Other – objevitel severního konce Evropy

Other – objevitel severního konce Evropy

Norský mořeplavec při hledání nových lovišť mrožů objevil severní konec Evropy.

OTHER (Othere, Ottar) (9. století) – norský mořeplavec

Král Alfréd Veliký vládl na konci 9. století ve Wessexu a proslul především jako válečník, bránící anglosaská království před nájezdy Vikingů. Také ale (ostatně jako jeden z mála středověkých panovníků) uměl nejen číst a psát, ale dokonce se zabýval i historií. Do angličtiny přeložil např. Církevní dějiny Bedy Ctihodného (672–735) a také Historia libri VII pozdně antického historika Paula Orosia. Alfréd Orosiovu předlohu upravil a zkrátil, naopak ale přidal úvodní kapitolu, v níž také popsal zeměpisné poznatky norských plavců Othera a Wulfstana.

Zatímco Wulfstan poznal Baltské moře až po ústí Visly (někdy kolem roku 880), Other se vydal daleko na sever. Při hledání nových lovišť mrožů tak asi roku 875 obeplul Severní mys – Nordkapp – a podél poloostrova Kola, kde se země stáčí nejprve na východ a pak na jih, dospěl až do země Beormasů (snad shodných s Komijci nebo Permjaky). Tam se dostal až k veliké řece, od níž dále na východ byla hustě obydlená země. Otherova Beormie se obvykle klade ke Kandalakšskému zálivu (co by ovšem bylo onou hustě osídlenou zemí – Kola?). Bylo by pozoruhodné, kdyby si Other nepovšiml ani stočení pobřeží k západu. Proto se pravdě zdá bližší lokalizace k Severní Dvině, která by mohla být onou Otherovou „velikou řekou“. Každopádně odvážný plavec poprvé zjistil, že Evropa končí na severu poměrně nedaleko za polárním kruhem.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: