Národní park Údolí dolní Odry: divoká příroda v nížině

Národní park Údolí dolní Odry: divoká příroda v nížině

Na hranicích Německa a Polska se nachází nádherná krajina, jíž protéká řeka Odra. Část nacházející se v Braniborsku na severovýchodní německé straně je pak národním parkem Údolí dolní Odry a byla oficiálně ustanovena rezervací s nejvyšším stupněm ochrany v roce 1995. Místo díky tomu získalo nový cíl – stát se protikladem kulturní krajiny, tedy ponechat údolí Odry tak, aby se tam kumulovala přírodní kouzla a krásy a aby tam dýchala divočina. V některých oblastech je to sama Odra, která určuje, kolik vody krajinu zaplaví. Člověk se stahuje do ústraní a nechává zemi, aby si sama vymodelovala svůj vzhled.

Zdejší krajina je výsledkem poslední doby ledové a právě ledovcová masa za sebou zanechala zformovaná údolí. Park má na délku 50 kilometrů, na šířku maximálně 5 a celkově se rozkládá na ploše 10 000 hektarů. Novým cílem národního parku zakotveným i v zákoně je pak to, že se člověk v dohledné budoucnosti stáhne svou činností z více než 50 % plochy. V parku je vybudována síť turistických i cyklistických stezek protkávajících louky a přecházejících hráze, odkud se můžete kochat pohledem na krajinu ponechanou svému osudu. Během letního počasí pak máte možnost využít příležitosti objevovat části parku i na kánoích s průvodcem. Na specifických místech je dokonce povoleno plavání, což je v této nespoutané krajině úchvatným zážitkem.

Mokřady plné tajemného života

Národní park Údolí dolní Odry je jediným německým národním parkem, kde jsou chráněny mokřady. Právě ty zadržující mnohem více vody než jakákoliv umělá nádrž a jsou útočištěm pro tolik vzácných druhů živočichů i rostlin. Zde konkrétně je ráj vodního ptactva, které tu nejen hnízdí, ale spousta z ptáků tu odpočívá i v zimě. Ze 145 různých zde hnízdících druhů je jich mnoho chráněných. Můžete tu zahlédnout čápa černého, vodní pěnici i orla mořského. Právě pěnice vodní vychovává na území Německa svá mláďata zásadně v údolí Odry. Na jaře a na podzim pak můžete zaznamenat migraci tisíců kachen, jeřábů i hus.

Z 50 druhů savců vyniká bobr evropský, který si tu staví hráze, ale zahlédnout můžete i například vydru evropskou. Odra je rovněž domovem pro 49 druhů ryb, nehledě na rozmanité množství hmyzu, pro který jsou mokřady tím pravým místem pro život. Krajina nespoutané Odry je doplněná pastvinami plnými rozkvetlých květin. Právě louky jsou tu nejdominantnějším biotopem, který pokrývá nadpoloviční většinu území. Z travních porostů převažují rákosovité druhy, nechybí však ani květiny jako je mochna plazivá. Specifické druhy rostlin pak najdete na záplavových územích luk, konkrétně například oman britský nebo česnek hranatý. Druhým největším biotopem parku jsou smíšené lesy, které místy ohraničují strmé břehy Odry. Z listnatých stromů tu často narazíte na dub letní, jasan ztepilý nebo na olši lepkavou, z jehličnanů pak hlavně na borovici lesní či smrk ztepilý.

Národní park Údolí dolní Odry, Uckermark, autor: TMB-Fotoarchiv
Národní park Údolí dolní Odry, Uckermark, autor: TMB-Fotoarchiv

Poznávání přírody i v teple a pohodlí

Pokud vás zdejší krajina nadchla a chcete do jejích tajů proniknout hlouběji, máte možnost využít k tomu návštěvnické centrum National Park House fungující od roku 2000. V rámci 13 výstavních sekcí tu můžete objevovat krajinu Odry i její historii. Exkurze do přírody parku umožňuje každému návštěvníkovi, aby se aktivně zapojoval díky interaktivním výstavám. Z cesty do historie se můžete podívat, jak v okolí Odry žili v době ledové mamuti, zavítat skrz modely do slovanské pevnosti Schwedt nebo do středověké vesnice. V jiné sekci máte zase příležitost detailně si prohlédnout více než 20 druhů místních ryb plovoucích v akváriích. Pokud vám nestačí minulost a přítomnost, díky multimediální show pohlédnete také do budoucnosti tohoto národního parku.

Atraktivní je i model, který názorně předvádí, jak se voda v krajině chová, když se přelévá do luk. Dalším výchozím bodem pro výlety s průvodci může být Dům NATURA 2000 založený v roce 2014. Nachází se zde prostor pro výstavy, informační centrum, studentská laboratoř i obchod, kde zakoupíte nejen terénní vybavení, ale i drobnosti pro detailnější zkoumání krajiny, jako jsou dalekohledy, mapy či lupy. Zapálené dobrodruhy i děti může zaujmout lis na květiny pro tvorbu vlastního herbáře z místních toulek.

Národní park Údolí dolní Odry, cyklistická stezka, autor: GNTB
Národní park Údolí dolní Odry, cyklistická stezka, autor: GNTB

Kouzlo pohledů z výšek

Pokud toužíte po nerušeném pozorování přírody a chcete na ni pohlédnout z výšky, abyste z místní divoké krajiny viděli co nejvíce, můžete vyžít vyhlídkových věží, které jsou v parku postaveny. Dvě věže jsou si velmi podobné a jsou postavené na podobném principu. Obě měří 11 metrů. První z nich je u Mescherinu a pohodlně se k ní dostanete autem. Z parkoviště už půjdete jen asi 150 metrů. Z její výšky pohlédnete na rozsáhlou krajinu přerušovanou vodními toky a plnou rákosu. Člověk v tomto místě ustoupil přírodě, takže při záplavách se tu voda může nekontrolovatelně šířit, což vrací krajině její původní význam.

Také druhá věž stojí přímo u břehu Odry, nicméně dostat se k ní musíte pěšky či na kole po stezkách a hrázích. Vyhlídková věž Stützkow nabízí panoramatický výhled na údolí Odry, během zimy, kdy je místo zaplavováno, dokonce pohlédnete na zdánlivě nekonečnou vodní krajinu. Místo je navíc bohaté na výskyt bezpočtu druhů ptáků. Za zmínku stojí i věž u jezera Wrechsee, z níž můžete pozorovat kolonie vzácných a ohrožených rybáků černých. Právě zde se vyskytuje jejich největší kolonie v Braniborsku.

Objevování historie lidské činnosti

Ač je krajina dotknutá člověkem co nejméně, z dřívějších dob se v ní zachovalo několik staveb. Objevit tu tak můžete hrad Stolpe z druhé poloviny 12. století. Z této zříceniny hradu je dnes již pouze část románské věže, která byla dříve obydlena. Místo svou polohou nad zelenými stráněmi s výhledem na okolní louky a vinoucí se Odru přímo láká k odpočinku a posezení.

Z 18. století se tu potom dochovaly i tabákové stodoly u Friedrichsthalu, v nichž se sušily tabákové listy. Právě v 18. století se tu začal pěstovat tabák, a jelikož se tu rostlinám dobře dařilo, obchod jen rozkvétal. Pozůstatky stodol jsou nejen z různých materiálů, ale mají i rozdílné designy a velikosti.

Tento jedinečný německý mokřadní park je díky své rovinaté krajině přístupný pro turisty i cyklisty všech chutí. Nabízí mikroskopický pohled do divokého světa krajiny formované korytem řeky, do života na březích, na lukách i v lesích, a ukazuje, jak vypadá nespoutaná příroda.

Německo nabízí turistické stezky prakticky pro každého: na své si přijdou vyznavači turistiky, geocachingu, nordic walkingu, sněžnic či obyčejných procházek. Přehled nejkrásnějších turistických tras napříč německými regiony najdeš tady: www.germany.travel

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář:

Články v okolí