Sdružení přátel ETIOPIE

Sdružení přátel ETIOPIE

Předsedkyně

Jitka Vlčková

Kontakt: jitkavlc(@)email.cz

Telefon: + 420 224 318 986

Etiopie

První myšlenka navázat přátelské kontakty s Etiopií prostřednictvím etiopských občanů v ČR a s Čechy pobývajícími v Etiopii vznikla už před dvaceti lety. Na jaře 1989 byl po vzoru tzv. Afrického výboru oficiálně v Praze založen Etiopský výbor. První přátelské vztahy jsme v té době navázali i s velkou skupinou etiopských studentů na Vysoké škole zemědělské v Praze 6 – Suchdole.

Po listopadu 1989 se činnost těchto výborů na několik měsíců zastavila. 24. října 1990 byla však ustanovena Společnost přátel Afriky a 20. května 1991 v jejím rámci Sdružení přátel Etiopie. Tehdy ještě měla Etiopie v Praze své diplomatické zastoupení, a tak bylo možné navázat kontakty i s etiopskými diplomaty (např. byl do Prahy pozván Soubor písní a tanců z Addis Abeby). Později se velvyslanectví přestěhovalo do Vídně a následně do Berlína, takže přátelské styky pokračovaly pouze s členy etiopské komunity, kteří v ČR studovali, případně dlouhodobě žili. Mezi české přátelé Sdružení patřili bývalí čeští diplomatičtí zástupci v Etiopii (např. dr. Zdeněk Poláček), ale také různí experti a odborníci, kteří v Etiopii dříve pracovali (prof. Ing. Josef Oubrecht, doc. Ing. Josef Jelen aj.). Úzké kontakty jsme navázali např. s J. Krobem, který v Etiopii žil a pracoval ve dvacátých a třicátých letech 20. století, a to až do italské okupace v roce 1936.

Na začátku činnosti SPEt bylo svoláno velké setkání českých přátel Etiopie a Etiopanů, z něhož vzešel námět na další spolupráci. Sdružení, které vedl nejdříve doc. Josef Oubrecht, od roku 1994 doc. Josef Jelen a od roku 1997 Jitka Vlčková, pořádalo akce věnované Etiopii, především přednášky a výstavy. Sdružení se snažilo udržovat kontakty pravidelnými měsíčními setkáními. Poté, co se etiopská komunita registrovala jako organizace, byly některé akce pořádány společně s ní.Sdružení také vydávalo po patnáct let Bulletin Etiopie, který se věnovat především kultuře, historii, umění a částečně i politickému dění v Etiopii. Bohužel tento časopis zatím nenašel pokračovatele. Pozdější čísla bulletinu jsou uveřejněna na webových stránkách SPA. V současné době se činnost Sdružení omezila, protože se hledá nástupce, který by ho dál vedl. Nadále se však jeho členové scházejí při církevních svátcích Etiopie, jako jsou Vánoce, Velikonoce či Etiopský Nový rok.

Nadějí na budoucí činnost je vznik etiopské kavárny v Praze -Vinohradech (Krkonošká ulice 10, telefon: 223 810 255), jež byla otevřena v únoru 2009 a již vede bývalý pracovník organizace Člověk v tísni, který v Etiopii dva roky působil.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: