Pobočka BRNO

Pobočka BRNO

Předseda SPA Brno

Ing. Rostislav Tesař

Reprezentuje pobočku Brno. Zodpovídá za činnost pobočky, dodržování stanov a plnění cílů, hospodaření pobočky. Koordinace akcí s magistrátem MB a vedením v Praze. Přednášková činnost na VŠ, adopce Diany. Spolupráce se Solid Africa, Sdružením Nigerijců v ČR, nadací „New vision for helping Africa“ (Orlando)

Kontakt: rostislav.tesar(@)centrum.cz

Adresa: Vychodilova 12c
616 00 Brno

1. místopředseda SPA Brno

RNDr. Ivan Mrázek

Kontakty na vedení SPA v Praze. Přednášková činnost, kontakty s MZM a oddělením kultury magistrátu MB, experti pro Afriku, publikační činnost pro Bulletin. Setkání cestovatelů ČR v Prosiměřicích- přednášky

Kontakt: geoarchaeol(@)atlas.cz

Adresa: Kyjevská 17
600 00 Brno
Telefon: +420 728 141 708

2. místopředseda SPA Brno

Ing. Stanislav Javora

Koordinuje akce obou sekcí, spolupráce s časopisem „Český život“ v arabštině, osobní kontakty s arabskými studenty, přednášková činnost pro VŠ.

Kontakt: s.javora(@)centrum.cz

Telefon: +420 602 766 563

3. místopředseda SPA Brno

Ing. Zdeněk Tomáš

Kontakty na vedení SČA v Praze. Spolupráce s Islámskou nadací při mešitě Brno, akce s arabskou tematikou, Arabské dny v ČR v roce 2005.

Kontakt: zdenek.tomas(@)power.alstom.com

Tisková mluvčí

Eva Vaverková

Komunikace s médii, především oznamování akcí, příprava Dne Afriky v Zoo Brno, zájezdy pro africké a arabské studenty.

Kontakt: veverka.e(@)email.cz

Organizátorka

PhDr. Jarmila Jurášová

Péče o africké a arabské studenty brněnských VŠ

Kontakt: jurasova(@)feec.vutbr.cz

Markéta Šmerdová

Koordinace a organizace Arabských dnů v ČR v roce 2005, zástupce Ing. Tomáše

Bankovní spojení

číslo účtu: 0187 326 659/0300

Pobočka SPA Brno byla založena na popud ing. Marie Hruškové z ústředí Praha v roce 1989. Každoročně pořádá více jak 30 různých akcí, z nichž některé se již staly tradicí. Patří sem např. „Den Afriky“ v Semilasu Brno nebo „Den dětí v Zoo Brno“. Pro žáky základních škol, studenty vysokých škol obchodně-manažerského zaměření apod. organizuje brněnská SPA přednášky s africkou tematikou. Dlouhodobě spolupracuje s Moravským zemským muzeem Brno, pavilonem Anthropos i s muzeem ve Vyškově.

Členové pobočky se také snaží konkrétně pomáhat africkým studentům brněnských vysokých škol, a to zejména s adaptací na život v ČR. Studenti se zúčastňují akcí pobočky, kde rovněž vystupují s ukázkami etnické hudby ze svých domovských zemí.

Pobočka spolupracuje s velvyslanectvími afrických zemí v Praze a s dalšími společnostmi zaměřujícími se na Afriku, např. Solid Afrika, Humanitární hnutí Narovinu, Sdružení libyjských studentů v ČR apod.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: