo jako objekt bohoslužeb. Vypadá jako chrámový prostor rozdělený dvěma řadami sloupů na střední loď a dvě postranní lodě s (votivní) stúpou na konci. Všechny chrámy byli tesány od shora dolů, takže nebylo potřeba lešení.

Nejkrásnějším dílem je chrám Kailása, který je zasvěcen Šivovi. Je to největší monolitická skulptura na světě. Myšlenkou bylo postavit nejen obrovské a fantasticky vyzdobené zobrazení Mt. Kailása (Kailash), tedy Šivova domova v Himaláji, ale vytvořit jej z jediného kusu kamene. Po 150 let ji tesalo 7 000 pracovníků. Vstupné do tohoto jediného chrámu je docela vysoké (250 rupek) a proto jsme zvolili variantu vyhlídkové trasy zdarma, která vede po skále nad chrámem. Dokonce jsme byli přesvědčeni, že je to mnohem zajímavější pohled, když vidíte ten majestátní kolos vytesaný do skály. A navíc to máte i s obzorem.

Jeskyně Ajanta

Jeskyně v Adžantě jsou starší než komplex v Elloře a všechny vytvořené chrámy jsou buddhistické. Pocházejí z období 200 př. n. l. – 650 n. l. Jeskyně se vinou v půlkruhu kolem řeky Vaghore a je jich tu celkem 29. Kromě skulptur zde naleznete také velmi dobře zachovalé jeskynní malby.

Při příjezdu na hlavní parkoviště nás místní správci parku posunují směrem k odjezdovému místu speciálních busů až k jeskyním. Procházíme mírně nazelenalým vysychajícím parkem a ranger v uniformě nám vnucuje lístek s nápisem „amenity charge“. Zjišťujeme, že je to poplatek za krásu, resp. přepych. Snad z toho platí místního zahradníka.

Jeskynní chrámy zde v Adžantě jsou vystavěny na menším prostranství než jeskyne v Ellóře. Jejich nástěnné malby jsou opravdu impozantní, jenom někde chybí dostatečné osvětlení. Použité barvy pocházejí z místních nerostů, jen modré barvivo se vyrábělo z lazuritu ze středí Asie. Malby znázorňují příběhy z Buddhových životů, portréty Bódhisattvy (držící lotosový květ) a Vajrapaní.

Celý komplex jeskynních chrámů lze krásně shlédnout z vyhlídkového místa, které je umístěno nad podkovovitým záhybem řeky. Pokud máte čas, vypravte se ještě 20ti minutovou chůzí ještě výše, kde je druhá vyhlídka. Odkud máte výhled na celou podoby krajiny.

Nejširší nabídku průvodců a map Indie (turistických, cyklistických, horolezeckých a jiných) najdete v prodejně v pražském Klubu cestovatelů nebo v eshopu KnihyNaHory.cz

Doporučení jak ušetřit

Vstupné do jeskyň Ellora je zdarma. Zdá se ale, že nebude dlouho trvat a celý komplex bude oplocen a zpoplatněn jako všechny další památky Unesco v Indii poměrně drahým vstupným 250 rupek (5 USD). Místní obyvatelé většinou platí 25x méně, tedy 10 rupek. V Ellóře budete (zatím) platit jen v tom případě pokud budete chtít vidět nejkrásnější chrám Kailash, také 250 rupek. V úterý je objekt uzavřen.

Do komplexu Adžanta stojí turistické vstupné také 250 rupek, ale jak jsme zjistili, je možné se tomu vyhnout. Nikdo nás nenutil, abychom si stoupli do fronty na lístky, ale my jsme si tam poslušně stoupli. Stačilo by jen projít kolem kasy k úschovně zavazadel, nechat si tam batohy a za prvním nekontrolovaným turniketem zahnout doleva na lávku přes řeku na vrcholek, kde je vyhlídka. Z vyhlídky pak stačí sejít do komplexu mezi chrámy, tam už nikdo lístky nekontroloval, tedy alespoň v 16h odpoledne. My jsme to však udělali naopak. Poslušně koupili lístky, prošli hlavním vchodem kolem kontroly rovnou mezi chrámy a teprve na závěr šli na vyhlídku. Objekt je naopak uzavřen v pondělí.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář:

Články v okolí