Sdružení přátel JARu, ZAMBIE a ZIMBABWE

Sdružení přátel JARu, ZAMBIE a ZIMBABWE

Předseda

Mgr. Milan Orálek

Narozen 1982 ve Valašském Meziříčí. Vystudoval bohemistiku na FF UP v Olomouci. Je redaktorem dříve tištěné, dnes elektronické literárně-filozofické revue www.Aluze.cz a olomouckého nakladatelství Periplum (www.periplum.cz). Z angličtiny překládá literárně-teoretické práce (Chatman, Cohnová, Newton), beletrii (Sinclair, Lodge, Bosman aj.) i non-fiction (Mandela). Zajímá se o historii a kulturu anglofonních zemí jižní a východní Afriky. Je místopředsedou Sdružení přátel JARu, Zambie a Zimbabwe.

Kontakt: m.oralek(@)seznam.cz

JAR

Zambia

Zimbabwe2

Hlavním cílem Sdružení je přiblížit historii, současnou politickou situaci, kulturu a přírodní poměry jihoafrických zemí co nejširší veřejnosti včetně poskytnutí odborné pomoci a rady všem jednotlivým zájemcům i organizacím, které o ně projeví zájem. Pořádáme přednášky, výstavy a jiné aktivity na nejrůznější témata – to bylo a je naším hlavním posláním.

Máme dobré a osobní kontakty s Velvyslanectvím Jihoafrické republiky, sídlícím v Praze, které k nám bylo vždy velmi vstřícné.

Zájemci mohou čerpat informace z odborných publikací, které vyšly z pera našich členů a které pojednávají o všech těchto zemích (Nakladatelství Lidové noviny a Librí).

V rámci Sdružení se v minulých letech uskutečnila celá řada přednášek jak v Praze, tak v několika českých městech, která projevila zájem (muzea, kulturní domy, Univerzita J. A. Komenského apod.). Přednášky se týkaly nejen sociálních a politických poměrů či řešení tamních vzniklých problémů (politická nestabilita, hlad, migrace, xenofobie, HIV/AIDS apod.), ale i problémů přírody, např. historie vzniku a úlohy tamních národních parků a ochrany přírody.

Konalo se mnoho odborných konferencí, na které jsme byli pozváni a na nichž jsme se aktivně podíleli.

Od konce loňského roku vystupujeme v pořadech televizních či rozhlasových stanic, které se konečně začaly častěji a hlavně hlouběji zabývat africkou problematikou (ČT 24, Z1, Rádio Česko, Radiožurnál).

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: