NECHÓ II. – plavba kolem Afriky

NECHÓ II. – plavba kolem Afriky

Fénická výprava tohoto faraona zřejmě obeplula Afriku.

NECHÓ II. († 595 před Kr.) – egyptský faraon

Když v roce 609 před Kr. zemřel ­faraon Psammétich, zanechal svému synu Nechónovi (Nekkonovi) mohutnou říši, ovládající Sýrii, Palestinu i Fénicii. Nechó se hlavně rozhodl posílit námořní moc země, vybudoval dvojí silné loďstvo (ve Středozemním i Rudém moři) a dokonce dal kopat průplav mezi NilemSuezem.

Do dějin objevných plaveb se ale faraon zapsal v roce 596 před Kr. Tehdy vyslal několik fénických lodí, aby pluly Rudým mořem na jih a pak prozkoumaly co nejdelší část pobřeží. Féničané prý vždy pluli jen od jara do podzimu, pak zaseli, počkali na úrodu a zase pokračovali v plavbě. Když obeplouvali jižní cíp Afriky, měli prý Slunce po pravé straně (tedy na severu). Po třech letech plavby pak úspěšně propluli Heraklovými sloupy (Gibraltar) a vrátili se do Egypta. Zprávu o jejich plavbě zachoval historik a geograf Hérodotos, který jí ale sám nevěřil, hlavně kvůli oné zmínce o slunci na severu. Na jiném místě (viz Skylax) ale sám potvrdil informaci o možnosti obeplutí Afriky.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: