Posvátné město Anuradhapura

Posvátné město Anuradhapura

Historické posvátné město Anuradhapura bylo hlavním městem Srí Lanky od 4. stol. př. Kr. až do začátku 11. stol. Po dlouhá léta bylo centrem politického i náboženského života. Ve městě se nachází množství buddhistických klášterů a nejrůznějších pozůstatků starověkých budov, což z něj činí významnou archeologickou lokalitu. Asi nejdůležitějším objektem je posvátný fíkovník (Maha Bodhi Tree), který vyrostl z větve, přinesené sem zakladatelkou řádu buddhistických mnišek, princeznou Sangamittou v roce 236 př. Kr. Anuradhapura je na seznamu světového dědictví UNESCO.  

Nejvzácnější ze srílanských historických měst leží na sever od Kandy a je přesvědčivým symbolem sinhálské moci a nejhonosnějším starobylým sídlem v zemi. Hlavním městem se stalo už v roce 380 před naším letopočtem a více než tisíc let odtud vládli sinhálští králové. Impozantní pozůstatky starobylých domů byly odkryty na začátku 19. století a od té doby jsou místem čilých restaurátorských prací.

Největší část pozůstatků se rozkládá severozápadně od moderního města. V historické části města je obrovské množství starobylých památek. Jmenujeme alespoň některé. Sri Mahabodhi je 2200 let starý a nejstarší historicky zdokumentovaný strom Bo, pod nímž Budha dosáhl podle řady legend osvícení. Dále buddhistický chrám Ruvanvelisaya dagoba, pocházející z 2. století před Kristem se zdí s proslulým vlysem se stovkami slonů, Thuparama dagoba ze 3. století před Kristem, která je považována za nejstarší v zemi vůbec, a údajně se v něm nacházípravá Budhova kost. Najdete tu také pozůstatky 1600 sloupů kdysi monumentálního devítipatrového Brazen Palace.

Nejrozsáhlejší památkou je chrám Jetavanarama Dagoba, který v minulosti dosahoval výšky sto metrů a v jehož zdech žilo okolo tří tisíc mnichů. Zajímavým místem je i místní muzeum. Tajemně působí řada udržovaných jezírek, které mniši využívali jako rituální lázně a obrovské zásobárny vody pro zavlažování rýžových polí. Z blízkého okolí stojí za návštěvu pozůstatky starobylého města Polonnaruwa.

N8 19 60 E80 22 60

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: