Tibetština pro samouky do letadla

Tibetština pro samouky do letadla

Ať už se chystáte kamkoliv, vždy je dobré si před cestou zjistit nějaké ty základní slovíčka. S dobrý den a děkuji to totiž daleko nedotáhnete. Naučte se tak pár slovíček z Tibetštiny.

Tibet zaujímá plochu o velikosti třicetkrát větší než Česká republika, ale s obyvatelstvem pouhých 5 milionů lidí. Díky tomu existuje na území Tibetu obrovské množství dialektů (podle některých studií víc jak 250 základních dialektů). Tibetštinu můžeme rozdělit na tři velké skupiny: dialekty v oblasti Lhasy, dialekty severního Tibetu zvaného Amdo a dialekty východního Tibetu zvaného Kham.

Lhasský dialekt se v exilových tibetských komunitách považuje za standardní. Na území současného Tibetu je úředním jazykem čínština. Přesto na většině venkova lidé čínsky neumí a domluvit se zde můžete pouze tibetsky.

Dialekty centrálního Tibetu – Lhasy a okolí – a dialekty Khamu se vyznačují přísným dodržováním zdvořilé a běžné řeči (podobné tykání a vykání). V oblastech Amda se setkáte pouze s jednou formou řeči, neformální. Dialekty centrálního Tibetu jsou tónické (mají vysoký a nízký tón), tóny odlišují význam slova.

Něco málo z gramatiky

Tibetština má standardní abecedu, která obsahuje 30 písmen (souhlásek) a 4 diakritická znaménka, která představují samohlásky. Na základě psaného textu se mohou Tibeťané ze všech koutů země dorozumět. Gramotní jsou v Tibetu vždy mniši v klášterech. Číst a psát tibetsky umí dnes většina vesničanů, méně vesničané v odlehlých oblastech a nejméně nomádi. Dnes je tibetština na tibetských školách zakazována a nahrazována mnohem složitější a Tibeťanům nesrozumitelnou čínštinou.

Sloveso stojí vždy na konci věty. Větu se tvoří: podmět + předmět + přísudek.

Základním pozdravem v celém Tibetu je བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ {taši dele}, na uvítání, při loučení, při blahopřání, požehnání apod.

V severním Tibetu (provincie Qinghai, Gansu, Sichuan) platí pozdrav བདེ་མོ་ {demo}, na uvítání, při loučení, je považován za méně formální.

Ve východním Tibetu (provincie Sichuan, Yunnan, Qinghai) platí neformální pozdrav ཚེ་རིང་ {cche-ring}, na uvítání a při loučení.

Jak se máte? ཁྱེད་རང་བདེ་པོ་ཡིན་ནམ་ {khje-rang depo jin nam} (formálněji), ཁྱེད་བདེ་མོ་ {khje demo} (neformálně; Amdo)

Děkuji.  བཀའ་དྲིན་ཆེ་ {ka-drin-čhe} (běžné), ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ {thug-dže-čhe} (Lhasa)

Promiňte, prosím vás,… བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ {taši dele}, བདེ་མོ་ {demo}, ཨ་རོ་ {aro} (Amdo), Tibeťani nemají ve zvyku se před dotazem o pomoc zvlášť uvádět, pozdraví a zeptají se.

Omlouvám se, promiňte དགོངས་དག་ {gong-dag} (běžnější, hovorové), དགོངས་པ་མ་ཚོམ་ {gong-pa-ma-cchom} (formální)

Nerozumím ཧ་གོ་མ་སོང་ {ha-go-ma-song}

Nevím ཧ་གོ་མ་སོང་{ha-go-ma-song} (univerzální), མི་ཤེས་ {mi-ši} (neformální, severní dialekt)

Dobrý ཡག་པོ་རེད་ {jag-po re}, ཧྲ་གི་ {šagi} (hovorové, pouze Amdo)

Špatný ངན་པོ་རེད་ {ngën-po re},  མི་ཧྲ་གི་ {mi šagi} (hovorové, pouze Amdo)

Chci… ང་ལ་…དགོས་ {nga la…….gö} Nechci… ང་ལ་…མི་དགོས་ {nga la….mi gö}

Toto འདི་ {di} Tamto དེ་ {de}

Tady འདིེར་ {dir}  འདི་ན་ {di na} Tam དེར་ {der} དེ་ན་ {de na}

Kolik to stojí? འདི་སྒོར་མོ་ག་ཚོད་རེད་ {di gormo gacö re}

Peníze དངུལ་ {ngul}, སྒོར་མོ་ {gormo}

Drahý སྒོང་ཚད་མཐོ་ {gong-cche tho} (Lhasa), སྒོར་མོ་དཀའ་གི་ {gormo ka-gi} (Amdo)

Ano རེད་ {re} Ne མ་རེད་ {ma re}

Máš…? …ཡོད་པས་ {…jö-pe}, …ཨེ་ཡོད་ {…e-jö} Mám… …ཡོད་{…jö} Nemám… ….མེད་ {…me}

Velký ཆེན་པོ་{čhen-po} Malý ཆུང་ཆུང་ {čhung-čhung}

Co to je? འདི་ག་རེ་རེད་ {di ga-re re}, འདི་ཅི་ཞིག་རེད་ {di či-šig re}

Kdy? ག་དུས་ {ga-dü}, ནམ་ {nam}

Kolik je hodin? དུས་ཚོད་ག་ཚོད་རེད་ {dü-cchö ga-cö re}

Dnes དེ་རིང་ {dering} Zítra སང་ཉིན་ {sang-ňin}, གནང་ཀ་{nang-ka}(Amdo) Včera ཁ་སང་ {kha-sang}

Ráno ཞོགས་པ་ {šog-pa} Dopoledne སྔ་དྲོ་{nga-dro} Odpoledne ཕྱི་དྲོ་{čhi-dro} Večer དགོང་མོ་{gong-mo}

Pondělí གཟའ་ཟླ་བ་ {sa-da-wa} Úterý གཟའ་མིག་དམར་ {sa-mig-ma} Středa གཟའ་ལྷག་པ་ {sa-lhag-pa} Čtvrtek གཟའ་ཕུར་བུ་ {sa-phur-wu} Pátek གཟའ་པ་སངས་ {sa-pa-sang} Sobota གཟའ་སྤེན་པ་ {sa-pen-pa} Neděle གཟའ་ཉི་མ་ {sa-ňi-ma}

Tento týden གཟའ་འཁོར་འདི་ {sa-khor-di}

Příští týden གཟའ་འཁོར་རྗེས་མ་ {sa-khor dže-ma}

Minulý týden གཟའ་འཁོར་སྔོན་མ་ {sa-khor ngon-ma}

Kde? …ག་པར་ཡོད་རེད་ {…gapar jö-re} …གང་ན་ཡོད་ {…gang na yö} (Amdo)

Tibet བོད་{bö}

Česká republika ཅེ་ཁེ་{čeke}

Evropa ཡུ་རོབ་ {jurob}

Nádraží འབབ་ཚིགས་ {bab cig} Vlak རི་ལུ་ {rilu} (Lhasa), མེ་འཁོར་ {me-khor}

Autobusové nádraží རླང་འཁོར་འབབ་ཚིགས་ {lang-khor bab-cig} Autobus སྤྱི་སྤྱོད་རླང་འཁོར་ {čhi-čho lang-khor}

Auto རླང་འཁོར་ {lang-khor}, མོ་ཌ་ {mo-dřa} (Lhasa) Taxi གླ་གཏོང་རླང་འཁོར་ {la-tong lang-khor}

Letiště གནམ་གྲུ་ཐང་ {nam-dru-thang} Letadlo གནམ་གྲུ་ {nam-dru}

Čína རྒྱ་ནག་ {gja-nag} Indie རྒྱ་གར་ {gja-gar}

Klášter དགོན་པ་ {göng-pa}

Nemocnice སྨན་ཁང་ {men-khang} Policie ཉེན་རྟོག་ཁང་ {ňen-tog-khang}

Hotel མགྲོན་ཁང་ {drong-khang} Restaurace ཟ་ཁང་ {sa-khang}

Hospoda ཆང་ཁང་ {čhang-khang}

Záchod གསང་སྤྱོད་ {sang-čhö}, སྤྱོད་ཁང་ {čhö-khang}

Internetová kavárna དྲྭ་ཁང་ {dra-khang} Tržiště, obchod ཁྲོམ་ར་ {throm-ra}

Ulice ལམ་ {lam} Město གྲོང་ཁྱེར་ {drong-khjer} Řeka ཆུ་ {čhu}

Hora རི་{ri}, sněžná hora ཁངས་རི་{khang-ri} Vesnice གྲོང་གསེབ་ {drong-seb} (Lhasa), སྡེ་བ་ {de-wa} (univerzální) Pastviny རྩྭ་ཐང་ {ca-thang} Nomád འབྲོག་པ་ {drog-pa}

1 {čig} 2 {ňi} 3 {sum} 4 {ši} 5 {nga} 6 {drug} 7 {dün} 8 {gje} 9 {gu} 10 {ču} 11 {ču-čig} 12 {ču-ňi} 20 {ňi-šu} 30 {sum-ču} 40 {ši-ču} 100 {gja} 156 {gja dang nga-ču drug} 1000 {tong}

Voda ཆུ་ {čhu} Čaj ཇ་ {dža} Mléko འོ་མ་ {oma} Mléčný čaj འོ་ཇ་ {odža} Pivo བི་རག་{bira}

Nepiji alkohol. ང་ཆང་མི་འཐུང་ {nga čhang mi thung}

Jídlo ཁ་ལག་ {kha-lag} ཟ་མ་{sa-ma} Máslo མར་{mar} Jogurt ཞོ་{šo} Maso ཤ་{ša}

Hovězí ཚག་ཤ་ {cchag-ša} Vepřové ཕག་ཤ་ {phag-ša} Jehněcí ལུག་ཤ་ {lug-ša} Jačí གཡག་ཤ་ {jak-ša} Sýr ཕྱུ་ར་{čhu-ra} Brambory ཞོག་ཁོག་ {šo-khog} Rýže འབྲས་ {dre}

Nejím maso. ང་ཤ་མི་ཟ་{nga ša mi sa}

Ovoce ཤིང་ཏོག་{šing-tog}, ཤིང་འབྲས་ {šing-dre} Nudle ཐུག་པ་ {thugpa} Lžíce ཐུར་མ་ {thur-ma}

Kdo? སུ་ {su}

ང་ {nga} Ty ཁྱེད་ {khje}(formálněji), ཁྱོད་ {khjo} On ཁོང་ {khong} ཁོ་ {kho}(neformálně) Ona ཁོང་ {khong} མོ་ {mo} My ང་ཚོ་ {nga-ccho}Vy ཁྱེད་ཚོ་ {khje-ccho} ཁྱོད་ཚོ་ {khjo-ccho}(neformálně) Oni ཁོ་ཚོ་ {kho-ccho} Mnich གྲྭ་པ་{dra-pa}, ཨ་ཁུ་{a-khu}(Amdo) Mniška ཨ་ནེ་{a-ne} Lékař སྨན་པ་{men-pa} Policista ཉེན་རྟོག་པ་{ňen-tog-pa}Řidič ཁ་ལོ་པ་ {kha-lo-pa}

Kelsang Lhamo žije třetím rokem v Tibetu a Číně, od roku 2009 procestovala většinu východního Tibetu – Kham a severního Tibetu – Amdo. Vyzná se v tibetském prostředí, příležitostně provází turisty. Pomáhá s organizací letních a zimních vzdělávacích táborů na tibetském venkově pro děti i dospělé. Z důvodu bezpečnosti si nepřeje zveřejnit české jméno. O životě v Tibetu se můžete dovědět více na webu dotibetu.blog.cz.

Zkušenosti čtenářů

Kelsang

oprava:
Nádraží ????????? {bab cug}
Autobusové nádraží ?????????????????? {lang-khor bab-cug}

Alice in Wonderland

Uričtě je super umět pár místních slov. Otevírají dveře a hlavně srdce.Jen s tibetštinou, kterou se mluví ve Lahse (a která bývá většinou v knižních průvodcích) je ta potíž, že běžným slovům nerozumí obyčejní Tibeťané žijící v Amdo a Cham (tibetské oblasti v Číně mimo Tibetskou autonomní oblast, kam lze většinou legálně jet i bez speciálního povolení). Každopádně díky za takový článek.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: