Předsednictvo Společnosti přátel Afriky

Předsednictvo Společnosti přátel Afriky

Předsedkyně

Mgr. Monika Měrotská

Vystudovala Pedagogickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni a Zdravotněsociální  fakultu na Jihočeské univerzitě v Č. Budějovicích. Působila též  na univerzitě Cape Town v Jihoafrické republice. Od roku 2003 pravidelně jezdí  na odborné stáže do Afriky (JAR, Zambie, Zimbabwe) kde také vzniká výzkum její disertační práce. Od roku 2005 přednášela na Jihočeské univerzitě Zdravotněsociální fakultě. Od roku 2009 působí jako vyučující na Karlově  univerzitě v Praze. Zajímá se o zdravotně sociální problematiku Afriky. Zabývá se též projektovu činností  v Africe.

Kontakt: monika.merotska(@)seznam.cz

další členové:

RNDr. Petr H. Verner, CSc. – Ekologická sekce

Narozen 1932 v Praze. Vystudoval zoologii na UK. V letech 1956-1994 byl pracovníkem Výzkumného ústavu potravinářského průmyslu Československé akademie zemědělské. V roce 1968 realizoval několikaměsíční studijní cestu do západní Afriky. V roce 1978 podnikl s devíti kolegy výpravu do Ugandy nazvanou „Expedice Afrika 78″, jejímž cílem byl komplexní ekologický výzkum rezervace Toro a ochrana ohrožené populace antilopy vodušky kob. V posledních letech úspěšně řeší s týmem Institutu tropů a subtropů České zemědělské univerzity záchranu ohrožené antilopy Derbyho v Senegalu (viz: www.gianteland conservation.com). Je autorem či spoluautorem více než 150 odborných prací (mj. Ecological Study of Toro Game Reserve [Uganda] with Special Regard to Uganda Kob [1980, spolu s. J. Jeníkem]).

kontakt: petrverner(@)hotmail.com

Irena Hesounová

Dokončuje studium učitelství německého jazyka, výtvarné výchovy a němčiny jako cizí řeči (DaZ/DaF) ve Vídni. Ovládá zaklady jazyka Shona. Léta se věnovala i divadelní činnosti (Theatre of the Oppressed) jako certifikovaná trenérka a vedoucí workshopů pro školy).  V létě roku 2010 poprvé navštívila Zimbabwe a strávila tam nádherné dva měsíce. S touto zemí ji pojí několik hlubokých přátelství.

kontakt: irenahesounova(@)yahoo.de

Ing. Radin Kotrba, Ph.D. – Předseda správní komise

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: