Martin Heinrich Liechtenstein – zoolog na cestách po Africe

Martin Heinrich Liechtenstein – zoolog na cestách po Africe

Nejprve vychovatel, později biolog cestující po Jižní Africe přinesl spoustu zoologických poznatků pro berlínskou univerzitu.

LIECHTENSTEIN Martin Heinrich (* 10. 1. 1780, Hamburk, Německo, † 3. 9. 1857 na moři u Kielu) – německý přírodovědec, cestovatel v Jižní Africe

Syn učence, zabývajícího se orientálními jazyky a teologií, vystudoval medicínu v Jeně a Helmstedu a do Afriky odcestoval v prosinci 1802 jako vychovatel v rodině nizozemského guvernéra v Kapsku. Během roku 1803 provázel svého zaměstnavatele na inspekční cestě svěřenou kolonií a začal se systematicky zabývat studiem jihoafrické přírody.

V dubnu 1805 se vydal přes řeku Oranje do Bečuánska a dostal se až do Kurumánu. V polovině června 1805 se obrátil k pramenům řeky Kurumán a přes Oranje k řece Sak. Po tříměsíční cestě se vrátil do Kapského města. Poté, co Britové znovu obsadili Kapsko, Liechtenstein nastoupil v březnu 1806 zpáteční cestu do Evropy. Shromáždil a popsal podrobně svá pozorování z cest Jižní Afrikou (Reisen im südlichen Afrika 1803–1806, Berlín 1811). Věnoval se historii objevování a kolonizace této části světa. V roce 1811 se stal profesorem zoologie na berlínské univerzitě a roku 1844 se podílel na založení berlínské zoologické zahrady.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: