Mexiko: Tajemný odkaz mayské civilizace

Mexiko: Tajemný odkaz mayské civilizace

Dědictví Mayů je stále zahaleno velkým množstvím tajemství. Záhady a skryté významy jejich staveb, kde byli schopni načerpat své neuvěřitelné znalosti astrologie a matematiky, nebo jaký měli význam tajuplné cenoty?

Chitzén Itzá

Architektonicky nejzajímavější a největší mayské naleziště na poloostrově Yucatán je komplex Chitzén Itzá, dobře znám díky Kukulánově Pyramidě. Nejstarší stavby na tomto nalezišti, jako třeba kruhovou observatoř a jiné, se datují do klasické éry, tedy do let 250-900 n. l. a odrážejí se v nich architektonické detaily domorodých Mayů z oblasti Puuc. Název Chichen Itzá pochází z mayského Chich’en Itza, což znamená V ústech studny Itza.

Ale také byla Itza nazývána skupina obchodníků a vládců. V červenci roku 2007 byl tento komplex zařazen mezi sedm novodobých divů světa. V 11. století byl Chitzén Itzá významným náboženským i obchodním centrem a v oblasti žilo přes 35 tisíc lidí. Ale již v roce 1250 bylo město opuštěné.

Chitzén Itzá byla postavena spíše ve vojenském stylu než ostatní naleziště jako Uxmal nebo Paleque. Prakticky všechny stavby zobrazují podobizny válečníků, bitvy a jejich oběti, a příběhy které probírají dlouholetý obraz Mayů.

Kukulkánova Pyramida

Jedním z největších prvku na stavbách v Chittzén Itzá je bůh Opeřeného hada, kterému Mayové říkali Kukulkán. Tento had je zejména zřetelný na stavbě Castillo, neboli Pirámide de Kukulkán. Stojí uprostřed hlavního nádvoří, dnes u hlavního turistického vstupu. Má celkem čtyři hlavní schodiště, každé s 91 schody, což je 364 a na vrchní plošina je 365. schod, tedy celkem 365 schodů, jejichž počet odpovídá počtu dní ve slunečním kalendáři. Tato pyramida byla postaven daleko dříve než vědci se kdysi domnívali, a že se jedná o důkaz invaze Toltéků. Dnes se už shodují na tom, že naopak průbojní a úspěšní obchodníci z tohoto města, kteří cestovali na velké vzdálenosti, ovlivňovali obchod s dalekými říšemi Toltéků v Tule.

Velkou zajímavostí této pyramidy je, že na jarní a podzimní rovnodennost přichází k tomu chrámu tisíce návštěvníků aby viděli neskutečný jev kdy vznikne stín hada, který sestupuje po schodech dolu až k hadí hlavě vytesané do základny. Tento jev a toto přesné načasování je úžasným důkazem o tom jak neuvěřitelné znalosti astrologie Mayové měli.

V Chitzén Itzá lze také nalézt mnoho dokladů tisíce obětí. Poblíž el Castillo je Tzompantli, terasa lemována lidskými lebkami vytesanými do kamene. S touto stavbou přímo sousedí míčové hřiště Juego de Pelota.

Kdo prohraje, bude popraven

Pelota byla tradiční mayská hra k uctění slunce. Cílem bylo dopravit míč skrz jednu obruč na hřišti. Jedno družstvo bylo po hře popraveno, ale bohužel dodnes se neví které. Někdo říká, že prohrávající za trest, jiní zas, že vyhrávající, protože být obětován byla pocta. Stěny hřiště zdobí reliéfy zobrazující různé momenty ze hry. O kousek dál za hřištěm se dostane k přírodnímu Cenotu de Los Sacrificios, někdy nazýván jako studna obětí, do něhož bývaly oběti svrženy. Na dně toho cenotu bylo nalezeno velké množství kostí a figurky z jadeitu nebo zlata.

Ve městě jsou dva cenoty – které sloužili Mayům jako zdroje pitné vody. Neblahou vlastností Yulkatánského poloostrova je, že se zde nevyskytuje žádná povrchová voda, takže si Mayové hloubili studny nebo využívali tyto cenoty.

Cenoty jsou úžasné krasové jeskyně, které vznikli před mnoha tisíci lety ústupem vody v oceánech. Dnes se v nich mísí slaná a skládka voda, které je známa svoji neuvěřitelnou čistotou. Díky těmto cenotům se Mayové mohli usadit na místě, kde není jiný zdroj pitné vody. Na Yucatanském poloostrově jsou těchto cenotů tisíce. Některé jsou otevřeny běžným návštěvníkům k prohlednutí, ke koupání nebo i jeskynnímu potápění.

Nejširší nabídku průvodců a map Mexika (turistických, cyklistických, horolezeckých a jiných) najdete v prodejně v pražském Klubu cestovatelů nebo v eshopu KnihyNaHory.cz

Templo de Guerreros

Další zajímavou stavbou je Templo de Guerreros, chrám válečníků, kde naleznete velké množství nástěnných maleb i několik soch boha Čak Moola. Jedna z největších sedí přímo před tímto chrámem.

Záhadnější a více vyzdobenější je však stavba Caracol, neboli observatoř, byla tak pojmenována podle šnekovitého tvaru. Její kruhová věž má okna rozmístěna přesně podle světových stran, a Mayové ji pravděpodobně používali k pozorování hvězd. Znalost astrologie pro Maye byla velice důležitá, protože se museli naučit hospodařit s velice omezeným množstvím srážek a dokázat tak vypěstovat obživu na poli.

Půvabné Uxmal

Uxmal je jedno z dalších užasných mayských nalezišť na Yucatanském poloostrově. Je také považován za jedno z nejpůvabnější měst oblasti Puuc. Proběhly zde ale rozsáhlé opravy a rekonstrukce. V porovnání s ostatními významnými místy v Mexiku, tak Uxmal nebyl doposud zdaleka tak prozkoumán. Uxmal v překladu znamená třikrát postaveno, to pravděpodobně značí fakt, že město bylo vystavěno ve třech velkých etapách. Lidé se zde mohli usadit jen díky vodě, kterou zadržovali cenoty v období sucha. Později si ale místní obyvatelé vytvořili svůj vlastní systém pro rozvod vody.

Casa del Adivino, je nejznámější stavbou v tomto komplexu a také jednou z nejobdivovanějších staveb v Mexiku. Někdy se tato pyramida nazývá „dům trpaslíka“, protože podle jedné z legend ji postavil za noc skřítek který se vylíhl z vajíčka, a který dodnes v pyramidě žije. Pyramida má na každou světovou stranu jedno schodiště vedoucí až k samému vrcholu. Tato a jiné budovy bývají každý večer dramaticky osvětleny a probíhají tu zvukové a výpravné představení, kde i účinkují místní umělci, prapotomci původních obyvatel v dobových kostýmech.

Hned za touto pyramidou stojí čtyřúhelníkový dům jeptišek, Casa de las Monjas, tvořený čtyřmi nízkými paláci okolo otevřeného nádvoří. Podobně jako na mnoha místech archeologických lokalitách, pojmenovali i tuto budovu Španělé, kterým jejích 74 klenutých komor připomínalo klášterní hrobky.

Bylo zde také hřiště Juego de Pelota, a  Casa de las Tortugas, pojmenována podle želv, kterými jsou zdobené římsy. Nedávno opravená stavba Cuardraángulo de los Pájaros je tak nazvána podle ptačích motivů, které se opakují nad vchody.

Palacio del Gobernador

Kolem roku 900 n. l. byl na stupňovitém terase postaven mohutný Palacio del Gobernador, který je uváděn jako jeden z nejkrásnějších příklad puuckého stylu. Zdá se, že sloužil jako rezidence i jako správní středisko vládnoucí vrstvy. Jeho čistá linie je na východní straně přerušena zřejmě nejznamenitějšími klamnými oblouky ve světe Mayů. Jeho frýzový vzor je pokrytý složitou geometrickou mozaikou složenou z více než dvaceti tisíc pečlivě vyřezaných kamínků která tvoří masky Čaka, panovníka tohoto města a vládce který se zasloužil o jeho největší rozmach.

Tesané uxmalské reliéfy bylo možné zhotovit především díky vynikajícím materiálům, kterým se v oblasti nachází – typickým příkladem je palác Vládce. Tento vápenec, jehož zbarvení se pohybuje mezi žluté a červenou, lze řezat na tenké plátky a leštit do vysokého lesku. Podobný vynikající kámen se nachází jen v okolí Mixtly, ve státe Oaxaca, i díky jemu tamější Mixtékové také vytvářeli složité a bezchybné mozaiky.

Palenque, naleziště v tropickém pralese

Palenque je nejen úžasným archeologickým nalezištěm, ale také jedním z mála míst v regionu, kde roste vždy zelený tropicky les.

Elegantní pyramidy a chrámy jsou umístěný mezi stromy porostlými epify a jejich barvy žhnou v tropickém slunci. Toto místo už není přímo na Yucatánu, ale v dnešní oblasti Chiapas, a křižuje jej několik menších řek a hlavně, součástí areálu jsou Královniny lázně, kde se dnes mohou koupat i běžní návštěvníci. Cestičky vedou přes neprozkoumané části rezervace o ploše větší než 1700 hektarů mezi skřehotajícím papoušky, pokřikujícími vřešťany a bazilišky s hady, kteří se plazí mokrým spadaným listím.

Po celém městě byly zhotoveny obrovské desky s vyobrazením panovnické dynastie a jejích činů. Namísto děl, se kterými se setkáváme na jiných místech mayského světa, jsme zde svědky znamenitých nízkých reliéfů tesaných do vápence a štuku.

Nejznámější památky patří tři složité štukové desky v chrámu nápisů, Templo de las Inscripciones, které obsahují přes 620 symbolů. Bohužel přistup k chrámu je značně omezen. Mohutnou stavbu stavěl Pakal Veliký jako svou hrobku. Objevil ji v roce 1592 mexický archeolog Alberto Ruz Lhuiller až po čtyřech letech vykopávek. Do současné doby nebylo nikde nalezeno v Mexiku propracovanější pohřebiště. Při sestupování dolů do krypty po symbolických 66 schodech uvidíte jak stěny zdobí podobizny předchozích vládců ve štukovém reliéfu.

Pětitunové víko sarkofágu ze složitě tesaného vápence, na němž jsou doposud patrné stopy červené barvy, oznamuje odchod Pakala do podsvětí. Některé pozůstalosti a šperky, které se v hrobě našli, můžete pak nalez v Národním muzeu antropologie v Mexiko City.

Na severovýchod od hlavního paláce můžete projít do pralesu, kde naleznete příjemné ochlazení a úlevu od ostrého slunce. Pokud se vydáte přes netopýří řeku Rio Murcialagos, dojdete až k dalšímu komplexu chrámu Grupo C.

Můžete se zde projít až ke královniným vodopádům Bano de la Reina nebo zde naleznete také věhlasné hřiště Juego de Pelota.

Obchodní křižovatka Edzna

Město Edzna bylo osídleno okolo roku 400 před naším letopočtem, ale největšího rozmachu se dočkalo skoro až o tisíc let později, kdy bylo hlavním městem této oblasti a bylo důležitou křižovatkou obchodních cest mezi severem a jihem Yukatánu. Období jeho nevětšího vlivu a výstavby památek spadá do pozdně klasické éry, tedy do let 600 – 900 n.l. V té době ale už disponovalo důmyslným zavlažovacím systémem, který byl vybudován již v prvním a druhém století našeho letopočtu. Nebylo sice tak nenadále opuštěno jako jiná meziamerická města, ale po roce 1000 n.l. se počet obyvatel snižoval a kolem roku 1450 se populace vytratila úplně. Jeho půvab spočívá především v symetrii a v mohutných stavbách a také v dobrém uspořádání centra města.

Největší a nejpůsobivější budovou lokality je ovšem pětipatrový chrám Templo de los Cinco Pisos. Ke svatyním v každém patře se dostanete po centrálním schodišti, na vrcholu je malý chrám se zbytky střešního hřebene.

Vědci nedávno zjistili že v ve dnech 1.-3. května (Období setby) a 7.-8.8. (období sklizně)  se opakuje jistý sluneční jev. Do terénu, který je normálně zahalen stínem, pravě v tyto dny prostupuje sluneční záře a osvětluje Itzamná, nebeského božstva hada-stvořitele. Hlavní kámen se dochoval, tesána podobizna už bohužel nikoliv.

Nejstarší stavby lokality zde byly nalezeny nedaleko od Gran Akropolis, na Pequeňa Akropolis. Na této zvýšené plošině stojí čtyři budovy, kdy každá z nich je situována na jinou světovou stranu. Západně od akropole je můžete nelézt Templo de los Mascarones, v jehož omítce jsou na východním a západním křídle modelované masky boha východu a západu slunce.

Elegantní Tulum

Tulum je jedno nejelegantnější a nejoblíbenější mayské naleziště na mayské Riviéře. Nachází se sice na jejím jihu, ale z Cancunu sem dorazíte za necelé dvě hodiny. Před jeho vchodem hned uvidíte hned létající Maye. Obrovský kolotoč nazývaný Voladores, na kterém se muži spouštějí dolu na laně zavázaní pouze za nohy. Pro ochranu tohoto parku, budete muset k ruinám Tulum absolvovat kratší cestu. At už vláčkem, nebo se projít krásnou tropickou přírodou (cca. 2 km).

Nádherná pláž v Tulum, Mexiko

Po příchodu, uvidíte na travnatém útesu před karibským mořem zříceninu nádherného alabastrového hradu Tulum. Tento hrad sloužil převážně jako maják pro mořeplavce. Před šesti sty lety se mayští námořníci při cestě k pobřeží přes zrádné mělčiny orientovali právě podle světel z jeho oken. Když k mexickému pobřeží dopluly první španělské lodě, tak na korálové útesy narazili. Ti, kteří přežili, si pak museli prorazit cestu přes 900 m dlouhou zeď, která chránila obyvatelé tohoto města před útoky z moře. Pod zříceninami a skalou tohoto města, najdete nepopsatelně krásnou pláž s azurově modrou vodou s bohatým mořským životem.

Nádherná místa, tradice, úžasné astrologické úkazy a mnoho neobjeveného, toto je svět Mayů. Při návštěvě každého z pěti míst, vám půjde mráz po zádech a bude cítit odkaz dávné civilizace. Návštěvu prakticky každého mayského naleziště můžete absolvovat s místním průvodcem. Je to snad nejkrásnější cesta jak toto místo poznat, a pak se vrátit do stejných míst o samotě a nasávat jeho atmosféru a historii.

Zkušenosti čtenářů

Topi

Zdravím. Gratuluju k pěknému, byť rychlému přehledu některých mayských památek. Zaujala mě věta týkající se Pakalovy hrobky: „Při sestupování dolů do krypty po symbolických 66 schodech uvidíte jak stěny zdobí podobizny předchozích vládců ve štukovém reliéfu.“ Opravdu uvidíme? ONO SE TAM MŮŽE? Když jsem tam byl, tak vchod byl do podzemí byl (a tuším, že krom vykopávek byl vždycky) znepřístupněn, ale situace se mohla změnit. I když bych se tomu hodně divil. A jen pro drobné doplnění: pokud popiska nelhala, tak Pakalova kostra a kopie hrobu je v Antropologickém muzeu v Mexico City.

Jirka

Nejspíš se vyznáte můžete mio říci více o městě Theotihuacánu které je rovněž v Mexiku. Nějak tuším , že je jakoby předěl mezi jižním a severním kontinentem v Americe. Informace k navštívení jde najít tady http://cestovani-casem.blogspot.cz/

Cestopisnik.cz

Opravdu moc pěkně sepsané hlavní památky. Nám se asi nejvíce líbil Uxmal – překvapivě tam bylo nejméně turistů. Vyfocená pláž v Tulumu je považována za jednu z nejlepších pláží na světě. Pokud by někoho zajímalo více, mohu nabídnout svůj cestopis z Mexika včetně dalších fotografií.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář:

Články v okolí