Světlo pro Ugandu 2010

Světlo pro Ugandu 2010

Cílem cesty je navázat na stejný projekt z roku 2009, pokračovat v monitoringu rozvojového projektu a zdokumentovat stav projektu „Světlo pro Ugandu“, který dlouhodobě podporuje ugandské sirotky či děti z velmi chudých rodin. Na základě výsledků z roku 2009 dále objevovat prostor pro pokračující smysluplnou podporu v podobě finančních i lidských zdrojů, vytvářet a publikovat materiály pro informační a osvětovou kampaň v České republice.

TERMÍN NEBO HARMONOGRAM KONÁNÍ

pobyt v terénu: červenec – srpen 2010
zpracování dat: září – prosinec 2010

POPIS PROJEKTU

Projekt „Světlo pro Ugandu“ je od roku 2008 koordinován organizací ACET ČR, o.s. Ve spolupráci s ugandskými partnery bylo v první polovině roku 2008 vytipováno 15 dětí v rurální komunitě v provincii Iganga, kteří jsou většinou AIDS sirotci. Pro tyto děti byly z řad českých dárců zajištěny finance na jejich školné. Většina dárců se rekrutovala z řad těch, kteří slyšeli přednášky, rozhlasové pořady či viděli fotografie z předchozích cest zástupců ACET ČR, o.s. do Ugandy v roce 2005 a 2008 na celosvětový summit ACET International Alliance.
Projekt se snaží o co možná nejužší osobní kontakt mezi dárcem a dítětem – formou komunikace přes partnerské organizace, které zajišťují, aby byly poslané finance maximálně efektivně a dobře využity. Zprostředkovává se rovněž korespondenční kontakt mezi dárci a jimi podporovanými dětmi. ACET ČR rovněž minimalizuje poplatky za režii tohoto projektu, aby veškeré finance dárců byly použity na podporu jimi vybraného dítěte.
Dva cíle, které si ACET ČR, o.s. před cestou v roce 2009 dal, byly splněny. Konkrétními výstupy z monitorovací cesty v roce 2009 (září 2009 – leden 2010), kterou podpořil Expediční fond při Hedvábné stezce, byly například:

1) 19 přednášek na školách (osloveno cca 1 800 studentů a pedagogů),
2) 3 přednášek pro veřejnost (osloveno cca 130 lidí),
3) 4 články (webová stránka HS, Chrudimský deník (80 000 výtisků), Domažlický deník (30.000 výtisků), časopis Žlutý); v březnu by měl vyjít článek v časopise Život víry (vydavatel Křesťanská misijní společnost),
4) publikování třech fotografií v knize NĚMEC, J.,KOPP, J. (eds.): Vodstvo a podnebí v České republice
v souvislosti se změnou klimatu. Praha : Consult pro Ministerstvo zemědělství ČR, ISBN 80-903482-7-0 (vyjde v únoru 2010)

5) 1x  live výstup ve veřejnoprávní televizi (ČT24, 26.10.2009 v pořadu Světadíl); celkem tři další reprízy,
6) 1x live výstup v Rádiu 7 a Transworldradiu,
7) vzrostl počet adoptovaných dětí z 23 na 38,
8) některá data a fotografie využity v dizertační práci a ve dvou vědeckých článcích, zabývajících se problematikou dopadu pandemie HIV/AIDS na společnost ve světě.

Dále se plánuje vydat výpravná fotografická publikace o dětech ze slumů a vesnic, v současné době se shání finance a sponzoři, aby kniha mohla vyjít (v lednu 2010 je přislíbeno cca 1/3 celkového rozpočtu na vydání knihy). Výtěžek z prodeje knihy bude cele investován do projektu. Kniha vznikne ve spoluprácí s Katedrou geografie na Západočeské univerzitě v Plzni. Vydání této knihy je směřováno ke dni 1. 12. letošního roku (Mezinárodní den boje proti AIDS).

ACET ČR, o.s. si  v projektu „Světlo pro Ugandu 2010″ klade dva základní cíle. Jedná se o modifikaci cílů z cesty v roce 2009:

1) Zajistit trvalou udržitelnost projektu, jinými slovy zajistit pro každé dítě co nejdéle trvající finanční podporu tak, aby dítě v ideálním případě mohlo vychodit minimálně celý první i druhý stupeň ZŠ, která byla v rámci rozvojové pomoci pro místní komunitu vystavěna. Na základě zkušenosti z roku 2009 jsme mohli poznat, že se tento způsob velmi osvědčil. Všichni stávající dárci pokračují v podpoře a během následujících pěti měsíců se počet podporovaných dětí rozšířil na 38.

2) Během cesty pokračovat ve sběru podnětů pro další typy rozvojové pomoci, která by napomáhala postupné transformaci komunit, jež byly v minulé dekádě zdecimovány onemocněním AIDS. Tyto podněty pak postupně realizovat ve spolupráci s dalšími institucemi, které o problematiku projevily zájem.
Proto v létě 2010 plánuje ACET ČR, o.s. vyslat do Ugandy malý tým, který opět po roce navštíví slum Nakulabya v Kampale a rurální komunity v distriktech Iganga a Kamuli, kde budou jeho členové monitorovat a dokumentovat dopad finanční pomoci. Po návratu se očekává pokračování informační a osvětové kampaně stejným způsobem, jako v roce 2009.

INFORMACE O ŽADATELI

Jméno: Mgr. František Krampota
Kvalifikace nebo zkušenosti ve vztahu k projektu: realizátor projektu, tvorba a editace filmového a fotografického materiálu; přednášky o Ugandě na školách, v rozhlase a pro veřejnost

ÚDAJE O OSTATNÍCH ÚČASTNÍCÍCH PROJEKTU

RNDr. Jiří Preis
Kvalifikace nebo zkušenosti ve vztahu k projektu: zpracování dat, koordinace projektu s africkými partnery, psaní článků, přednášky pro studenty na Západočeské univerzitě a pro veřejnost; rozhlasové a televizní pořady

POŽADOVANÁ PODPORA

Finanční podpora ve výši: 30.000,- Kč
Mediální podpora: ano – odkazy na cestovní blog na předních stránkách HS

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝSTUPY PROJEKTU

Přednášky – ano;  25
Kniha – ano
Webové stránky: ano
Články v tisku: regionální deníky vydavatele Vltava-Labe-Press
Zprávy a rozhovory v rozhlase a TV: ve kterých médiích: ČT24, Radiožurnál, Radio7
Jiné: Uveřejnění sponzorů a článku z cesty ve Výroční zprávě  za rok 2010.

Expediční fond je podporován těmito společnostmi:

Partneři Expedičního fondu:

Koktejl_2.jpg

Humi.jpg

ECP_1.jpg

KATADYN.jpg

Gumotex.jpg

Hedvabn___stezka.jpg

Oficiální partneři:

__esk___speleologick___slope__nost.jpg

__esk___horolezeck___svaz___mal__.JPG

Vesm__r___mal__.jpg

Významní sponzoři Expedičního fondu:

Svojtka.jpg

HedvabnouStezku.cz založili a provozují cestovatelé pro cestovatele. Veškeré příjmy z inzerce věnujeme na neziskové projekty prostřednictvím Expedičního fondu. Hedvábná stezka je pro nás symbolem. Lidé po ní putují už 2500 let, ale taková cesta stále vyžaduje odvahu a vytrvalost. Na Hedvábné stezce i dnes každý prožije „svá vlastní dobrodružství“ a „objeví pro sebe“ nová místa nebo třeba sám sebe. Doba objevů a dobrodružství zdaleka neskončila. Kdo chce, ten je i dnes najde na mnoha místech světa.

Zkušenosti čtenářů

Jan Linhart

Ahoj Blanko,
dnes 16.12.2012 jsme se před 12h potkali v metru, jela jsi na Zličín. Psal jsem Ti sms z mého nového tel., ale bez odpovědi. Tak jsem si Tě tady našel pod heslem „Island“:-). Když tak mi napiš mail, prosím, ať se skontaktujem. Zdravím Honza Linhart

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: