Nearchos – velitel vzbouřenců Alexandra Velikého

Nearchos – velitel vzbouřenců Alexandra Velikého

Velitel zbouřeneckého loďstva, dostal se se svou skupinou až do Persie.

NEARCHOS († asi 312 před Kr.) – řecký vojevůdce a mořeplavec

Vojevůdce Nearchos absolvoval velkou část asijských tažení Alexandra Velikého; když se v roce 325 před Kr. Alexandrovi vojáci v Indii vzbouřili a odmítli jít dále, Nearchos byl pověřen velením loďstva. To splulo po Indu k moři a dále zamířilo k západu, podél pobřeží do Hormuzského průlivu (v Hormozei, dnešním Hormuzu, se Nearchos dozvěděl o úspěšném Alexandrově postupu po souši). Při sledování severního břehu Perského zálivu dostal se Nearchos v lednu 324 před Kr. až k ústí řeky Kárún v dnešním Íránu (nedaleko konce Perského zálivu). Odtud vojáci pěšky podél řeky dorazili do Sús, největšího centra jihozápadní Persie ve starověké éře.

Na Nearchovy plavby navázal v dalších letech jeho zástupce Androsthénes z Thasu, který zmapoval i jižní pobřeží Perského zálivu (až po dnešní Rás Masandam). Zkušenosti obou velitelů byly zaneseny do periplu (popisu plavby), který zachoval geograf Strabón (63 před Kr. – 19 po Kr.).

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: