Mihintalé

Mihintalé

Pro většinu místních obyvatel – Sinhálců – má právě Mihintalé posvátný význam. Právě tady se zdejší král Dévanampija Tissa setkal na lovu s Mahindou, synem významného buddhistického císaře Ašóku, který přišel na Šrí Lanku šířit Buddhovo učení.

Díky tomu, že se mu podařilo krále získat pro buddhistickou víru, jeho mise uspěla, a tak se roku 247 př.n.l. začal z Mihintalé šířit buddhismus. Na památku setkání se v Mihintalé konají pravidelné poutě a jednou za rok, zpravidla v lednu, je zde vykonávána významná půdža (buddhistický obřad obětování).

Historické Mihintalé leží na pahorku, který je poset množstvem starobylých ruin. Je odsud pěkný výhled na nedaleké anurádhapurské stúpy. Pod hlavním schodištěm jsou ruiny starobylé nemocnice, kamenné vany tvarované přesně na postavu dospělého muže. Nemocný zde ležel několik hodin v léčivé bylinkové lázni.

Kantaka čétija – polorozbořená stúpa na vrcholku na pravé straně od hlavního schodiště. Je vysoká 12 m a po obvodě pak měří 120 m. Postavená byla pravděpodobně 200 př.n.l. a rekonstruovaná kolem roku 60 př.n.l. Na stúpě je kamenná deska, na které jsou zachované plastiky postav a zvířat (husy, trpaslíci…). Za stúpou je jeskyně vytvořená z ohromných balvanů, kde je pravděpodobně nejstarší vytesaný nápis na ostrově v předchůdci jazyka páli. Pakliže projdete skrz jeskyni, dostanete se na širokou kamennou římsu, odkud je výhled směrem na Anurádhapuru. Na tomto místě sedávalo tisíce mnichů v tichých meditacích.

Refektář – na vrchu hlavního schodiště, pod čétiji je kamenné plato. Zde byla společná jídelna pro místní mnichy. Je zde ohromné kamenné koryto, kam lidé, kteří přišli klášter navštívit, sypali darovanou rýži pro mnichy. Nad jídelnou jsou kamenné desky se soupisem klášterních řádů (cca 10. století n.l.) a dodnes funkční kašna.

Ambasthalé dágoba – místo, kde Mahinda poprvé hovořil s králem Dévanampija Tissou. Na místě, kde Mahinda stál, je dnes postavená stúpa. Na místě, kde stál král, je socha krále.

Mahaséja dágoba – naproti výraznému kamennému útvaru Mahindova trůnu je postavena další stúpa. Odsud je opět velmi dobrý výhled na Anurádhaphuru – krásné obzvlášť při západu slunce. Ve stúpě jsou uloženy pozůstatky Mahindovy. Z Ambhasthalé vede nahoru schodiště. Opět se zde musí chodit bez bot. Zajímavostí je, že tato původně 30 m vysoká stúpa byla archeology objevena až v roce 1935.

Naga pokuna – pod Mahaséja dágobou je bazén pojmenovaný Hadí (naga), protože nad bazénem je socha pětihlavé kobry – strážkyně.

Nejširší nabídku průvodců a map Srí Lanky (turistických, cyklistických, horolezeckých a jiných) najdete v prodejně v pražském Klubu cestovatelů nebo v eshopu KnihyNaHory.cz

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář:

Články v okolí