Meriwether Lewis – prošel Amerikou

Meriwether Lewis – prošel Amerikou

Poprvé se přes americký kontinet k Pacifiku dostala dvojice cestovatelů, Lewis a Clark. Tak začalo objevování americké pevniny dál od Atlantiku za prezidenta Jeffersona.

LEWIS Meriwether (* 18. 8. 1774, Albemarle County, Virginie, USA, † 11. 10. 1809, poblíž Nashvillu, Tennessee, USA) – americký důstojník, který jako první přešel Severní Ameriku

Počátkem 19. století znali evropští přistěhovalci sotva polovinu území dnešních USA; nevěděli o Skalistých horách, stepích a pouštích amerického západu; neznali cestu k Tichému oceánu. Prezident Thomas Jefferson proto vyslal na západ vojenskou výpravu, kterou vedli důstojníci Meriwether Lewis a ­William Clark (1770–1832). V létě 1803 vyšli z Washingtonu, překročili Apalačské pohoří a v září 1803 se pustili po řece Ohio až po její soutok s Mississippi; proti proudu největší severoamerické řeky se dostali až k jejímu soutoku s Missouri a přezimovali v pevnosti St. Louis.

Na třech lodích vypluli potom Američané 21. května 1804 vzhůru proti toku Missouri. S pomocí Indiánů urazili dva a půl tisíce kilometrů. V doprovodu Sakagevey, Indiánky z kmene Šošonů (manželky francouzského osadníka Toussainta Charbonneaua, který se k výpravě přidal), se v roce 1805 dostali k řece Milk a za 110° západní délky, až do místa, kde se do Missouri vlévá řeka Marias. V dalším postupu expedice bránily strmé svahy Skalistých hor. Američtí vojáci pokračovali k Velkým vodopádům, které museli obejít, a dostali se do místa, nazvaného Three Forks, kde se stékají zdrojnice Missouri. Dostaly jména vlivných amerických politiků – Jeffersona, Madisona a Gallatina.

K Pacifiku přes Ameriku

Vůdci výpravy se načas rozešli. Rychlejší Lewisova skupina se na koních dostala k pramenům Missouri (10. 8.), kam dospěli Clarkovi muži na člunech o týden později (17. 8. 1805). Se šošonskými průvodci dospěli Lewis a Clark údolím Salmonu k řece Snake a v polovině října dopluli k jejímu soutoku s Columbií. Po jejím proudu dospěli k pacifickému pobřeží, kde W. Clark mohl hrdě vyrýt do borovice: 3. prosince 1805. Po souši ze Spojených států v letech 1804 a 1805.

Výprava přezimovala na břehu Tichého oceánu a v březnu 1806 se Lewisova a Clarkova expedice vydaly na zpáteční cestu. Společně se dostaly až do Clearwateru (přítok řeky Snake). Clarkova skupina se odtud vydala k Jeffersonu, prozkoumala řeku Yellowstone a pokračovala na člunech po Missouri, kde se oba oddíly spojily. Lewis v té době prošel průsmykem Lolo přímo k Missouri. Po Missouri a Mississippi propluli do St. Louis (23. 9. 1806).

Oba cestovatelé zastávali v příštích letech významné funkce. M. Lewis se stal roku 1807 guvernérem Louisiany a o dva roky později zemřel za nevyjasněných okolností (vražda či sebevražda?). W. Clark zastával postupně funkci referenta pro indiánské záležitosti v St. Louis (1807–13), guvernéra státu Missouri (1813–21) a nakonec od roku 1822 úřad generálního intendanta pro indiánské záležitosti.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: