Správné odpovědi

Správné odpovědi

Úkol první

Správná odpověď je B.

Domy jsou z hlíny, obvykle promíchané se slámou a za mokra nanesené na dřevěnou konstrukci. Jde o obvyklou stavební metodu mnoha pouštních oblastí. Má nevýhodu v tom, že se při silnějším dešti stavba snadno poškodí – prostě se rozmočí.

Fotografie jsou z jižní Saúdské Arábie, z oblasti Nadžránu. V současné době se zde již samozřejmě tímto způsobem nestaví.

Úkol druhý

Velbloudi nemají v hrbu zásoby vody, jak si mnozí lidé myslí. V hrbu místo toho uschovávají tuk, který pak mohou využívat na dlouhých cestách. To, že mají tuk uschovaný v hrbu a ne jinde v těle, velbloudům také umožňuje snadněji přežít vedra.

Velbloud dokáže přežít v poušti i tam, kde by jiná velká zvířata dávno zahynula. Je to fantastické zvíře, které se výborně přizpůsobilo těžkým podmínkám. Velbloud se začne potit, teprve když teplota jeho těla dosáhne 41 stupňů – při takové teplotě je už člověk na pokraji smrti. Většina savců, včetně lidí, dokáže přežít dehydrataci (úbytek vody v těle) jen v rozsahu 3-4% váhy těla, tj. 2-4 kg u lidí. Velbloudí organismus ale může „vyschnout“ až o 25%.

Úkol třetí

Arabské písmo je na třetím obrázku nazvaném PÍSMO C. Píše se zprava doleva. Podobně jako v češtině, každá hláska má v arabském písmu jeden znak.

První obrázek je čínština, druhý tibetština a poslední laoština.

Historické centrum Džiddy, současného komerčního centra země

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: