Nezalekněte se otravů v Petře! Hrdí a pohostinní beduíni dodnes žijí v Jordánském království

Nezalekněte se otravů v Petře! Hrdí a pohostinní beduíni dodnes žijí v Jordánském království

Když se protáhnete úzkými skalnatými uličkami, vedoucími k jordánskému pokladu, kamennému městu Petra, pohled na slavnou Klenotnici vám zpravidla velmi záhy zastíní člověk, vedoucí na provaze velblouda. Lámanou angličtinou se silným akcentem vás začne lákat: „Helou maj frend! Du ju wanna rajd? Tru dezert mercedes! Ajem bedujin maj frend, diskaunt for ju!“ Gratuluji, právě jste se setkali s beduínem. Cítíte lehké zklamání? Nemusíte, nejsou všichni takoví.

Nesmrtelné tradice beduínů

Dávno už se také běžně neoblékají do tradičních oděvů, se kterými se můžeme setkat právě v turistických lokalitách. I když, zde je to sporné. Například o beduínech z Petry beduíni odjinud říkají, že to žádní opravdoví beduíni nejsou, že jsou prý nějací přivandrovalci, co si na ně jenom hrají, aby vymámili peníze z turistů. Hrdí nomádi říkají, že oni by se k něčemu takovému nesnížili.

Jako ochránci vstupů k národním parkům sice vybírají předepsané vstupné, ale zbloudilého návštěvníka rádi povozí džípem a zastaví se s ním i na čaj u příbuzných. Pohostinnost je totiž základním kamenem jejich kultury. Je přímo nemyslitelné, aby byl cestovatel, přicházející v noci a hladový, odmítnut u vchodu do stanu. Stejně tak je nemyslitelné, aby jej rodina okradla či napadla. Navěky by na ni padla hanba.

Autorka Lenka Hrabalová je velkou cestovatelkou a mimo jiné procestovala také Mauretánii. Přečtěte si její článek o příjemných i nepříjemných zážitcích z této africké země.

Obzvláště na rodinnou čest se klade stále velký důraz. Krevní msta není zdaleka zapomenutou záležitostí a rody mohou být znesvářené po celé dekády. Mezi rodinami, rody a klany existují velmi složité vztahy, které překračují státní hranice. Mnohé kmeny zde nejsou původní a byly nuceny sem přijít v důsledku bouřlivých proměn na Blízkém východě.

Jiné mají zase tradiční pastviny na pohraničí a tak stále kočují mezi jednotlivými státy tak, jak to dělali jejich prapředci. Jejich zdroje obživy jsou také stejné. Stáda koz a ovcí pod vedením beduínských chlapců brázdí vyprahlé kopce a vzácná pole, obdělávané některými rodinami, se zelenají ve všudypřítomné hnědi.

Konec starých časů

I přes královskou podporu není život tradičních beduínů naplněn luxusem. Ten se týká pouze rodin šajchů, rodových starších a těch, kteří se dostali do beduínské stráže, speciální jednotky, která spadá pod královskou rodinu.

Tito uhlazení mladí muži v hnědých uniformách, se zdobenými dýkami a červeným arabským šátkem stráží významná místa a jsou také čestnou stráží při významných událostech. A obecně jsou považování za nejelegantnější součást jordánské armády. Ani oni ale nedokáží vylepšit tření mezi obyvateli země a zastavit probíhající změny.

Jaká bude budoucnost jordánských nomádů je ve hvězdách. Nespokojenost obyvatel měst nad státním zřízením stále stoupá a ubohé životní podmínky velké část beduínů se nezlepšují. Někteří lidé volají po proměně volebního zákona, jiní po proměně vládnoucí dynastie. Hlasů je spousta a názorů také. Ví se pouze to, že tradiční beduíni mají před sebou postupné začleňování do většinové společnosti, které probíhá s vyšší či nižší intenzitou už desítky let. Není ale úplně nucené.

Budoucnost kočovníku? Těžko říct!

Kočovníci se dobrovolně stěhují ze stanů a od stád do zděných domů s elektrikou. A asi se jim ani není proč divit. Ti, kteří nestojí v čele rodu či klanu, nebo nemají lukrativní místo v národním parku, vedou nesmírně obtížný život a luxus v podobě pevných zdí v městském činžáku zláká mnohé. S následující generací tak možná skončí staré časy a tisíciletá kultura definitivně zmizí a nám nezbývá než ji poznat, dokud můžeme.

Autorka Lenka Hrabalová je věčnou cestovatelkou a dobrodruhem, který s oblibou končí někde v pustinách bez lidí a telefonního signálu. Vystudovala Arabistiku a Íránistiku na FF UK a těmto zemím zůstává duší i tělem věrná, ačkoliv občas zabrousí do nějaké jiné části světa. Své cesty si zásadně neplánuje a bere to, co se zrovna naskytne, což se jí kupodivu zatím vyplácí.

Zkušenosti čtenářů

Titulek článku zní, jako kdyby Petra v Jordánsku nebyla :-))
Návrh: „Nezalekněte se otravů v Petře! V Jordánském království dodnes žijí hrdí a pohostinní beduini“

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář:

Články v okolí